25 november 2010

Frietjes eten te Sint-Joris ?


Hallo,


Vandaag hoorde ik op de radio dat er een wedstrijd gaande is tussen dorpen die nog geen frituur hebben.
We hebben wel enkele leuke cafeetjes een leuk hotelleke, maar nog geen frituur in Sint-Joris.
Daarom doe ik een oproep naar alle Sint-Jorisnaren en sympathisanten om te stemmen op "Sint-Joris aan de Yzer".
Geef je gewoon Sint-Joris is, raak je in de problemen.

Klik op de site > laat de site opladen in het groene gedeelte > klik op de kaart en zoek naar "Sint-Joris aan de Yzer" > klik erop en stemmen maar!!!!!

Buur Ramskapelle dingt ook mee naar de tractatie van Vandemoortele.

Klik op de site > laat de site opladen in het groene gedeelte > klik op de kaart en zoek naar "Sint-Joris aan de Yzer" > klik erop en stemmen maar!!!!!

15 november 2010

Waar gingen de sint-jorisnaren heen tijdens WO I ?
Graag had ik een onderzoek gestart naar de vluchtroutes van de sint-jorisnaren voor en tijdens WO I. Waar verbleven ze ? Bij wie ? Kwamen ze terug ?

Kun je me helpen aan adressen, briefwisseling of foto's ? Ik neem er gewoon een digitaal kopietje van opdat uw stukje familiegeschiedenis zeker niet verloren gaat. Het is de bedoeling dat dit in een publicatie opgenomen wordt.
Neem hier contact met me op. Laat steeds je eigen naam, adres, emailadres en telefoonnummer na om je verder te kunnen contacteren. Van harte dank !

15 oktober 2010

2 99-jarigen

Voor zover mijn geheugen me niet in de steek laat hebben we tot nu toe nog niet veel 100-jarigen gehad in Sint-Joris.

Omer Portier, die samen met zijn familie juist voor 1914-1918vluchtte, kwam nog jaarlijks bij ons langs en is naar mijn vermoeden net geen 100 geworden. Toen hij reeds 90 jaar was, ging hij wat 'verminderen met boeren'. Hij zou nog enkel 100 HA bewerken. Ik viel bijna achterover. En jaarlijks kwam hij nog zelf gereden van Mandres-lez-Roses (FR - nabij Parijs) met zijn echtgenote. Tot het jaar dat hij 98 was, hij met een 'chauffeur' kwam. Het verkeer werd toch wel wat te druk. Het volgende jaar kwam hij alleen, zijn vrouw was overleden... En Omer was er dan al 99... Het jaar erop kwam er niemand meer... Hij kwam telkens voor een week logeren op zijn ouderlijke hoeve (waar André Mattelin boerde) en kwam dan ook nog bij ons eens 'goeien dag' zaggen. Hij was immers een goede vriend van mijn grootvader. Jammer genoeg was mijn grootvader al overleden op z'n 76ste. Maar Omer bleef komen. Uren kon ik luisteren naar zijn verhaal over hoe hij de Ronde van Frankrijk meereed - een mengelmoes van oud-Sint-Joris - gegodfer- en frans.
Hij was er fier op jaarlijks aanwezig te zijn aan het Albert-momument de eerste zondag van augustus. Samen vierden ze hun 75 jaar huwelijk - Omer heeft zelfs de toenmalige burgemeester van Nieuwpoort uitgenodigd op zijn feest. (Ik dacht dat het Georges Mommerency nog was).En zoveel jaar later staat André Vandevelde op het hoogste schavotje.
Marie-Christine schreef : "Hij wilde even oud worden als zijn vader. Hij heeft de leeftijd van zijn vader (95 jaar) inmiddels al met enkele jaren overschreden. Hij reed tot zijn 91ste per auto nog naar Sint-Joris."

14 oktober 2010

Eeuwelinge te Sint-Joris (in 1933)

Tijdens mijn rondsnuffelen op het internet, stootte ik op een artikel van een 100-jarige die gevierd werd te Sint-Joris.Het gaat hier over de op 12 december 1833 geborene Maria-Ludovica Van Hoorenbeek. Ze was geboren te Sint-Gillis-Dendermonde. Ik zie jullie de wenkbrauwen al fronsen. Wat doet die mevrouw in Sint-Joris in godsnaam ? Wel ze was gehuwd met Pieter Verleyen. En verbleef bij haar schoonzoon en dochter die de eigenaars waren van het toenmalig Rivierenhof.
Als je goed naar het plan kijkt, zie dat het dateert van 1931 en dat de architect Gaston Lejeune is.

En onze lieve mevrouw leefde nog enkele jaren :

08 augustus 2010

Priester Emiel Dejonghe - nieuw verhaal uit de Volksstem van 20 maart 1915Naar aanleiding van al mijn opzoekingen over Sint-Joris, vond ik gisteren een interessante site die ik jullie hier wil laten kennen

Ik vond er o.a. volgend artikel :

ARTIKEL UIT ‘DE VOLKSSTEM’ VAN 20 MAART 1915.

DE DOOD VAN DEN OUDEN PASTOOR – VOLKSSTEM 20 MAART 1915

Te Sint-Joris, bij Nieuwpoort, het kleine dorpje dat thans door de hardnekkige gevechten welke er plaats hadden, wereldberoemd geworden is, leefde een oude pastoor die door de dramatische gebeurtenissen, welke in de streek plaats hadden, zeer aangedaan was.

Zekeren dag viel een houwitser op de pastorij en het huisje stortte in. Slechts met groote moeite kon men den grijzen priester van onder de puinen halen, doch… hij was zinneloos.

Nauwelijks verlost, ging hij door de velden dwalen en dikwijls moesten de soldaten hem van de vuurlijn verwijderen.

Zekeren dag zag men hem bezig, het pas gesloten graf , waarin een gesneuveld soldaat begraven was, met de handen openkrabben. De ongelukkige dacht, dat daar een heiligenbeeld verborgen was. Men bracht hem in eene loopgraaf en daar het geweergeschut onophoudend voortduurde, was men wel gedwongen er hem met geweld te houden.

Op een gegeven oogenblik verbeeldde hij zich dat het tijd was op de Vespers te gaan zingen. Ten allen prijze wilde hij uit de loopgraaf weg, en daar men hem weerhield, begon hij in de loopgraaf het ‘Salve Regina’ te zingen. In de loopgraaf heerschte eene onbeschrijflijke ontroering.

Tijdens zijne dwaaltochten in den omtrek van het slagveld, ontmoette hij een gekwetst paard, dat op drie pooten voorthinkend, op het veld eten zocht.
De arme man klom op het paard, reed naar de soldaten en riep hen toe : ‘Moed! Houdt u kloek ! Ik ben de Heilige Joris ! Het uur van het Laatste Oordeel is nakend ! St Joris is onoverwinbaar !’.

En steeds regende het kogels en houwitsers. Een soldaat wilde het paard bij den teugel nemen, om den priester in veiligheid te brengen, doch op hetzelfde oogenblik ontplofte in de nabijheid een houwitser. Het paard verschrikte en vluchtte met den pastoor in de richting des vijands. Een nieuwe houwitser wierp den priester van het paard, doch zijn voet bleef in de stijgbeugel haperen en de ongelukkige werd medegesleept door het dorp, toen een houwitser een huisje omwierp. Priester en paard warden onder een muur bedolven. Na den slag vond men beiden dood onder de puinen.

De Belgische soldaten hebben hem met roerenden eenvoud ten grave gedragen…..

Verhaal over E.H. Emiel Dejonghe

19 juli 2010

Zigeunerkamp zorgt voor opschudding !!!!

Het laatse Nieuws van 19 juli 2010 :Zigeunerkamp in Nieuwpoort zorgt voor kijkfiles

In het kleine polderdorp Sint-Joris bij Nieuwpoort is sinds gisteren een woonwagenkamp neergestreken. Op een veld nabij de snelweg staan momenteel al meer dan 150 caravans en er komen nog steeds mensen toe.

Het kamp is te zien vanaf de snelweg E40 richting Jabbeke en zorgt af en toe voor kijkfiles. De politie is momenteel aanwezig en een helikopter van de federale politie hangt boven het kamp. Het is nog niet duidelijk hoe de politie zal optreden tegen de bewoners van de caravans.

De politiezone Westkust en de gemeente Nieuwpoort houden momenteel een spoedvergadering. (belga/sps)

Op de site van WTV-FOCUS vond ik het volgende :

maandag 19 juli 2010 om 15u16Honderden woonwagenbewoners neergestreken in wei UPDATE
Sint-Joris - In het kleine polderdorp Sint-Joris is een woonwagenkamp onaangekondigd neergestreken. Op een veld nabij de snelweg staan al meer dan 150 caravans.

Het kamp is te zien vanaf de snelweg E40 richting Jabbeke en zorgt af en toe voor kijkfiles. De politie is momenteel aanwezig en een helikopter van de federale politie hangt boven het kamp. Het is nog niet duidelijk hoe de politie zal optreden tegenover de bewoners van de caravans.

Vie et lumière

Eerst werd gedacht dat het zigeuners waren. Nu blijkt dat het gaat om leden van de evangelische beweging 'Vie et lumière." Het is nog niet duidelijk of ze daar mogen blijven. De eigenaar van de grond was alvast niet op de hoogte. Burgemeester en politie plegen nog overleg.


(Belga/BS)

Op de morgen.be las ik het volgende

Zigeunerkamp in Nieuwpoort zorgt voor kijkfiles
19/07/10 15u19
In het kleine polderdorp Sint-Joris bij Nieuwpoort is sinds gisteren een woonwagenkamp neergestreken. Op een veld nabij de snelweg staan momenteel al meer dan 150 caravans en er komen nog steeds mensen toe.

Het kamp is te zien vanaf de snelweg E40 richting Jabbeke en zorgt af en toe voor kijkfiles. De politie is momenteel aanwezig en een helikopter van de federale politie hangt boven het kamp. Het is nog niet duidelijk hoe de politie zal optreden tegen de bewoners van de caravans.

De politiezone Westkust en de gemeente Nieuwpoort houden momenteel een spoedvergadering. (belga/sps)

09 juli 2010

Schoolfoto 1970 Gemeentelijke Basisschool Sint-Joris


Wie herkent zichzelf op deze foto ? Ze is genomen in 1970, we zaten toen in het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar bij meester Geldhof.

