08 juli 2008

Brand in Kompas Camping - 5 juli 2008 - Het Nieuwsblad van maandag 7 juli 2008

Brand maakt vier gewonden en verwoest zes caravans.


'Ik hoop dat de kampeerders hieruit conclusies trekken en hun installaties beter nazien', zegt de directrice van camping Kompas in Sint-Joris Nieuwpoort na de verwoestende brand van zaterdag. Een kortsluiting in een koelkast veroorzaakte een inferno.

Bij de ramp zaterdagochtend werden zes caravans en drie auto's vernield. Er vielen vier gewonden. De dag na de ramp is het erorm druk in camping Kompas. de bijna 1.000 staanplaatsen zijn allemaal ingenomen.
'We draaien weer op volle toeren. Aan sluiten is nooit gedacht', zegt directrice Ann cloeckaert. 'De plaats van de ramp is afgezet. Alles ligt er nog bij zoals zaterdag. De verzekeringsmaatschappijen moeten nog langskomen. Daarom kunnen wij de resten voorlopig niet opruimen. Het is spijtig dat dit moest gebeuren. Het menselijk leed is enorm. Ik hoop dat de kampeerders hieruit lessen trekken en hun installaties beter nazien. De ramp is ontstaan door een technisch defect in een koelkast, met een kortsluiting tot gevolg. Deze camping bestaat van 1978. Nog nooit is hier zoiets voorgevallen. Wij zijn met alles in orde en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat er gebeurd is.'

Twee van de vier slachtoffers - onder wie een meisje van veertien jaar dat ademhalingsprob lemen heeft door de rookinademing - lagen gisteren nog in het ziekenhuis.

'We hebben veel geluk gehad dat de brandweer vlug ter plaatse was en dat er geen dodelijke slachtofers zijn. De kas zit erin dat we een solidariteitsactie op het getouw zetten voor wie nu alles kwijt is, maar we willen eerst het resultaat van de expertises afwachten. De getroffenen hebben ons bedankt voor de goede opvang. Ze konden terecht in onze vakantiewoningen te Westende, maar ze verkozen allemaal naar huis te gaan. We zullen hen helpen zo goed als we kunnen. Uiteraard krijgen ze hun geld terug voor de rest van het jaar.'

'Er is niets mer van over', zeggen Hubert Dierckx en Monique Hasaert. Van hun caravan resten alleen nog wat zwartgeblakerde brokstukken en een stuk van het geraamte. 'Alles zijn we kwijt, behalve de auto - die ik vlug buiten gereden heb -, mijn camera en een nieuwe fiets. Maar ons geld, het uurwerk dat ik van mijn werkgever kreeg, de halsketting van mijn vrouw, de koekast, mijn visgerief, onze GMS's, alles is in de vlammen opgegaan. Maar dat is allemaal vervangbaar. Het leven is dat niet. We zijn blij dat we dat nog hebben. Het mag een wonder heten dat hier geen doden gevallen zijn.

artikel 1 nieuwsblad online

Ondertussen stond te lezen in de krant van woensdag 9 juli 2008, dat er reeds een solidariteitsactie op touw gezet is.
Leen Van der Straeten (47) uit Ternat, die al 25 jaar vaste klant is op de camping KOMPAS zette samen met enkele buren een solidariteitsactie op voor de gezinnen die het zwaarst getroffen werden. Een solidariteitsbijdrage kan gestort worden op rekening 035-5959556-14
Wat ook te lezen stond, was dat de eigenaar waar de brand uitbrak, niet verzekerd was. Ook de andere getroffenen zouden geen brandverzekering afgesloten hebben. Voor een caravan is een brandverzekering niet verplicht.
Dit alles doet me denken aan de hoeve van Pierre en Margriet Mattelin die door een gasontploffing afbrandde. Alle landbouwers van Sint-Joris, kwamen 's avonds na hun werk bijeen om de oogst van Pierre binnen te halen. Hij en z'n echtgenote waren met grote brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

06 juli 2008

Wie was Sint-Joris eigenlijk ?

Via een tip van Rita Legein - uit Westende - kan ik jullie volgende uitleg meegeven betreffende de patroonheilige Sint-Joris van wie zijn naamdag op 23 april valt - en ook bekend is als een martelaar.

Veel is ons van de heilige Georgius niet bekend. Zijn naam is ons beter bekend als St. Joris met de draak. Zijn populariteit in het Oosten en het Westen heeft hem op de Romeinse kalender gehandhaafd. Hij werd geboren in Cappadocie (een landstreek in Klein-Azie, Turkije) en onderging ongeveer in het jaar 303 tijdens de vervolging van keizer Diocletianus in Palestina, waarschijnlijk te Lydda (het huidige Lod) tegelijk met andere geloofsgenoten de marteldood. De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon van de kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. De katholieke verkenners hebben de strijdbare martelaar tot patroon gekozen en is deze dag bijzonder voor hun een feestdag dat afgesloten wordt met een groot kampvuur.

