24 december 2009

Kerstnacht aan de Ijzer

Vanavond staan we eventjes stil bij een kerstnacht van een gewone soldaat tijdens zijn wacht aan het ijzerfront.Uit Fragments from France Nr 3
By Capt Bruce Bairsfather


Kerstnacht 1916

't Is Kerstnacht! Aan de IJzer, in slijkvolle gracht,
De duisternis peilend, staat eenzaam een wacht.

Hij droomt .... : De familie zit weder geschaard
- Hij ook! - rond den kerstblok, die vlamt in den haard.

Hij droomt en vergeet, hoe alleen hij hier staat,
Hoe koud - bits de regen bespritst zijn gelaat.

Hij droomt .... en wijd over de Mandelgouw uit
Blij klangelt der klokken hoogfeestelijk geluid.

Een vuurpijl schiet op en besprankelt het zwerk:
Voor hem, als een spook, grijnst het puin van een kerk.

Hij ziet niet .... doch luistert. Een engelenstem! ....
Adeste! .... De vrede van Bethlehem!

Maar plots boemt geschut, als een vloek, wijd en zijd!
De jongen ontwaakt uit zijn droomen .... en schreit ....

't Is Kerstmis .... : Aan de IJzer, in regen en nacht,
Staat bibbrend en weenend een eenzame wacht.

Dit gedicht verscheen einde 1916 in het soldatenblad “Onze Iseghemnaar”. De dichter werd niet vernoemd maar het was Pieter MEERSSEMAN.
Hij werd in 1889 in Lendelede geboren, kwam in 1903 bij de Broeders Maristen, was broeder-onderwijzer vanaf 1909. Bij de mobilisatie in 1914 werd hij brancardier. Hij publiceerde heel wat gedichten onder de schuilnaam Pieter VAN MOERLANDE.
(Met dank aan Roger Verbeke.)

13 december 2009

Boek Burgemeesters 5-art-gemeenten komt eraan !


't Zit in de Familie.

Een boek dat gegroeid is uit de erfgoeddag van 2004 toen VVF-Westkust besliste het thema “’t Zit in de familie” uit te werken rond de vraag: zit politiek ook in de familie?. Het antwoord werd gezocht in de kwartierstaten van de 330 burgemeesters verkozen sinds 1830 in de 28 gemeenten van de vijf centrumgemeenten Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Alveringem. Ruim vijfduizend personen werden opgenomen in de vijf, zes, zeven generaties van deze kwartierstaten. Daaraan werden foto's en bidprentjes toegevoegd en een kanjer van zo'n 600 pagina's was na zes jaar klaar.
Sindsdien staat ontegensprekelijk vast: politiek zit in de familie. Neem nu de familie Demolder die onder de afstammelingen van Franciscus Ferdinandus Demolder (°Westvleteren, 1744, +Alveringem, 1820) tien burgemeesters telde, respectievelijk in Alveringem, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Hoogstade (2x), Steenkerke, Vinkem (+Beauvoorde), Zoutenaaie (2x). Gaan we nog verder in de tijd dan zien we de familie Streeck-Demolder met negen hoofdmannen en 14 burgemeesters. De familie Rooryck had twaalf burgemeesters in tien gemeenten. De stam Nollet met negen burgemeesters. En het staat buiten kijf dat, wie nog verder doordringt in het verleden of in het heden, nog meer familierelaties zal vinden.


Prijs : 42 € (excl. verzendingskosten)

Reserveer nu dit uniek stuk bij VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne.
E-mail : marc.derudder@vtiveurne.be

Bestellen kan door vooruitbetaling op rekening 979-6222864-28 (IBAN : BE37 9796 2228 6428 - BIC : ARSPBE22)