28 september 2008

WEERBARE MANNEN van Sint-Joris in 1552

Door een toevallige vondst in het VVF-archief te koksijde, en met de hulp van Yahoo west-vlaanderen-vrienden, kwam ik bij een lijst van de weerbare mannen van de Kasselrij Veurne in 1552. Deze lijst werd gepubliceerd in de Vlaamse Stam van 1980 (vanaf pagina 77)
Je vindt er de weerbare mannen van Sint-Joris en van de naburige gemeentes / parochies -telkens met hun uitrusting ernaast vermeld.

Vroeger had ieder dorp zijn weerbare mannen die onder de wapens konden geroepen worden in geval van nood, bv. bij vijandelijke invallen, troebelen of plaatselijk oproer. Het ging om manspersonen tussen 18 en 70 jaar. Vrijgesteld waren invaliden, kloosterlingen en ook de wereldlijke geestelijken. Voor de meeste gemeenten bestaan er nog lijsten van 1480 en 1552. Omstreeks 1479 -1480 was Maximiliaan van Oostenrijk in oorlog met Lodewijk XI. De Staten van Vlaanderen poogden inzicht te krijgen in het aantal strijdbare mannen en legden hiervan lijsten aan.

Veel familienamen van nu, kwam ik er niet tegen...

Veel leesgenot.

Waar is de tijd ....

Hieronder enkele foto's die Marie-Christine Vandevelde doorstuurde....

Onze eerste communie op 26 mei 1960 : vlnr Eugène Paesbrugghe, Marie-Christine Vandevelde, Jeanne Decraemer, Michel Dhondt, NN Lootens

Lagere gemeenteschool 1963-1964 : vlnr M-Christine Vandevelde en Suzanne HosteSchoolreis 1962 : Daniel Dhondt, M-C Vandevelde, Michel Dhondt, Suzanne Hoste, Rita Boutens, Paul Stroo, Christine Boeckx, Jeanne Decraemer

Schoolreis Ardennen 1963 : Rita Boutens, Suzanne Hoste, M-C Vandevelde, Mieke Boeckx, André Devooght, Leo PaesbruggheSchoolreis Ardennen 1963 : Rita Boutens, Suzanne Hoste, Christine Boeckx, Diana en Ronny Catrysse, M-Christine Vandevelde, Mark of Luc Vansteenland, Daniël Dhondt, Eugène Paesbrugge. Schoolreis Ardennen 1965 : Marijke Devooght, Eric Inghelbrecht, Suzanne Hoste, M-Christine Vandevelde, Willy Stroo, Paul Stroo, Eric Vansteenlandt, Anna Dhondt.


Schoolreis Ardennen 1965 : Ronny Catrysse, Willy Stroo, Paul Stroo, Eric Vansteenlandt, Ronny Mortelmans, Dirk Loones...Schoolreis Ardennen 1965 : Suzanne Hoste, M-Christine Vandevelde en Mieke Boeckx

14 september 2008

Wie liep er school in 1936 ?

Gerard Inghelbrecht heeft me deze foto uitgeleend om op het net te zetten. Pure nostalgie als je mij het vraagt.

Zo hebben jullie een beeld hoe de schoolbevolking anno 1936 van de gemeenteschool eruit zag. Mijn vader, Gentil Loones, bevond zich toen in het pensionaat te Lombardsijde.


Achterste rij :
1. Juffrouw Maria Maes
2. Gerard Dombrecht
3. Albert Vansteenland
4. Gerard Inghelbrecht
5. Gaston Catrysse
6. Michel Verhaeverbeke
7. Gilbert Vansteenland
8. Camiel Hoste
9. Robert Vansteenland
10. Henri Catrysse
11. Pierre Mattelin
12. Noël Hallut
13. Jerome Bonny
14. André Bonny
15. Meester André Delrue

3de rij - rechtstaand :
16. Anna Verhaverbeke
17. Yvonne Dombrecht
18. Lid van de fam. Meul
19. Margriet Deconinck
20. Judith Vansteenland
21. Simonne Dombrecht
22. Rachel Maes
23. Clairette Delrue
24. Christiane Delrue
25. Alice Meul
26. Suzanne Meul
27. Mariette Ramout
28. Micheline Ramout

2de rij - zittend :
29 : Roger Willem
(logé van de fam. Kamiel Maes)
30 : Aline Maes
31 : Yvonne Vanhoutte
32 : Yvonne Catrysse
33 : ? (Andrea Theunynck)
34 : Lutgarde Theunynck
35 : Denise Slembrouck
36 : Firmin Dekeyser
37 : Antoon Hillewaere

eerste rij - zittend :
38 : Achiel Maes (kindje Jezus)
39 : Maurice Dekeyser
40 : André Mattelin
41 : Marcel Deconinck
42 : Roger Dombrecht

Mochten er foutjes inzitten, laat het me weten, we zetten het recht.
Ben je in bezit van dergelijk fotomateriaal, laat het me weten (niet anoniem aub - dan kan ik jullie niet meer contacteren)