Achteraan v.l.n.r. :
Mario Dekeyser, Ann Defruyt, Chistian Dequidt, Benny Degrande, Marie-Ange Loones, Hilde Boeckx, Katelijne Vanhuyse, Nadine Mattelin, Lieve Devooght, Christine Mattelin, Marie-Chantal Loones, Katrien Geldhof, Maria Defruyt, Annick Peel, Katrien theunynck
Onderaan v.l.n.r. : Stefaan Deconinck, Jan Vanraefelghem, Danny Verstegen, Bart Geldhof, Marc Boeckx, Jacky Theunynck, Johan Wydoodt, Marc Vanraefelghem, Eddy Defruyt en Filip Verleye

Graag had ik een een reunie georganiseerd met de oudleerlingen van destijds. Daarom ben ik op zoek naar jullie adressen. Laat je me weten waar je nu woont ? via chantal.loones@telenet.be kun je je gegevens doorgeven.

25 juni 2010

Sint-Joris krijgt eerste hotel !

Vandaag stond in het Nieuwsblad volgend bericht te lezen :

Hotel-restaurant 'Gemeente Huis' geopend in oud gemeentehuis.

Op het Sint-Jorisplein opende het nieuwe hotel-restaurant Gemeente Huis onder ruime belangstelling zijn deuren, en dat is een primeur voor het dorp.

'Gemeente Huis', de naam van de nagelnieuwe horecazaak op het stemmige plein van de Nieuwpoortse deelgemeente Sint-Joris is niet toevallig gekozen. Luc Vansteenland en zijn echtgenote Annie Vantieghem kochten immers enkele jaren geleden het oud gemeentehuis op, om er een buitenverblijf van te maken. Maar dat draaide enigszins anders uit.

'Inderdaad', vertelt Luc Vansteenland, die van zijn geboorte in 1954 tot in 1977 in Sint-Joris woonde en in Oostende een garage uitbaat. 'We hebben er met de kinderen over gediscussieerd en we hebben uiteindelijk besloten om het gebouw grondig te renoveren en er een hotel met restaurant onder te brengen.


Vansteeland vroeg aan studiebureau Plantec om een ontwerp te maken, en voor de landelijke, maar toch moderne stijl zorgde DSM Design. 'Alleen de muren bleven rechtop. We stonden er op om de gevel integraal te behouden, om zo de unieke sfeer van het Sint-Jorisplein geen oneer aan te doen', zegt de nieuwbakken uitbater.

De werkzaamheden aan het eerste hotel ooit in het centrum van Sint-Joris startten twee jaar geleden. Alle voorzieningen bevinden zich op het gelijkvloers.

'We beschikken over zes kamers met alle mogelijke comfort, en één daarvan is volledig uitgerust voor rolstoelpatiënten', zegt Ann. 'Het restaurant kan ruim veertig personen herbergen en we hebben ook een terras vooraan, een orangerie en een open terras achteraan.'

Naar aanleiding van de opening heeft Ann voor Luc trouwens de verrassing van zijn leven georganiseerd. 'Klopt. We hebben een eigen bier laten brouwen, dat in de zaak geschonken wordt: het Steenlandje.'

Gemeente Huis, Sint-Jorisplein 11, Nieuwpoort, 058-23.63.35, info@hotelgemeentehuis.be,www.hotelgemeentehuis.be

20 juni 2010

Voorstelling boek ’T ZIT IN DE FAMILIE… - 6 juni 2010 - om 11 uur - Ten Bogaerdefoto : Henri Hillewaere - oud-burgemeester van Sint-Joris

PERSBERICHT
voorstelling boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2010

In 2004 organiseerden de vijf 5‐art gemeenten uit het arrondissement Veurne in de kapel Ster der Zee in Koksijde in samenwerking met VVF afdeling Westkust een geslaagde tentoonstelling over het thema ’t Zit in de familie. Samen werd gekozen om het thema van de burgemeesters en hun onderlinge verwantschap in kaart te brengen en dit op een aantrekkelijke wijze aan een ruim publiek voor te stellen.
Om de tentoonstelling voeding te kunnen geven, was het nodig om voorafgaand heel wat opzoekingen te doen. Reeds in 2003 werd met enkele vrijwilligers van onze vereniging begonnen met het opzoeken van vier tot vijf generaties voorouders van alle gekende burgemeesters sinds 1830. Gelet op het doel van het onderzoek, nl. de verwantschap tussen burgemeesters uit onze regio in kaart brengen, werden de opzoekingen dan ook beperkt tot de eigen regio. Voorouders die van buiten de (ruime)Westhoek kwamen, werden niet verder opgezocht.

De tentoonstelling leverde heel wat kontakten op met familieleden en nabestaanden van voormalige burgemeesters. Van deze kontakten werd nuttig gebruik gemaakt om zoveel als mogelijk fotomateriaal te verzamelen.
Reeds tijdens de tentoonstelling in 2004 werd het idee geopperd om de – soms moeizaam – verzamelde gegevens te bundelen in een boek. We stelden evenwel vast dat er toch nog teveel hiaten en ontbrekende foto’s waren. Daarom werd het plan opgevat om deze informatie zoveel als mogelijk aan te vullen. De concrete uitvoering heeft aldus ruim zes jaar op zich laten wachten. Enerzijds omdat we in de overtuiging waren dat we nog heel wat informatie konden aanvullen, anderzijds omdat andere prioriteiten de vrije tijd van onze vrijwilligers opeisten.
De laatste twee jaar werd bovendien een extra inspanning gedaan om ook ontbrekende foto’s aan te vullen en anderzijds een zoektocht op te zetten naar bidprentjes van de overleden burgemeesters. Met het resultaat dat het lang verwachte boek op 6 juni 2010 om 11u wordt voorgesteld in de Abtskapel Ten Bogaerde te Koksijde.

Het boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830‐2010 is uniek in zijn soort: het geeft voor de eerste maal een overzicht van alle voormalige burgemeesters met een zo volledig als mogelijke portrettengalerij. Het telt 592 pagina’s en genaaid.We hopen dat dit werk een ereplaats mag krijgen in uw huisbibliotheek en dat u als familielid of als genealoog dit boek zult koesteren voor wie na u komt.
Voorintekenen kan tot 6 juni door overschrijving van € 39 (+ € 6 verzendingskosten) op 979‐6222864‐28 van VVF Westkust, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne. Nadien wordt de verkoopprijs € 42 (+ € 6 verzendingskosten)
Meer info bij Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF Westkust vzw

Boeken kunnen ook gekocht worden via Chantal Loones - 058 51 98 08- chantal.loones@telenet.be tegen de normale verkoopprijs van 42 €

15 april 2010

Familie De Jaegher - Nieuwpoort

Door die toevalsvondst in het Archief van Sint-Joris, werd ik nieuwsgierig naar die familie De Jaegher.


Op internet vond ik al het volgende :

Jaegher (Frans de), geb. te Nieupoort in 1785 en overl. te Brugge 6 Mei 1852. Hij was koopman en aannemer van openbare werken, en sedert 1822 Hoofdman der Maatschappij van Rhetorica te Nieupoort. Hij verwierf bijval als tooneelliefhebber en in de dichtkunst werd hij menigmaal bekroond.

Voor het tooneel vervaardigde hij: De Graef Thesauro of het rechtsgeding, 1839; De Nieupoortsche Lepeldief; De Toovenaer by toeval; De Wraek; De Misstappen eens Jongelings; Het beleg van Nieupoort; Agneessens; Jacques en zyn zoon; Het bedrog; De Familie Weberstom; Jakje met zyn fluitje.

zo vond ik op wikipedia : Charles Amand Paul Louis De Jaegher (Nieuwpoort, 11 december 1875 - Tienen, 17 april 1945) was een Belgisch liberaal politicus en burgemeester. De Jaegher was arts en werd gemeenteraadslid (vanaf 1906), schepen (1920-1921) en burgemeester (1921-1945) in Tienen. Hij was tevens liberaal volksvertegenwoordiger (1921-1925 en 1932-1945) in het arrondissement Leuven.

Op de Ledenlijst 1885 van Willemsfonds afdeling Nieuwpoort vond ik :
De Jaegher mevr. wede Frans bijzondere
De Jaegher mej. Josephina bijzondere
De Jaegher-Meynne L. brouwer


op de site 'digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren' vond ik :
Rederykkamers van Veurne en ommestreken

Bundel of verzameling der dichtwerken en tooneel uitgalmingen, die medegedongen hebben in den luisterlyken pryskamp te Veurne. Veurne, by P. Ryckeboer, 1824. Vooraen staet een gedicht van den heer P. Van Duyse, aen de maetschappy opgedragen. Dan volgen de mededingende verzen van de heeren J.B. Bertein, van Wormhout; Lambin, Beequaert - Walwein, van Ypre; A. Meynne, van Nieuport; Ths Vermeirsch, van Oostende; J.B.J. Hofman, van Kortryk; F. De Jaegher, van Nieuport; P.J. Geysen, van Dixmude; Joseph Geysen, van Dixmude; Felix Priem, van Brugge; Bels, van Wormhout; J.C.J. Hubben, van Duinkerke.

In mijn opzoekingen naar boerderijen botste ik ook op diezelfde familie De Jaegher.

Verbrugges doeningsje (Deze hoeve noemde oorspronkelijk ‘den kalkoven’)


•Op notarisakten is terug te vinden dat de eigenaar ene Frans De Jaegher was. Zijn echtgenote noemde Xaveria Van De Casteele.

•Na hun overlijden werd deze eigendom toegewezen aan hun zoon Louis De Jaeger, die rijksveearts en grondbezittter was, wonende te Nieuwpoort.

•De hoeve werd (onder Frans De Jaeger) uitgebaat door Hendrik Verbrugge en zijn vrouw Anne-Marie le Roy. Bij akte van 17 april 1855, verleden bij Meester Désiré De Brauwere werden zij de eigenaars.

de Gentse Zwijger
....De liberale raadsleden Jan Gommers en Louis Maertens, die van 1903 tot 1907 zetelden, waren nog vrij gematigd. Maar brouwer en liberale voorman Louis De Jaegher, die van 1907 tot 1911 de enige liberaal in de gemeenteraad was, voerde een bikkelharde oppositie. Regelmatig werd in de debatten van de gemeenteraad verwezen naar het liberale bewind van 1879-1884, waar De Jaegher nog deel van uitgemaakt had als schepen. De strijd was ongelijk: zelfs gemeentesecretaris Dobbelaere was lid van de kerkfabriek en verschillende andere katholieke verenigingen.....

