31 oktober 2014

9 november 2014 - Herdenkingsconcert Andre Devaere in kerkje Sint-Joris Nieuwpoort

Dag vrienden,

Hiermee nodig ik jullie allen uit op het Herdenkingsconcert André Devaere.

Deze gaat door op zondag 9 november 2014 om 11 uur in de Sint-Gregoriuskerk te Sint-Joris Nieuwpoort.

André Devaere staat symbool voor alle omgekomen muzikanten tijdens de Groote Oorlog.

Meer info over Mr. Devaere  is terug te vinden op deze site en in de nog lopende tentoonstelling in  het kerkje van Sint-Joris.


 
Kaarten kosten 10 euro en kun je bestellen via :
Dienst van Toerisme in Stadhuis van Nieuwpoort (058 22 44 44 ) of op
het Hendrikaplein te Nieuwpoort-Bad (058 23 39 23)

26 oktober 2014

Zondag 16 november 2014 om 10 uur : Dateren en bewaren van (oude) foto'sOp zondag 16 November 2014 om 10 uur gaat er terug een interessante voordracht door in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke.
PETER EYCKERMAN (genealoog - spoorzoeker) zal ons enkele nuttige tips geven die we zeker ook kunnen gebruiken tijdens de samenstelling van een familiegeschiedenis.

Je hebt vast nog ergens oude familiefoto’s liggen, maar als de betrokkenen niet meer leven, is het vaak moeilijk te achterhalen wie er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of waar de foto’s zijn gemaakt. Een datering van een foto geeft een antwoord op het ‘Wanneer?’ maar kan in combinatie met andere gegevens ook tot een antwoord op de vragen ‘Waar?’ en ‘Wie?’ leiden.

Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod komen:
  • Hoe kan je oude foto’s het best dateren? Welke elementen zijn daarbij belangrijk?
  • Welke dateringsmethodes zijn er en op welke bronnen kunnen we terugvallen?
  • Wat kunnen we eventueel nog meer afleiden uit de inhoud van een foto?
  • Wat zijn de risico’s bij bewaring ?
  • Op welke manier bescherm en bewaar je foto’s het beste?

Toegang gratis voor leden, niet-leden 2 euro

bij voorkeur inschrijven via stekelorum@telenet.be

24 oktober 2014

WIJZIGING LOCATIE voor de Herdenking van de Ijzerslag 24 okt 2014 !!!!!Beste vrienden,

Door de aanhoudende regen van vandaag heb ik onze parochiepriester aangesproken (E.H. Albert Devloo) en mogen we de kerk gebruiken.  Waarvoor dank.

We komen samen in de kerk om een stil moment te houden rond onze familieleden die meestreden in de groote oorlog.

Dus om 18 uur aan de kerk - Niet aan de Uniebrug zoals eerst aangekondigd !

18 oktober 2014

Herdenking Ijzerslag - vrijdag 24 oktober 2014 - 18 uur

Hallo vrienden,


Met enkele Sint-Jorisnaren komen we te samen op vrijdag 24 oktober 2014 aan de Uniebrug. Het is  immers 100 jaar geleden dat de Ijzerslag plaatsvond.  Dit kunnen we toch niet laten voorbijgaan...

Om 18 u starten we met een ingetogen herdenking ter ere van onze Oudstrijders die meestreden in de gruwelijke van 14-18.

Elk die wil kan een tekstje voorlezen, iets zingen, een instrumentaaltje spelen of gewoon luisteren.

Die iets wil voorlezen maar niks heeft..... ik heb nog enkele teksten..  Neem gerust contact met me op (Chantal Loones - 058 51 98 08)

12 oktober 2014

Hoe maak ik mijn stamboom thuis op ? - Zondag 19 oktober 2014 - om 10 uur

Tijdens deze workshop geeft onze voorzitter, Joeri Stekelorum, je tips hoe je van thuis uit kun starten met de opmaak van je eigen stamboom. Dit door te tonen waar je kunt aktes terugvinden op het world wide web.


Dit alles gaat door in zaal ZONNEBLOEM -  Zuidstraat 37 te Veurne

Gratis voor leden FV - voor niet-leden : 2 euro

Inschrijven via stekelorum@telenet.be