De best bewaarde legende over de heilige Joris is die met de draak. Te zijner tijd werd het land door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden zodat hij zich rustig houden zou. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren eiste de draak mensenoffers. Als eerste voel het lot op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar St. Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier doden zou als zich iedereen door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij het ondier en op die dag lieten zich 15.000 mensen dopen.

In 305 werd de heilige Joris door de christenvervolgers vastgenomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd en in ongebluste kalk gedrenkt. Hij liep echter geen letsels op.Onder de indruk van dit wonder liet de keizerin zich dopen. Omdat ze zich tot het christelijk geloof bekende werd ze samen met St. Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land. De heilige Joris is een van de 14 noodhelpers.

Patroon van : Moskou, Engeland, Catalonië, Georgië, scouting, boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee, strijd in elke vorm

Patroon tegen : oorlogsgevaar, bekoringen, koorts, pest.

Patroon voor : het weer
Helper in nood

Bron : http://www.heiligen.net/


Wetenschappelijke uitleg :


Het lijkt zo romantisch: in een bergachtig landschap verslaat een ridder te paard een bloeddorstige draak. Het vervaarlijke dier met een wijd opengesperde bek en grote klauwen doodde eerder al drie mannen. Net op tijd weet de dappere ridder de mooie prinses te redden van een wisse dood. Rechts op het schilderij zie je hem met de jonge vrouw achter op zijn paard wegrijden.


Sint Joris en de draak, toegeschreven aan Luca Signorelli, 1495-1505, olieverf op paneel, inv. nr. SK-A-3430, Rijksmuseum Amsterdam


Water en vuur

De draak was in het oude Oosten een goede God die was verbonden met het element water. Door de middeleeuwse christenen werd hij echter gebruikt als het symbool voor het duivelse kwaad en in het bijzonder de niet-gelovigen, de heidenen. Volgens oude verhalen was hij oorspronkelijk een engel die in opstand kwam. Als straf slingerde God de afvallige duivel vanuit de hemel in de vurige hel. In het diepst van de aarde vestigde satan zijn koninkrijk. Samen met zijn mededuivels werd hij de vijand van God en probeerde hij op allerlei manieren het kwaad te bevorderen. De duivel kon zich in verschillende vormen en dieren laten zien, bijvoorbeeld als slang, bok, wolf of draak.

De draak als het kwaad

De draak was in de Middeleeuwen een erg geliefd motief om het duivelse kwaad uit te beelden. Een angstaanjagend, weerzinwekkend, geniepig en listig wezen. Op het schilderij Sint Joris en de draak is dus meer dan een romantisch verhaal afgebeeld. De draak staat hierin symbool voor het heidendom. Sint Joris, een legendarische soldatenheilige en martelaar, overwint door het doden van het monster het duivelse kwaad. Joris zou in de 3de eeuw zijn geboren in Cappadocië in het heidense Klein-Azië. Op een gegeven moment bekeerde zijn geboorteland zich tot het christendom. Dit wordt hier afgebeeld in de vorm van het verslaan van de monsterlijke draak. De maagdelijke prinses staat symbool voor de stad Cappadocië die net op tijd wordt gered van de duivel.
Marije de Nood

Bron : cultuurwijzer.nl

03 juli 2008

Het gedicht van Sint Joris en de draak

Een eeuwenoud gedicht over de drakendoder Joris
't Is geschied vóór onze tijden
Dat Sint Joris kwam te rijden
Naar een stad in 't heidensch land
Waar men weinig Christ'nen vand

Deze stad was Tarentéche
Was in volle zee gelegen
En, zoo m'in de Schriftuur leest,
Was de draak een giftig beest.

Klein en groot die kwamen klagen
Bij den koning alle dagen,
Wien van hen allen tegaêrWilder stellen in 't gevaar.

De koning die sprak zonder spotten
"Wij zullen te zamen lotten:
Dat is mijne beste raad
Om te keeren meerder kwaad.

En als het lot zal vallen
Op de een van ons allen
Die zal zonder tegenspraak
Zich laten eten van den draak.

"Eind'lijk kwam het lot te vallen
Op de een van hun allen,
Op het konings eenig kind
Van zijn vader teer bemind.

Toen moest deze dochter scheiden,
Waar de vader zeer om schreidde,
Naar den oever van de zee,
Waar zij kreeg een schaap of twee.

Sint Joris, die was kloek van zeden,
Kwam daar spoedig aangereden.
En hij sprak deez' juffrouw aan,
Waarom dat zij daar kwam staan.

"Edele jonkman, wilt 't getuigen
Wil hier van deez' plaats af rijden,
Want hier zal komen eene draak,
Die mij zal slikken in zijn kaak."

"Ed'le juffrouw, wil niet schrikken,
Dat de draak u op zal slikken.
Ik zal gaan in Christus' naam
Maken hem als een lam zo ta(a)m.

"Sint Joris, die was kloek van zeden,
Reed de draak kloekmoedig tegen
En hij ook kloekmoedig sta(a)k
Met zijn lans(s)e in den draak.

Toen was deze dochter gebleven
Onbeschadigd in haar leven
En zij wierde Katholijk,
Ja, geheel het koninkrijk.

Bron : Beleven.org