......Al bij de schepenverkiezing op 26 juli 1921 werd duidelijk dat de katholiek Huyghebaert dubbelspel speelde. Nadat hij verkozen was als 1ste schepen, werd niet de katholiek Cool, maar wel de liberaal Louis De Jaegher (dezelfde die al van 1881 tot 1884 schepen was geweest en van 1907 tot 1911 harde oppositie had gevoerd) verkozen als 2de schepen. Uit het verslag van deze raadszitting blijkt dat Huyghebaert vóór de verkiezingen aan Cool gevraagd had om samen met de liberalen scheep te gaan, maar deze had het aanbod geweigerd......

Wie kent herberg ' au repos des cyclistes' ?

Tijdens mijn opzoekingen in het Nieuwpoorts Archief stootte ik op een kleine ontdekking. Ik vond een aanvraag voor de wederopbouw van een vroegere herberg, die voor WOI op het 'oud Sint-Joris' stond en de naam 'AU REPOS DES CYCLISTES' meekreeg.Wie weet waarom die herberg er niet meer kwam ? Nochtans werd op aanraden van het toenmalig bestuur, door de heer De Jaegher reeds nieuwe grond aangekocht op het nieuw dorpsplein van Sint-Joris om de herberg weder op te bouwen.

Maar wie was die familie De Jaegher eigenlijk ?

07 april 2010

GENEALOGISCHE AVOND op zaterdag 10 april te Nieuwpoort - Cultuurhuis

Een project in het kader van de Frans-Vlaamse Dagen in samenwerking met de Orde van de Drie Koningen, VVF Westkust vzw, C.G.R.F.A., Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap, Stadsbestuur Nieuwpoort.

Familierelaties houden geen rekening met staatsgrenzen maar dat betekent niet dat er geen hindernissen op de weg kunnen liggen. In Zuidelijk West-Vlaanderen moeten de problemen ook de taalgrens over. Kristof Papin (VVF) en Hugo Ryckeboer (Orde Driekoningen) helpen u om de hindernissen onderweg te omzeilen en veilig uw doel te bereiken.

PROGRAMMA :

16:30 uur : onthaal

17 uur :’WAAR VIND IK MIJN VOOROUDERS ?’
door Kristof PAPIN

18:00 uur :pauze

19 uur:‘WAT ZIT ER IN MIJN FAMILIENAAM ?’
door Dhr. Hugo RYCKEBOER


Tijdens het onthaal, de pauze en achteraf is er mogelijkheid tot het bezoeken van een boekenstand van VVF Westkust vzw en Centre Genealogique du Région Flandes ‘Artois (CGRFA)

Er is tevens kans tot voorinschrijving op het grote naslagwerk over de voorouders van 330 Burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arr. Veurne van 1830 tot nu.


WAT ZIT ER IN MIJN NAAM - Dhr. Hugo RYCKEBOER


In onze familienamen ligt een belangrijk stuk geschiedenis van onze maatschappij en taal opgesloten. De herkomst en betekenis van die familienamen is vooral te achterhalen door archivalisch en taalhistorisch onderzoek. Dat is specialistenwerk en het heeft voor Vlaanderen en Noord-Frankrijk al zijn neerslag gevonden is het grote familienamenwoordenboek van dr. Frans Debrabandere.
Daarnaast leert de familienamengeografie gekoppeld aan de dialectgeografie ons nieuwe inzichten inzake de regionale variatie in vorm, uitspraak en woordkeuze bij onze familienamen.
Zo kan de vergelijking van varianten op zich een indicatie zijn voor de oorspronkelijke herkomst. (Vergelijk Maertens met Martens en Mertens, Van den Bossche, met Van den Bussche en Bosmans,Soenen met Suenens, Hubrecht met Huybrechts, Van Hecke met Vanderveken,Vandenheede of Vanhee met Vanderheyden,De Waele met Swaelen,Waeghemaeker met De Raeymaeker,enz.)
Van vele namen wordt de oudste betekenis behandeld en aan de hand van verspreidingskaarten en taalkaarten toegelicht. Speciale aandacht wordt besteed aan de migratie van namen over de taalgrens heen en hun aanpassing aan de respectieve taal- of spellingsystemen.

Heb je na deze uiteenzettingen meer ‘goesting’ gekregen om je eigen voorouders op te zoeken, maar weet je niet goed waar te beginnen ?
Dan ben je altijd welkom bij www.vvf-westkust.be
Gelegen in het CC Taf Wallet—Veurnelaan 109—8670 Sint-Idesbald/Koksijde

Op regelmatige tijdstippen organiseren we beginnerscursussen voor genealogen.
Heb je interesse om zo’n cursus te volgen? Neem dan contact op met :
VVF Westkust—Marc Derudder— 058 31 16 57

Ons bezoekerscentrum is steeds open op zaterdagnamiddag van 13:30 tot 17:30 uur
En elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 22 uur.

16 maart 2010

OUDLEERLINGENFUIF GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL St-JORIS - 20 maart 2010 - 21 uur - Paviljoentje - Nieuwpoort

Hallo iedereen

Wisten jullie dat er een oudleerlingenfuif doorgaat deze week zaterdag !!!!! Neeeeeee ???????

Wel hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd om eens lekker bij te kletsen met een drankje en een paar leuke danspassen. Breng gerust jullie partners, kinderen en vrienden mee en maak er een gezellige avond van !
Hieronder alle info over de 4YOU2-Fuif :

Wanneer : zaterdag 20 maart 2010 om 21 uur
Waar : Paviljoentje - Kaai Nieuwpoort

Organisatie : vzw Vriendenkring Sint-Joris tvv het project luistervaardigheid van de gemeentelijke Basisschool

Inkom + welkomsdrankje :
- 7 € : VVK
- 8 € : ADD

Muziek : DJ KING & DJ nis666

ALLEN DAARHEEN !!!!!

23 februari 2010

HET DORPSLEVEN… ZOALS HET VROEGER WAS.

Zoals ieder dorp , had ook Sint-Joris vroeger 2 kermissen :

De Zondag na feest van Sint-Joris (23 april)
En de eerste zondag van oktober

Voor de oorlog 1914-1918 kenden deze een buitengewone volkstoeloop, dat de lokale heilige kwam vereren en genezing van distel en andere huidziekten afsmeken.

Voor de “echte Sint-Jorisnaar” begon de eigenlijke kermis pas na de kerkelijke diensten.

Waar er nu in Sint-Joris slechts een paar herbergen zijn, waren er voor 1910 welgeteld 15 !

• HET PARADIJS
• IN DE MOLEN
• SINT-JORIS PEERD
• DE TOEVLUCHT
• IN SINTE PIETER
• IN HET GEMEENTEHUIS
• DE REIGER
• IN DE HERT
• DE OVERZET
in de huidige Kievitstraat, de vroegere Schoolstraat –

IN DE KLUYTE
• BOLDERSHOF
• IN DE PARAPLU
• DE OUDE SCHOOL
eind 19de eeuw stond deze naast de toenmalige kerk – de nieuwe school werd in gebruik genomen.. vandaar het idee om van de oude school een herberg te maken. Deze werd o.m. uitgebaat door V. Defever.

DE NIEUWE HERBERG
• IN HET HUIS VAN COMMERCIE


Je zou bijna denken dat onze (over)grootouders aan drank verslaafde dronkaards waren. Vergeten we niet dat deze 15 “cafébazen” in de uitbating van hun herberg, slechts een magere bijverdienste zochten. Onze (over)grootouders dronken er, ‘s zondags na de Hoogmis een “halveke” (helft van een druppel)of een “kappertje” (1/4 l zwart-bruin bier)

Op vroegere kermisdagen kwam er nochtans leven in de brouwerij.

“Geen modern orkest met slagwerk en trommel kwam onze dorpskermis ontsieren. We hadden genoeg aan onze lokale accordeonspeler, Désiré Vansteenland. Geen slepende tango’s, geen samba of andere buikdansen, neen, wel opwekkende marchen en polka’s, warrelende walsen kwamen uit z’n trekzak. En wanneer het muziek weerklon, sprongen jong en oud, frisse boerenmeiden en amechtige meetjes, forse boerenzoons en rheumatieke peetjes, ten dans. Als nu tureluurs van huppelen en springen, de dansende paren hun tafeltje opzoeken, werpt Dis zij trekorgel opij en zingt erbij.”

Na de oorlog 1914-1918 verviel Sint-Janskermis in het niet.

In 1924 waren er nog 9 herbergen :

• IN ‘T VERWOESTE SINT-JORIS en DE TOEVLUCHT :
Op de hoek van de toenmalige Brugse Steenweg en de Ramskapellestraat stond, van lang voor de eerste oorlog, een lange rij werkmanshuisjes, waarvan het hoekhuisje de herbergnaam “De Toevlucht” droeg. Om de bouwaktiviteit na de oorlog aan te wakkeren, warden door het Albertfonds premies geschonken aan de eigenaars die hun woning wensten herop te bouwen. Vader Theunynck, aan wie de rij huisjes behoorde, profiteerde van dit aanbod en ging meteen aan de slag. Uit de puinhoop verrees het herbergje “in ‘t verwoeste St.-Joris’, een titel die in vlotte beeldspraak de ellende van het dorp vertolkte.
In 1922 huwde zoon Henri en nam intrek in het intussen vernieuwde hoekhuis om er het vooroorlogs “enseigne” “De Toevlucht” in ere te houden.
Later nam Henri’s zoon, Gilbert terug aan het roer over van de Toevlucht, die al een tijdje gesloten was voordien. Die op zijn beurt de fakkel doorgaf aan zoon Geert.
Uiteindelijk werd de Toevlucht overgelaten aan iemand van buiten de familie Theunynck.

• IN ‘T SLAGVELD DER HELDEN :
Rechts langs de Brugse Steenweg, ter hoogte van de huidige kerk, stond in een weide de herbergbarak van Kamiel Lansen. De barak branded in 1926 uit en Kamiel diende noodgedwongen ergens anders zijn onderdak te zoeken.
Hij verliet de ‘platse’ en belandde in “Het Paradijs”, rechtover het Nieuwpoorts stadskerkhof, dat op het grondgebied Sint-Joris lag.

