25 juni 2010

Sint-Joris krijgt eerste hotel !

Vandaag stond in het Nieuwsblad volgend bericht te lezen :

Hotel-restaurant 'Gemeente Huis' geopend in oud gemeentehuis.

Op het Sint-Jorisplein opende het nieuwe hotel-restaurant Gemeente Huis onder ruime belangstelling zijn deuren, en dat is een primeur voor het dorp.

'Gemeente Huis', de naam van de nagelnieuwe horecazaak op het stemmige plein van de Nieuwpoortse deelgemeente Sint-Joris is niet toevallig gekozen. Luc Vansteenland en zijn echtgenote Annie Vantieghem kochten immers enkele jaren geleden het oud gemeentehuis op, om er een buitenverblijf van te maken. Maar dat draaide enigszins anders uit.

'Inderdaad', vertelt Luc Vansteenland, die van zijn geboorte in 1954 tot in 1977 in Sint-Joris woonde en in Oostende een garage uitbaat. 'We hebben er met de kinderen over gediscussieerd en we hebben uiteindelijk besloten om het gebouw grondig te renoveren en er een hotel met restaurant onder te brengen.


Vansteeland vroeg aan studiebureau Plantec om een ontwerp te maken, en voor de landelijke, maar toch moderne stijl zorgde DSM Design. 'Alleen de muren bleven rechtop. We stonden er op om de gevel integraal te behouden, om zo de unieke sfeer van het Sint-Jorisplein geen oneer aan te doen', zegt de nieuwbakken uitbater.

De werkzaamheden aan het eerste hotel ooit in het centrum van Sint-Joris startten twee jaar geleden. Alle voorzieningen bevinden zich op het gelijkvloers.

'We beschikken over zes kamers met alle mogelijke comfort, en één daarvan is volledig uitgerust voor rolstoelpatiënten', zegt Ann. 'Het restaurant kan ruim veertig personen herbergen en we hebben ook een terras vooraan, een orangerie en een open terras achteraan.'

Naar aanleiding van de opening heeft Ann voor Luc trouwens de verrassing van zijn leven georganiseerd. 'Klopt. We hebben een eigen bier laten brouwen, dat in de zaak geschonken wordt: het Steenlandje.'

Gemeente Huis, Sint-Jorisplein 11, Nieuwpoort, 058-23.63.35, info@hotelgemeentehuis.be,www.hotelgemeentehuis.be

20 juni 2010

Voorstelling boek ’T ZIT IN DE FAMILIE… - 6 juni 2010 - om 11 uur - Ten Bogaerdefoto : Henri Hillewaere - oud-burgemeester van Sint-Joris

PERSBERICHT
voorstelling boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2010

In 2004 organiseerden de vijf 5‐art gemeenten uit het arrondissement Veurne in de kapel Ster der Zee in Koksijde in samenwerking met VVF afdeling Westkust een geslaagde tentoonstelling over het thema ’t Zit in de familie. Samen werd gekozen om het thema van de burgemeesters en hun onderlinge verwantschap in kaart te brengen en dit op een aantrekkelijke wijze aan een ruim publiek voor te stellen.
Om de tentoonstelling voeding te kunnen geven, was het nodig om voorafgaand heel wat opzoekingen te doen. Reeds in 2003 werd met enkele vrijwilligers van onze vereniging begonnen met het opzoeken van vier tot vijf generaties voorouders van alle gekende burgemeesters sinds 1830. Gelet op het doel van het onderzoek, nl. de verwantschap tussen burgemeesters uit onze regio in kaart brengen, werden de opzoekingen dan ook beperkt tot de eigen regio. Voorouders die van buiten de (ruime)Westhoek kwamen, werden niet verder opgezocht.

De tentoonstelling leverde heel wat kontakten op met familieleden en nabestaanden van voormalige burgemeesters. Van deze kontakten werd nuttig gebruik gemaakt om zoveel als mogelijk fotomateriaal te verzamelen.
Reeds tijdens de tentoonstelling in 2004 werd het idee geopperd om de – soms moeizaam – verzamelde gegevens te bundelen in een boek. We stelden evenwel vast dat er toch nog teveel hiaten en ontbrekende foto’s waren. Daarom werd het plan opgevat om deze informatie zoveel als mogelijk aan te vullen. De concrete uitvoering heeft aldus ruim zes jaar op zich laten wachten. Enerzijds omdat we in de overtuiging waren dat we nog heel wat informatie konden aanvullen, anderzijds omdat andere prioriteiten de vrije tijd van onze vrijwilligers opeisten.
De laatste twee jaar werd bovendien een extra inspanning gedaan om ook ontbrekende foto’s aan te vullen en anderzijds een zoektocht op te zetten naar bidprentjes van de overleden burgemeesters. Met het resultaat dat het lang verwachte boek op 6 juni 2010 om 11u wordt voorgesteld in de Abtskapel Ten Bogaerde te Koksijde.

Het boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830‐2010 is uniek in zijn soort: het geeft voor de eerste maal een overzicht van alle voormalige burgemeesters met een zo volledig als mogelijke portrettengalerij. Het telt 592 pagina’s en genaaid.We hopen dat dit werk een ereplaats mag krijgen in uw huisbibliotheek en dat u als familielid of als genealoog dit boek zult koesteren voor wie na u komt.
Voorintekenen kan tot 6 juni door overschrijving van € 39 (+ € 6 verzendingskosten) op 979‐6222864‐28 van VVF Westkust, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne. Nadien wordt de verkoopprijs € 42 (+ € 6 verzendingskosten)
Meer info bij Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF Westkust vzw

Boeken kunnen ook gekocht worden via Chantal Loones - 058 51 98 08- chantal.loones@telenet.be tegen de normale verkoopprijs van 42 €