• SINT-JORIS PAARD :
In een bron van 1856 vinden we : “herberg St-Joris Peerd staende en gelegen te St-Joris langst den noorddijk der Yservaerd”.
Even voorbij ‘de Toevlucht’baatte Tuur Inghelbrecht de herberg ‘Het St.-Jorispaard’, waar een vogelpiik de enige attraktie vormde. Deze herberg is een van de oudste van de gemeente, en is nog herkenbaar aan de witgekalkte strook boven de voordeur. Momenteel is het huis nog bewoond door Gerard Inghelbrecht en echtgenote.

• ‘T GEMEENTE ST.-JORIS :
Op de hoek van de wegel die naar de , na de oorlog opgerichte kerk leidde, stond en staat nog de herberg ‘’t Gemeente St.-Joris’, toen uitgebaat door Briek en Bertha Zaman, oud-schippers, die hun boot inruilden voor een vast bestaan aan wal. Bazin Bertha had ere en handje van weg om de mannemensen tot drinken aan te sporen. Ganse dagen zat het café stampvol.
Toen de Zaman’s terug heimwee kregen naar het avontuurlijk vissersbestaan, kwam Kamiel Maes hen in 1929 vervangen. De nieuwe waard kon het niet laten de meid van de pastoor, Hortance, te plagen. Alledrie zijn ze reeds lang bij de Heer, en we zijn ervan overtuigd, dat mijnheer Pastoor nog geregeld als bemiddelaar moet tussenkomen.

Dochter Aline trad in de voetsporen van haar vader en baatte samen met haar man Gilbert Vansteenland de herberg uit. Ondertussen staat zoon Dirk Vansteenland aan het roer.

Kamiel Maes met z’n echtgenote -
in ‘t midden Aline Maes.

‘T HAPERTJE EN ST.-PIETER :
langs de Brugse steenweg stonden er 12 huizen, wat dan ook de ’12 apostelen’ of De Reke genoemd werd. Deze rij behoorde toe aan Cissen Allaeys. Voor 14-18 stond de reke langs de linkerzijde van de Brugse Steenweg. De beide uiteinden behoorden tot de Bachusorde met naam ‘t Hapertje en St.-Pieter. Na WOI werden de huizen verwoest en werd slechts de eerste herberg heropgericht. Henri Tielemans werd de eerste na-oorlogse uitbater van ‘t Hapertje. Hij werkte in de steenbakkerij van Florizoones te Nieuwpoort. Zo kwam het dat meestal zijn ega de klanten bediende.

IN ‘T OUD ST.-JORIS
De herberg ‘in ‘t oud St.-Joris’ herinnert nog aan de tijd dat de Sint-Joriskerk met zijn dorpskern er zich nog bevonden voor de eerste wereldoorlog. In de jaren ’20 vonden we er waard Pros Catrysse, die ook werkzaam was bij de boeren.

• DE BRIKERIJ :
Verder naar de Uniebrug toe, stond het stamineetje van Covemaeker, dat als herkenningsteken ‘de Brikerij’ droeg, ter herinnering aan de toen reeds verdwenen steenoven langs de Ijzer.


In 1976 waren er nog slechts 2 herbergen :

In 2010 :
• DE TOEVLUCHT
• ‘T GEMEENTE ST.-JORIS
• DE AKKERWINDE

Bron : De herbergen uit de jaren 20 III - Albert Dawyndt - Wedstrijd tussen de landelijke gemeenten van de arrondissementen Veurne en Diksmuide

Heb je nog aanvullingen, mail ze gerust door naar chantal.loones@telenet.be

07 januari 2010

SOLDATEN : GEWOND OF GESTORVEN TE SINT-JORIS TIJDENS WO I

Na dagen van hevige beschietingen, werd Sint-Joris op 24 oktober 1914 door de Duitsers veroverd. Het kon door de geallieerden niet meer heroverd worden. Het dorp met het fort Nieuwendamme bleef echter boven het water van het geïnundeerde gebied uitsteken en vormde gedurende de hele oorlog een stevige Duitse voorpost op de linkeroever van de IJzer. Het kon enkel bereikt worden via de makkelijk te overziene Brugse Steenweg en het jaagpad op de zuidelijke IJzerdijk. Het dorp raakte tijdens WOI geheel vernietigd. Zo ook de kerk die ca. 700 m verder heropgebouwd werd in neo-gotische stijl. Het kerkhof duidt aan waar het oude dorp lag.

Voor de militairen gevallen tijdens de bewegings-oorlog of vermist tijdens de oorlog was vaak
geen officiële overlijdensakte opgesteld. Pas na de oorlog werd door de bevoegde rechtbank een vonnis uitgesproken waarna de dode werd erkend als oorlogsslachtoffer.

Hierna kon in de burgerlijke stand van de betreffende gemeente of stad een officiële inschrijving volgen.
Voor enkelen onder hen werd een gedenkplaat aangebracht in de kerk van Sint-Joris

De hiernavolgende lijst werd ook mogelijk gemaakt door de ‘lijsten der Belgische Soldaten gesneuveld voor het Vaderland’. Het Deze lijsten werden opgemaakt door Comité Medical’ van het Rode Kruis van België

 

A


 

ABEN, François-Corneille, Soldaat 2de klasse, milicien 1907, 5de linie .
Geboren te Turnhout op 30 juli 1887 als zoon van François en Hoywegen Maria Josephina.. Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914.(54080)

ADAMS, Lucien-Marie-Hubert, vrijwilliger, sergent 1908, 9de linieregiment. 
Geboren op 25 februari 1890 te Luik.  Gesneuveld op 25/26 oktober  1914 te Sint-Joris. (53863)

AERNOUTS, Henri (Hendrik), klasse 1913, 7de linie.
Geboren te Loenhout op  12 maart 1893, overleden te Sint-Joris op 4 november 1914.  Werd eerst begraven te Nieuwpoort graf nr.  00388. Herbegraven te Ramskapelle, graf nr. 566.

AERTS, Rene Emiel Guillaume, Soldaat 2de klasse, milicien  1914, 4de Karabiniers 3/1 (9de Cie).
Geboren te Borgerhout op 31 juli 1894 als zoon van Edouard Jacob en Maes Marie Elisa.  Gesneuveld te Sint-Joris om 2u30 op 24 juli 1918. Ligt begraven op de Belgische militaire begraafplaats te De Panne graf nr A97.  (134/775)

ALBART, Oscar, Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 5de Genie pontoninniers. 
Geboren te Bauloy (F) op 16 november 1893 als zoon van Alphonse en Hudlot Julia Maria.   Gesneuveld te Ramskapelle op de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915.  (2356)

ALBERT, Nicolas Joseph Marcel, Soldaat 2de klasse,  Oorlogsvrijwilliger 1914, 14de Linie/8ste Linie. 
Geboren te Spa op 10 november  1882 als zoon van Victor Leonard en Sody Marie Jeanne. Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 oktober 1914.
(114/71327)

ALLEMEERSCH, Aimable Gerard, Sergeant Beroepsvrijwilliger 1909, Genie 5 D.A. 
Geboren te Blankenberge op 28 juni 1892 als zoon van  August en Van Mierop Leonia Maria . Gesneuveld te Ramskapelle bij een aanval op de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915.
(28824)
 
ANTOINE,  Oscar Alexandre, Korporaal,  milicien 1911, 2de Grenadiers 1/3. Geboren te Flostoy op 3 maart 1891 als zoon van Emile Joseph en Stoffe Marie Josephine.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven op de begraafplaats Duinhoek’  te De Panne, graf nr. 3/116. (2222917)

ARNOLDY, Jean Désiré, Korporaal, milicien 1908, 7de linieregiment 1/3.  Geboren te Luik op 14 juni 1887 als zoon van Pierre Joseph en Boonen Marie Catherine Hubertine.  Gehuwd met Collard Leonie Marie Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914 op 100 m van Uniebrug en ter plaatse begraven. (107/55554)

B


 
BACQUELAINE, Henri Alfred Gustave,  Soldaat 2de klasse Beroepsvrijwilliger, 14de linie 2/2 (6 Cie). 
Geboren te Chaudfontaine op 4 september 1887 als zoon van Henri Alfred en Rimaye Agnes.  Gekwetst op 24 oktober 1914 tijdens de gevechten te Sint-Joris en in Duitse handen gebleven. (114/1759)

BAELDEN, Leon Juliaan Corneel, Soldaat 2de klasse , milicien speciale klasse 1916, 3de Karabiniers ¼ (4 Cie).
Geboren te Wulveringem op 21 maart 1897 als zoon van Theophiel en Cambier Romania Zenobia.  Gesneuveld te Sint-Joris–Nieuwendamme op 18 maart 1918. Ligt nu begraven op de militaire begraafplaats te De Panne  graf nr. C 154. (133/2280)

BAELE, Vital Achiel, Soldaat 2de klasse, milicien speciale klasse  1916,  3de Karabiniers 3/1 (9 Cie). 
Geboren te Welden op 20  november 1885 als zoon van Petrus en Van de Velde Maria Nathalia. Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Ligt begraven op de B.M.B. te De Panne  graf nr.  D 90.  (133/2477 of 1/13321)

BAERT, Julien Arhtur, Soldaat Beroepsvrijwilliger  1913, 3de Karabiniers 2/1 (5 Cie).
Geboren te Ieper op 20 december 1894 als zoon van Constant Aloïs en Verschilde Philomene. Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven op de B.M.B. te De Panne  graf nr. C 162. (133/284)

BAILLEUX, Arthur, Soldaat 2de klasse,  milicien 1914,  3de Karabiniers 3/3 (11 Cie). 
Geboren te Marchienne au Pont op 16 mei 1894 als zoon van Alfred en Brasseur Marie Louise.  Gesneuveld te Sint-Joris-Nieuwendamme op 18 maart 1918 .  Begraven op de B.M.B. te De Panne  graf nr. C 155.  (133/610 of 60239)

BALCAEN  Emiel Gustaaf,  Korporaal milicien 1907, 1ste grenadiers 2/3 (7de Cie). 
Werd geboren te Worteghem op 22 juni 1887 als zoon van Charles en Bonart Ursula.  Gehuwd met Vandevelde Maria Valeria. Gesneuveld te Sint-Joris op 29 april 1918. Hij ligt begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. D0142).

BANCKAERT, Julien, Soldaat 2de klasse , milicien 1907 bij de 1ste Jagers te voet.  
Geboren te Boechout op 14  november 1887 als zoon van Pierre en De Laet Christina.  Vermist te Sint-Joris tussen 24 en 30 oktober 1914. (125/23163)

BARBIER Jean-Lambert, Soldaat, 2de klasse, milicien 1912, 9de linieregiment, student geneeskunde.
Geboren in 1892, wonende te Luik, Rue Hors-Château.  Zoon van Paul Stéphane en Truillet Adele .  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914, begraven te Sint-Joris-Nieuwpoort op 21 oktober 1914. (56928 of 56925)

BARBIER, Jean Toussaint,  Korporaal milicien 1912 bij het 7de Linieregiment (1/3 (3 Cie). 
Geboren te Seraing sur Meuse op 20 augustus 1892 als zoon van Jean Lambert en Colson Marie Jeanne.  Gesneuveld op 23 oktober 1914 te Sint-Joris (nabij Uniebrug) (107/57562)

BARBIER, Lambert-Albert,  Soldaat 2de Klasse, milicien 1912,  7de linie 3/3.  Geboren te Luik op 17 juli 1892 als zoon van Paul Stephane en Truillet Adele  Aely.  Gestorven op 19 oktober 1914 te Sint-Joris en er begraven op het kerkhof . (57559)

BARGIBAUT, Alphonse, Soldaat 2de klasse, milicien 1913 bij 7de Linie ½ .  Geboren te Doornik op 26 november 1893 als zoon van Alphonse en Lecomte Marie Adolphine. Gesneuveld te Sint-Joris, ten zuiden van de Uniebrug op 22 oktober 1914. Begraven achter de Ijzerdijk op ong 200 à 300 m ten zuiden van de Uniebrug op de linkeroever. (107/59191)

BARTHIER, Georges-Marcelin-Henri,  sergeant-majoor BV 1911,  7de linie  1/1. 
Geboren te  Gent op 9 oktober 1891 als zoon van Pierre Jean en Leyman Virgina.  Gesneuveld te Sint-Joris  (IJzer) op  19 oktober 1914 (56849)

BAS, Emile Eugene, Soldaat 2de klasse OV 1914, 3de linieregiment.
Geboren te Brussel als zoon van Frederic en Wyvekens Hubertine.  Gesneuveld te Sint-Joris bij de Uniebrug op 23 oktober 1914.  Ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Evere sedert 19 april 1923. (58739)

BASCOURT, Fernand, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste Linie 1/3 (3de Cie).
Geboren te Péruwelz op 16 april 1894. Vermist te Sint-Joris op 30 september 1918. (1434)

BASTIN, François,  Onderluitenant,  14de liniegiment. 
Gesneuveld aan de Yzer te Sint-Joris, op 24 oktober 1914

BAUSSART, Firmin Ghislain, Soldaat 2de klasse, milicien 1907, 5de Linie.
Geboren te Jamioulx op 3 juni  1887 als zoon van Camille Joseph en Finet Josephine Celestine. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914. (54317)

BECK, Marcel, Sergeant, milicien 1912, 5de linieregiment ½. 
Geboren te Verviers op 16 januari 1892 als zoon van Henri Michel en Schoune Marie Josephine.  Wonende te Antwerpen in de Prinsstraat 13. Gesneuveld te Sint-Joris aan de Noordvaart  op 21  oktober 1914.  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Verviersop 25 april 1925.  (57306)

BEEK, Edmond Jean, Soldaat 2de klasse, OV, 8ste Linie ¼ (4de Cie).
Geboren te Gent op 28 juli 1896         als zoon van Joseph Maurice Leopold en Bailliu Maria Elisa.  Vermis te Ramskapelle nabij de hoeve ‘Terstille’ op 9/10 mei 1915. (60083)

BEGON, Jean François Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1908, 14de Linieregiment.
Geboren te Horion-Houzémont op 12 juni 1888 als zoon van Jean en Jamotte Anne Marie. Gehuwd met Baeten Guilliaume Marie Joséphine   Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/22905)

BEILLARD, Virgile, soldaat 2de klasse OV 1914, 3de Karabiniers 3/3 (11ste Cie). 
Geboren te Jemappes op 21 oktober 1893 als zoon van Louis en Caudron Jospehine.  Gehuwd met Beugnies Oscarine. Gesneuveld te Sint-Joris (Nieuwendamme) op 18 maart 1918.  Begraven te Jemappes op de gemeentelijke begraafplaats. (1690)

BEIRENS, Charles Joseph, sodaat-milicien 1903, Etappe troepen 3/4. 
Geboren op 19 januari 1884 te Antwerpen, wonende te Borgerhout. Hij was de zoon van Pierre Jean Baptist en Haerbosch Theresia.   Gehuwd met Kennes Joanna Philomena. Overleden op 22 oktober 1915 te Sint-Joris, er begraven de 23
ste. Herbegraven te Saint-Georges sur l’Aa (F) op de gemeentelijke begraafplaats (graf nr. 1)(101/54526)

BERCKMANS, Bastiaan, soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 7de of 27ste linie.  Geboren te Schaarbeek op 17 mei 1880.  Gehuwd. Gesneuveld te Sint- Joris (Ijzer) op  24 oktober 1914 , er ook begraven (54902)

BERGUET, Augustijn-Huibrecht-Jozef, tweede kapitein, 14de linieregiment. Geboren te Parijs (Fr) op 16 januari 1877 als zoon van Emilie Pierre en Delva Marie Antoinette. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(13620)

BEROUW, Paul Pierre, soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste Grenadiers 3/3 (11de Cie). 
Geboren te Emelgem op 2 oktober 1894. Zoon van Pierre en Verdure Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 april  1918.  Begraven op de B.M.B. te De Panne (graf nr. D 66). (52103)

BERTHUS, Mathieu Lambert, soldaat 2de klasse, milicien 1913 bij het 14de Linie. 
Geboren te Eben Emaal op 11 oktober 1893. Vermist op 24 oktober 1914 te Sint-Joris. (26992)

BERTRAND, Emile, soldaat 2de klasse, milicien 1912.  In dienst getreden bij  de 3de Karabiniers.
Geboren te Gimnée op 8 januari 1892 als zoon van Joseph Felix en Rouillaux Marie Elise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 10 april 1918 nabij C.R. de la briquetterie M1. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/76 op 13 april 1918.  Herbegraven te Gimnée of Vaucelles.( 133/238)

BERTRAND, Joseph Jules, soldaat 2de klasse, milicien 1909, 7de Linie.
Geboren te Luik op 24 augustus 1890.  Gesneuveld door obusscherven te Sint-Joris op 29 oktober 1914. (57640)


BEUN, Julien Corneel, soldaat 2de  klasse, milicien 1906. 7de Linieregiment.  Geboren te Vlamertinge op 26 mei 1886 als zoon van Rene en Degrou Maria Louisa. Gesneuveld te Sint-Joris  op 26 oktober 1914. Een eerste keer begraven te Sint-Joris. Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Oostduinkerke. (54312)

BEYNSBERGER, François Jean, soldaat 2de klasse, BV 1908, 14de Linie.  Geboren te Bree op 1 mei 1891.  Zoon van Leonard en Philips Marie Agnes. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(27785)

BILTERYST, François Lucien, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 8ste Linie.  Geboren te Houdeng Aimeries op 6 januari 1885 als zoon van Pierre en François Seraphine.  Gehuwd met Pelette Jeanne. Gesneuveld te Sint-Joris op  9-10 mei 1915 nabij de hoeve ‘Terstille’.  Begraven te Sint-Joris op 11 maart 1921. Herbegraven te Houdeng op 4 december 1922. (56433)

BINAME, Raymond, onderluitenant , 7de linieregiment.  
Geboren te Jambes-lez-Namur op 1 juli 1894.Zoon van Ernest en Mottiaux Victorine. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914, begraven te Ramskapelle.  Herbegraven te Jambes op de gemeentelijke begraafplaats (graf nr. 52166) (9267)

BIRON, Joseph Victor, soldaat 2de klasse, OV 1914, 5de Linie. 
Geboren te Châtelet op 5 september 1883. Zoon van Victor Joseph en Verschuuren Jeanne Petronelle.  Vermist te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (59827) 

BLOEMEN  Joseph,soldaat 2de klasse, milicien 1906, 14de Linie. Geboren op 21 februari 1886 te Reppel. Hij was de zoon van Pierre Jacques en Dressen Anna Maria. Joseph Bloemen uit het Limburgse Reppel was reeds soldaat in het 14de linie regiment toen de eerste Wereldoorlog uitbrak. Tussen 24 en 26 oktober 1914 raakt het 14de linie regiment betrokken in een zware strijd met Duitse troepen bij Sint-Joris Nieuwpoort. De stad wordt door de Duitsers ingenomen. Joseph Bloemen sneuvelt hierbij op 24 oktober. Zijn vrouw Maria-Lucia Mulders blijft in Reppel achter met drie kinderen. De twee jongste kinderen, een tweeling, heeft soldaat Bloemen nooit gezien. Kort nadat Joseph Bloemen sneuvelde werden de tweelingen geboren. De enige herinnering aan Joseph Bloemen is een ingekleurd studioportret en zijn gebedsprent. Opmerkelijk is dat de gebedsprent geen exacte datum opgeeft waarop soldaat Bloemen sneuvelde. Het gezin Bloemen bleef niet van verder ongeluk gespaard. Kort na de oorlog overleed Maria-Lucia Mulders.
De drie kinderen bleven in 1919 over als oorlogswezen. - See more at:
http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/5297#prettyPhoto

BODDIN, Oscar, soldaat 2de klasse, milicien 1909, 8ste Linie. 
Geboren te Roeselare op 26 december 1889. Zoon van Joannes en Termote Mathilda.  Hij was gehuwd met Vandendriessche Adriana. Gesneuveld nabij hoeve ‘Terstille’ te Sint-Joris op 9 mei 1915. (56451)

BODSON, Fernand, Antoine, korporaal OV, 13de linieregiment.
Geboren te Namen op 27 december 1892. Zoon van Joseph Philippe en Montellier Alphonsine. Overleden aan zijn verwondingen op 13/14 juni 1916 te Sint-Joris. (29861)

BOESMANS, Jean Charles, soldaat 2de klasse V.M.P. 1906, 14de Linie.  Geboren te Attenrode Wever op 15 januari 1885.  Zoon van Desire en Grootjans Barbara. Gesneuveld te Sint-Joris op 23-24 oktober 1914.
(22235)
BOETE, Fernand, soldaat 2de klasse, vrijwilliger, 9de linieregiment 1/3,
eervol gesneuveld te Sint-Joris op 25/26 oktober 1914 (794)

BOLIEZ, Emile Henri, Korporaal, milicien 1907, 7de Linie. 
Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.

BOLLE, Jules, Soldaat 2de klasse OV 1914, 14de Linie 3/1.
Geboren te Arlon op 26 mei 1887.  Zoon van Edouard en Kullmann Catherine. Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (1757)

BOLLIES, Emile-Henri, Korporaal, milicien 1907, 7de linieregiment 1/3.  Geboren te Leisele op 8 november 1887.  Zoon van Robert Pierre en Lutsen Eulalia Zenobia.  Gesneuveld te Sint-Joris de 14/23 oktober 1914 (54763)

BORGERS, Edgard-Prosper-Emile,  soldaat 2de Klasse, milicien van 1906, 7de linieregiment 2/1. 
Geboren te Lokeren op 13 februari 1886 als zoon van Pierre Ferdinand en Audenaert Maria Melanie. Gehuwd met De Mol Alida Mathilda te Lokeren op 11-11-1908. Gestorven op 20 oktober 1914 te Sint-Joris, en er begraven. Herbegbraven te Lokeren, Zelestraat 189. (107/54416).

BOTRAND, Emile, 3de Karabiniers.
Gesneuveld te Sint-Joris op 11 april 1918.

BOUVE, Arthur-Henri, Korporaal , milicien 1913 van het 4de regiment Jagers te voet ½.  
Geboren te Adinkerke op 17 december 1893 als zoon van Louis en Marrannes Fortunee.  Overleden  te Sint-Joris op 24 oktober 1914 (27786).

BOUW, Hector Joseph Corneille , soldaat 2de klasse, milicien 1915, 2de Grenadiers.
In Poperinge geboren op 19 februari 1892 als zoon van Edouard Auguste en Vande Steene Emma Eugenie.  Gestorven op 12 maart  1918 bij Sint-Joris. Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Poperinge. (1376)

BRABANTS, Joseph-Henri-Stanislas,  Soldaat 2de klasse, milicien 1912  , 7de linieregiment  3 Bn, (9cie)
Geboren te Lier op 26 mei 1892 als zoon van Balthazar en Dyckmans Adeline Maria Louise. Gestorven op 21 oktober 1914 te Sint-Joris, er ook begraven (58083)

BREDA, Eugène Felicien Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 7de linieregiment ¼. 
Geboren te Welkenraedt op 5 juli 1891 als zoon van Henri Joseph en Lambert Marie Anne.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.  Begraven op het kerkhof van Sint-Joris.  (57842)

BRIERS, Michel, Soldaat 2de klasse, OV 1914,  2de Karabiniers (10de Cie). 
Geboren te Kortrijk Dutzel op 7 juni 1896  als zoon van Charles en De Kelver Caroline.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 19 mei 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 4/149. (6944)

BROON, François, Soldaat, 14de Linie. 
Geboren te Bierset-Awans op 21 mei 1888. Vermist  te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (22916)

BRUNDSEAUX, Emiel, Luitenant 14de linieregiment. 
Geboren te Leuven op 4 augustus 1876 als zoon van Louis Guillaume en Inghels Julie Virginie. Gehuwd met Ancion Jeanne.  Gesneuveld  te Sint-Joris bij Nieuwpoort op 24 oktober 1914. (14301)

BUELENS, Jean Armand Ernest, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 6de Vrijwilligerskorps. 
Geboren te Erps Kwerps op 20 januari 1894 als zoon van Joseph Leonard en De Rom Barbara Elisabeth.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.  (48733)

BULTOT, Adolphe François, soldaat 2de klasse, milicien 1912, 8ste Linie.
Geboren te Forchies la Marche op 3 augustus 1892 als zoon van Jules en Swinnen Julia. . Gesneuveld op hoeve ‘Terstille’ te Ramskapelle op 9/10 mei 1915. (55981)

BUSINE, Robert Alphonse, Luitenant, 3de karabiniers, 11de Cie.
Geboren te Mons op 19 april 1894 als zoon van Leon en Halbrecq Alice. Gesneuveld  te  Sint-Joris-Nieuwendamme op 27 maart 1918. Hij is begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. C0236).  (17699)

BUYCK, Remi Camille, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 2de Karabiniers (3de Cie). 
Geboren te Heule op 5 september 1894 als zoon van Henri (+) en Lambrecht Christine.   Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/47 op 11 juni 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat ,graf A 68. (5359)

BUYLE, Charles-Louis, Soldaat 2de Klasse, V.A.P. oorlogsvrijwilliger 1908, 7de linieregiment 3/1. 
Geboren te Lombeek-Sint-Catharina, op 9 mei 1881 als zoon van Stephan en De Groot Christine (+).  Gehuwd met Van Doorsselaer Aline. Gesneuveld op 150  m ten zuiden van de Uniebrug te Sint-Joris, op 23 oktober 1915, nog dezelfde dag begraven  op deze plaats. (107/55634)
 

BUYLE, Petrus, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 2de Karabiniers (1ste Cie).  Geboren te Zaffelaere op 17 november 1888, als zoon van Dominicus en Cornelis  Maria.  Is gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 26 mei 1918. Begraven te Da Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 2/1 op 28 mei 1918.  Herbegraven te De Panne - Kerkstraat , graf nr. B 22. (3776)

BUYSSE,  Jan Baptiste Leopold, Sergeant, milicien c.s. 1916,  5de Jagers te Voet (9de Cie) . 
Geboren te Antwerpen op 15 november 1887 als zoon van Jean Jacques Leopold en Debacker Jeanne Marie .  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 augustus 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 2/5 op 26 augustus 1918.  Herbegraven te De Panne op de militaire begraafplaats - Kerkstraat  graf B 5.
(1442)

C


 CAMBRELIN, Paul Emile Arthur, Luitenant, artillerie van de 7de gemengde brigade. 
Geboren te Antwerpen op 21 oktober 1888 als zoon van Arthur Ferdinand Oscar en Smedts Marie Adolphine. Gesneuveld op 23 oktober 1914.  Begraven op ’t kerkhof van Sint-Joris bij Nieuwpoort.(14739)

CANNIE, Arthus Charles, Soldaat 2de Klasse, Genie 4 D.A. (1 P.P.). 
Geboren te Kortrijk op 2 november 1891 als zoon van Constant en Torremans Anna Maria.      Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915. Begraven in de boomgaard van hoeve ‘Terstille’. (1063)

CASTEELS, Leon Joseph, soldaat 2de klasse, milicien 1913, 4de Jagers te Voet. 
Geboren te  Velzeke-Ruddershove op 16 maart 1893 als zoon van Charles Louis en Heylens Angelina. Overleden op 24 oktober 1914 te Saint-Georges. (23966)

CATTEEU, Oscar Pierre, soldaat 2de klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers. Geboren te Ploegsteert op 7 april 1894. Hij was de zoon van Pierre Aloïs en Gadeyne Catharina. Gesneuveld te Sint-Joris – Nieuwdamme op 18 maart 1918.  Begraven op de B.M.B. te De Panne, graf nr. C 175. (887). 

CHAU, Maurice-Jean, korporaal-milicien 1913, 4de linieregiment, 1er compagnie des mitrailleurs.
Geboren op 22 december te Roeselare, wonende in de Noordstraat 100. Gesneuveld op de hoeve ‘Roode Poort’ op 30 september 1916.  Begraven te Steenkerke , graf nr 125. (57722) 

CHAUBET, Emile Léon, kapitein 2de klasse, 1ste Linie.
Geboren te Gent op 13 april 1882. Zoon van Achille François en Van Holle Ida Eugenie. Gehuwd met Corbiaus Ernestine. Overleden te Sint-Joris Nieuwpoort op de hoeve ‘Violette’op 30 september 1918. Begraven te Laken (graf nr 101) op de Stedelijke Begraafplaats. (17815) 

CHEVALIER, Theodore Julien Leopold, Korporaal OV, 8ste Linie (9de Cie).  Geboren te  Schaarbeek op 1 april 1896 als zoon van Edouard Gustave en Plum Marie Josephe. Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’ op 9 mei 1915. (65657) 

CHIREZ, Maurice Georges, soldaat 2de klasse, milicien speciale klasse 1915, 3de Karabiniers.
Geboren te Buissenal op 13 december 1894.  Zoon van Victor en Morleghem Angele Virginie. Gesneuveld op 19 april 1918 bij de ‘tranchée des Canards’ te Sint-Joris. Begraven op de B.M.B. te De Panne (graf nr. D 72). (1601) 

CLAESSEN, Emile-Louis, Sergeant BV milicien 1906, 7de linieregiment.  Geboren te Kieldrecht op 30 maart 1886.  Zoon van Constantijn en Prenen Emilia. Gehuwd met Du Jardin Maria Catherine. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  Ter plaatse begraven, op 100 m van de ‘pont de l’union’, nabij de baan van Sint-Joris naar Mannekensvere.  (54223) 

CLAESSENS, Jan Baptist, Soldaat 2de klasse V.M.P. 1910, 7de Linie.
Geboren te Oorderen op 26 april 1889. Zoon van Louis en Van Linden Maria Elisabeth. Gesneuveld te Sint-Joris op 18 oktober 1914. Begraven op de rechterijzeroever op  100 m van huis burgemeester Mannekensvere en 150 m NW van baan Nieuwpoort-Brugge.  (56216) 

CLAEYS, Desire, Soldaat 2de Klasse, V.M.P. 1903, 7de Linie 2/6.
Geboren te Lochristi op 15 juli 1882 als zoon van Charles Louis en Stals Seraphina Maria..  Gesneuveld te Sint-Joris op 17 oktober 1914. (53145) 

CLAUS, Georges Camiel, Korporaal, 1ste Linie. 
Geboren te Zevergem op 7 oktober 1893.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918. (59165) 

CLERCQ, Maurice Guillaume, Soldaat, 1ste Linie.
Geboren te Ramskapelle op 29 augustus 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918. (58636) 

CLOOTS, Rene Augustijn, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 8ste Linie ¼ (4de Cie).
Geboren te Landen op 12 februari 1895 als zoon van Jean Jjoseph en Vandecan Elisabeth Sidonia.  Gesneuveld op 9-10 mei 1915 op de hoeve ‘Terstille’ te Sint-Joris. (60452) 

COBBAERT, Maria Joseph Hector, Soldaat 2de klasse OV, 14de Linie.
Geboren te Iddergem op 23 oktober 1880. Zoon van Camiel en De Schrijver Berlinde Virginie. Vermist/Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (599) 

CONINGS, Jean Albert, Sergeant mitrailleur, BV 1913, 9de linieregiment, brigade Janssens, 3de divisie. 
Geboren op 1 september 1896 te St-Jans-Molenbeek.  Zoon van Jean en Wennmacker Anna Josephina. Gesneuveld  te Sint-Joris aan de Uniebrug op 24 oktober 1914  en begraven te Sint-Joris. (109/57270)
  

COOLS, Edouard, Genie 4 D.A. 
Geboren te Hrentals op 25 februari 1896.  Vermist te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’ 

CORYN, Georges, Soldaat, 1ste Linie.
Geboren te Gent op 16 februari 1894.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918. (60654) 

CRALS, Jean Hubert, Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 14de Linie.
Geboren te Montegnée op 22 juni 1893 als zoon van Jacques en Jenaer Marie Josephine.  Genseuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 oktober 1914. (26827) 

CRAUWELS, Philip Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 9de Linie. Geboren te Rijmenam op 24 september 1893 als zoon van Macarius en Van Bosstraeten Joanna Elisabeth. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (59439) 

CRECES, Theophile, soldaat 2de klasse, milicien 1912, 7/27ste Linie.
Geboren te Glain op 7 januari 1892 als zoon van Felix en Verhaegen Sophie. Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914.Begraven te Sint-Joris op 22 oktober 1914 achter de dijk. (57730) 

CRETS, Victor Mathias, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 14 de Linie.
Geboren te Luik op 18 april 1897 als zoon van Theodore en Dresen Anna Barbe.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24/25 oktober 1914. (30170) 

CRINE, Desire Jules, soldaat 2de klasse milicien 1913, 14de Linie. Geboren te Samrée op 31 december 1893. Zoon van Pierre  Joseph en Brasseur Clementine. Gesneuveld  te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 oktober 1914. Achtergelaten in vijandelijke handen. (27592) 

CROES, Jean Hubert, soldaat 2de klasse, OV 1915, 1ste Grenadiers 3/2 (10de Cie). Geboren te Houthalen op 4 april 1891 als zoon van Joseph en Maes Maria Josephina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 4 mei 1918 nabij ‘la tranchée des Canards’. (54039) 

CUITTE, Octave Jacques Joseph, Soldaat 2de klasse OV, 6de Artillierie. Geboren te Hollogne sur Geer op 26 april 1896 als zoon van Henri Octave en Renkin Eugenia. Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (15775) 

CUVELIER, Leopold Augustijn, Korporaal milicien c.s. 1915, 3de Karabiniers ¼ (4de Cie). Geboren te Parijs (F) op 21 september 1896 als zoon van Auguste en De Backer Cecilia.  Genseuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven op de Militaire Begraafplaats te De Panne (graf nr. D 11). (63157) 

D


 DAELMAN, Alphonse, soldaat-milicien van 1903, 7de linieregiment ¾.  Geboren te Sint-Gillis-Waas op 3 oktober 1882 als zoon van Pierre en De Coninck Rosalia.  Gehuwd met De Beck Sophia. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 en  er ook begraven.  Herbegraven te Laken.(52967)

DAMSEAUX, André Victor Eugene , luitenant van de genie devisionnaire van de 4de  legerdivisie.
Geboren te Nijvel op 15 december 1890 als zoon van Eugene Joseph en Stassin Marie Leonie.  Gehuwd let Lambert Cecilia Marie Victoire. Gesneuveld tijdens een verkenning op 18 juni 1915 voor de hoeve ‘ Ter Stille’ nabij Ramskapelle, Begraven op ’t kerkof te Wulpen. Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Saint Gérard. (15233)

DANCART, Armand, Ferdinand, soldaat 2de klasse, special klasse 1915, 6de   Genie ½ (2de Cie).
Geboren te Neuville (Namen) op 10 januari 1895 als zoon van Leopold Philippe en Henseval Marie Joseph Ghislaine. Gesneuveld  te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne, Duinhoek , graf nr. 4/105. (1175) 

DAOUST, Adelin Achile, korporaal,  militievrijwilliger 1913, 9de Linie.  Geboren te Céroux-Mousty op 21 december 1894 als zoon van Jules Joseph en Mignon Pauline Ghislaine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (59797)
 
DARTIENNE, François, Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1911, 14de Linie.  Geboren te Remicourt op 17 oktober 1891 als zoon van Louis Joseph en Cabus Marie Augustin. Gesneuveld te Sint-Joris  op 24 oktober 1914. (25182) 

DE BACKER, Clement, Leopold, Adjudant, BV 1913, 1ste karabiniers.  Geboren te Biévène op 14 december 1893 als zoon van Charles Louis en Soudan Marie Christine. Gesneuveld  te Sint-Joris op 29 juni 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. B0014). (58431) 

DE BACKER, Jean Louis Theophiel, korporaal mil c.s. 1915, 3de Karabiniers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Schaarbeek op 8 maart 1896 als zoon van Theophiel Louis en Beauvent Marie. Gesneuveld te Sint-Joris-Nieuwendamme op 18 maart 1918. Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne, graf nr. C 150. (1504) 

DEBEMPST, August, Soldaat 2de klasse OV, 3de Karabiniers 3/3 (11de Cie). Geboren te Hakendover op 28 maart 1892 als zoon van Theophiel en Hoebrechts Paulina.  Gesneuveld te Sint-Joris –Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat te DePanne (graf nr. D 23). (133/1570) 

DEBLAERE, Constant, soldaat 2de klasse mil 1906, 7de Linie.  
Geboren te Wingene op 18 augustus 1886  als zoon van Felix en Blomme Maria Philomena. Gesneuveld te Sint-Joris  in November 1914. (107/54314) 

DE BOCK, Jozef, soldaat 2de klasse mil 1910, 27ste Linie.   
Geboren te Sinaai op 7 maart 1890. Zoon van Benedict en Florentia De Groote. Gehuwd met Paelinck Leonie Catherina. Hij Viel op het veld van eer te Sint-Joris Nieuwpoort op 21 oktober 1914. 

DE BOE, Theophiel Albert, Soldaat 2° klas milicien, klaroenblazer van 1° Linie 3° Compagnie.
Geboren te  Geraardsbergen op 06 januari 1894, klasse 1914, overleden te  De Panne  na gekwetst te zijn te Sint-Joris, doodsoorzaak DOW, begraven De Panne BMB graf F0095. ( 101/60689)

DE BOECK, Théophile, milicien klasse 1907, werd opgeroepen op 01 augustus 1914 bij het 9de linieregiment, 1ste bataljon, 9de compagnie.
Geboren te Nieuwerkerken op 30 augustus 1887.  Kreeg op 23 oktober 1914 een kogel dwars door zijn rechterbeen tijdens de gevechten in Sint-Joris.  Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Londen waar hij 6 weken verbleef.   Op 26 januari 1915 keert hij terug naar het 9
de linieregiment.  Hij kreeg hiervoor een kwetsuurstreep toegekend.

DE BONINGE,  Lode, soldaat 2de klasse mil c.s. 1916, brancardier.
Geboren te Wevelgem op 26 november 1896 als zoon van Frederik en Van Ruymbeeke Anne..  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 7 mei  1918. Begraven te De Panne, B.M.B. ‘Duinhoek’, graf nr. 4/158 op 10 mei 1918.  Herbegraven te Wevelgem op de gemeentelijke begraafplaats op 16 juli 1921. (24060)

DEBOOSERE, Gaston, Albert, Corneel, Soldaat 2de klasse mil 1909, 5de Linie 4/2 (14de Cie).
Geboren te Zillebeke als zoon van Cyriel en Wydock Renilda Pharaïlda.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20-31 oktober  1914. (105/55212)

DEBOUTTE, Andre, Antoon, sergeant mil c.s. 1915, 3de Karabiniers 1/1 (1ste Cie). 
Geboren te Zarren op 16 juni 1896 als zoon van Alphonse en Decraemer Leonia. Gesneuveld te Sint-Joris ‘boyeau du Kruisdijk’ op 18 maart 1918.  Begraven op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat te De Panne (graf nr. C 227). (133/2314)

DEBREZ, Isidore Jean Baptiste, Soldaat , 14de Linie.
Geboren te Fexhe Slins op 4 april 1890. Vermist te Sint-Joris op 23/24 oktober 1914. (23456)

DEBRUYN, Henri Joseph, soldaat 2de klasse mil 1913, 7de Linie ¼ (4de Cie). 

Geboren te Turnhout op 24 december 1893 als zoon van Joseph en Schellekens Maria Jospehina.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 18 oktober 1914. (107/59280)

DE BRUYN, Jan Emiel, Soldaat 2de klasse OV 1914, 14de Linie / 3de D.A. Brigade J. 
Geboren te Niel op 9 februari 1894. Zoon van Corneel en Voorspoels Anna Maria. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/603/565)

DE BRUYNE, Alfred Joseph, soldaat 2de klasse, milicien 1908, 2de Grenadiers ¼ (4de Cie).
Geboren te Waasmunster op 8 augustus 1888 als zoon van Leander en Smet Rosalie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne  (graf nr. C 129). (136/904)

DEBRUYNE, Emiel, Soldaat, 14de Linie.
Geboren te Niel op 19 februari 1894.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

DEBRUYNE, Jeroom Arhtur Corneel, soldaat 2de klasse mil c.s. 1916, 3de Karabiniers 1/1 (1ste Cie).
Geboren te Oostvleteren op 11 januari 1888 als zoon van Celestin en Bossaert Pelagie Melanie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918 voor post 4 te nieuwendamme.  Begraven op begraafplaats ‘Duinhoek ‘ te De Panne  graf nr. 3/142 op 21 maart 1918. (64386)

DE BUYSSCHER, Hector-Jean-Baptiste, soldaat 2de klasse, vrijwilliger, soldaat 1914, Kannonier, 2de artillerie van de 7de gemengde brigade, 27ste Batterij. 
Geboren te Anderlecht op 13 augustus 1896.  Zoon van Karel Camiel en Huygens Catharina.   Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914.  Begraven in de tuin van de hoeve ‘de Violette’ (3021)

DECLERCQ, Camiel Edmond Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼. 
Geboren te Oudenaarde op 5 december 1915 als zoon van Henri en Vergalle Clementia. Vermist op 9/10 mei 1915 op de hoeve ‘Terstille’. (65311)

DECLERCQ, Cyriel Odiel, Soldaat 2de klasse, mil 1916, 2de Karabiniers 2/7 (ex 2de Jagers te Voet). 
Geboren te Loker op 11 maart 1898 als zoon van Henri en Maurissen Louise.  Hij sneuvelde te Sint-Joris  op 5 juni 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat  (graf nr. A 41). (10176)

DECOSTER, August, soldaat 2de klasse, mil 1913, 7de Linie.
Geboren te Humbeek op 27 februari 1893.   Zoon van Joseph Henri en Scheers Marie Catherine.  Gevallen op het veld van eer te Sint-Joris Nieuwpoort op 21 oktober 1914.(59020)

DECOTENIE, Arthur Hubert, soldaat mil 1912, klaroen, 7de Linie 1/1 (1ste Cie). 
Geboren te Wattrelos (F) op 14 februari 1892 als zoon van Arthur en Debenne Philomène.  Gesneuveld te Sint-Joris in de loopgraven op 21 oktober 1914. (58341) 

DECROCK, Victor, soldaat  2de Klasse, milicien 1914, 13de linie-regiment 2/2. 

Geboren te Dranouter op 8 juli 1894, neergeschoten op de hoeve ‘de Violette’ op 9 mei 1915. Hij was de zoon van Henri Louis Decrock en Nathalie Sophie Verdru. 

Toen hij 20 jaar oud werd trad hij in het leger om zijn land te dienen tijdens de oorlog. Hij werd ingedeeld in het 13de linie regiment. Zijn rang in de oorlog was 'maar' soldaat. Voor Victor begon het allemaal in Dendermonde waar heel de 13e regiment in linie werd gebracht. Na de slag te Schoonaarde-Berlaar trokken ze zich terug naar de IJzer.
In Keiem begon het epos voor de 13e linie met een bloederige veldslag waar maar 1 officier en 200 soldaten van de 700 terug keerden. Hun oorlog duurde voort tot de eerste dagen van november waaronder stormlopen in Oudstuivenskerke. Door deze slag verdiende het “IJZER” op zijn vaandel.
Tijdens de stabilisatieoorlog bezette het 13e regiment de sectoren Nieuwpoort, Drie Grachten, Ramskapelle. In Mei 1915 viel het 13e regiment de Duitse stellingen ‘Violette’ en ‘Terstille’ aan. Victor viel de Duitse stelling ‘Violette’aan waar hij het leven liet voor zijn land. Victor bleef in vijandelijke handen tot hij begraven werd. Victor vindt zijn rust op een Belgische Militaire Begraafplaats in De Panne. (1644)(63826)

DEDEKEN, Maurice David Robert, Korporaal OV, 21ste Linie 3/19. 
Geboren te Ledeber op 1 december 1897 als zoon van Pierre Augustin en Gunens Maria Eulalia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 1 oktober 1918.  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Ledeberg. (121/1408) 

DEGAIRE, Emile Marcel, sergeant mil 1912, 7de Linie 3/3 (11de Cie). Geboren te Verviers op 17 maart 1892 als zoon van Nicolas Bernard en Bertrand Alphonsine. Gehuwd met Clossaert Henriette Lambertine.  Gesneuveld te Sint-Joris. (107/57860) 

DE GHESELLE, Jean François, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 1ste Linie (1ste Cie).
Geboren te Brussel op 20 april 1887 als zoon van …   Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’ op 30 september 1918. Begraven op 50 m van de hoeve ‘Terstille’ op 27 juni 1919. Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Elsene op 21 februari 1923.(63482) 

DE GRAAF, François Jean, soldaat 2de klasse, OV 1914, 14de Linie 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Antwerpen op 9 december 1891 als zoon van Gerard Jean en Laenen Maria Josephina. Gesneuveld te Sint-Joris op23 oktober 1914. (114/601) 

DEGROS, Hubert Alphonse, Soldaat 2de klasse,  mil 1910, 14 de Linie.  Geboren te Sint-Truiden op 22 juni 1890 als zoon van Henri en Donne Victoire (+).  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/23972) 

DE HALLOY, Paul-Louis, Reserve-Luitenant, 14de linieregiment. 
Geboren te Elsene op 5 juli 1873 als zoon van Eugene Florent en Rigana Suzanne.   Gesneuveld te Sint-Joris (Nieuwpoort) den 24 oktober 1914. Begraven te Waulsort op de gemeentelijke begraafplaats op 12 augustus 1925. (12693) 

DEHANDSCHUTTER, Emiel, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 3de Linie 2/1 (5de Cie). 
Geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 23 mei 1896 als zoon van Jan Baptist enn Peeters Anna Catherina. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (103/66323) 

DEHENAUW, Joseph Jeroom, soldaat 2de Klasse OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Blankenberge op 19 november 1896 als zoon van Alexander Emmanuel en Alexander Leonia Octavia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914. (114/66192/602) 

DEHENIJ, Jan Baptist, Soldaat 2de Klasse, 4de Bn Genie (1ste CieP.P.) Geboren te Ukkel op 2 november 1891 als zoon van François en Debeeke Joanna Catharina.  Gesneuveld te Sint-Joris  nabij de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915. (1009) 

DEJONGH,  Seraphinus Joannes Baptist, Sergeant, BV 1911,  7de Linie.  Geboren te Dendermonde op 8 augustus 1893 als zoon van Joseph en Buydens Hortensia Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914 en er ook begraven. (107/56158) 

DEKELPER, Jan Baptist, Soldaat 2de Klasse OV, 2de Karabiniers 1/3 (3de Cie).  Geboren te Schaarbeek op 17 augustus 1896 als zoon van François enn Eggerickx Maria Theresia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918.  Eerste begrafenis te De Panne ‘Duinhoek’, graf nr 1/69 op 11 juni 1918. Herbegraven op 24 juni 1921 op de gemeentelijke begraafplaats te Schaarbeek. (132/8953) 

DE KEYSER, Evrard-Nicolas, Korporaal mil 1907, 6de Linie 2/3 (7de Cie).   Geboren te Rillaar op 25 maart  1887, overleden te Sint-Joris op 24 oktober 1914, daar ook begraven.  Hij was de zoon van Pierre François en Deryck Juiana. (68826). 

DE KEYSER, Edouard Nicolas, Soldaat 2de Klasse, 6de Linie 3/2 (10de Cie).  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. 

DE KUYSSCHER, Edmond. 
Geboren te  Destelbergen.  Gevallen voor het Vaderland  te Sint-Joris Nieuwpoort op 5 augustus 1918.

DELANGHE, Joseph Julien Emiel, Adjudant OV, 2de Karabiniers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Ronse op 8 augustus 1891 als zoon van Theophiel en Vandekerckhove Clementia.  Gehuwd met Delanghe Maria Hortensie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 5 juni 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats te De Panne (graf nr. C 192). (132/9148) 

DE LEEUW, Pierre Louis Jean, Korporaal mil 1913, 3de Karabiniers 1/3 (3de Cie).
Geboren te Borgerhout op 17 mei 1893 als zoon van Jean Henri en Verbist Maria Catharina. Gesneuveld te Sint-Joris – Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats (graf nr. C 171). (133/313). 

DELESCLUSSE, Albert, Soldaat 2de klasse, milicien 1906, 4de Linie 4/3.  Geboren te  Bailleul op 5 april 1886 als zoon van Gustave Joseph en Spiwinne Marie Desiree.  Gehuwd met Vangulick Marie Julienne. Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Violette’ op 16 december 1914. (53599) 

DELGRANGE, Jean Nicolas Victor, Korporaal OV 1914, 3de Linie (5de Vrijwilligerskorps. 
Geboren te Pepinster op 8 januari 1885 als zoon van Herman Camille en Blaise Bernardine Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 31 oktober 1914. (103/65740) 

DELGUTTE, Jules Joseph, Soldaat 2de Kklasse OV, 8ste Vrijwillerskorps.  Geboren te Frasnes lez Buissenal op 1 december 1890 als zoon van Auguste en Duquesnois Sidonie.  Gesneuveld in een weide nabij de ‘Violette’ op 22 november 1914.  

DELMOTTE, Camiel Corneel, Soldaat 2de Klasse mil 1912, 2 (22)de Linie. Geboren te Westvleteren  op 20 maart 1891 als zoon van Henri en Meulenaere Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914.(102/57989) 

DELMOTTE, Jean Baptiste, Soldaat 2de klasse, milicien 1911, 7de Linie.  Geboren te Montigy sur Sambre op 27 april 1891 als zoon van Jean Baptiste en Delpierre Adeline Josephine. Gehuwd met Paquet Bertha Rosalie. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. Begraven te Nieuwpoort. Herbegraven op het militair kerkhof te Ramskapelle, Ramskapellestraat graf nr. 563, op 5 maart 1924.(57279) 

DELPORTE, Alfons, Soldaat  2de Klasse mil 1911, 7(27)de Linie 3/2 (10de Cie).  Geboren te Gentbrugge op 4 februari 1891 als zoon van Arthur Frederic en De Moor Romanie. Gesneuveld te St Joris aan den IJzer, den 24 oktober 1914 (57308). 

DE MAEGHT Ovidius-Amatus, seminarist-brancardier bij de 2de legerafdeling, afgedeeld bij 7de Linie.
Geboren te Wingene (West-Vlaanderen), op  14 mei 1892.  Zoon van Aime en Goossens Adelaida Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris  op 24 oktober 1914. Oorspronkelijke begraafplaats : Sint-Joris, 200 m Noord van Beverdijk, links van de baan Ramskapelle-Nieuwpoort(34156) 

De MAY, Norbert, Soldaat 8ste Linie. 
Geboren te Oostende op 12 december 1896 als zoon van                       . Vermist  op 9/10 mei 1915 nabij hoeve ‘Terstille’ 

DEMEDTS, Camiel Cyriel, Soldaat 2de Klasse milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Moorslede op 27 december 1888 als zoon van Pierre Leonard en Berkein Virginia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats  (graf nr. C 145). (133/2050) 

DEMERY, Franz, Soldaat, 14de Linie.
Geboren te Vilvoorde op 17 december 1893.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. 

DEMEY, Norbert François, Soldaat 2de Klasse, 8ste Linie.
Geboren te Oostende op 16 december 1896 als zoon van François en Opstaele Hortense Cecilia. Gesneuveld in de nacht vann 9/10 mei 1915 nabij hoeve ‘Terstille’. (63350) 

DEMEYER, Adolphe Clement, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼.
Geboren te Gentbrugge op 15 juni 1897 als zoon van Adolphe en Van Beverhuis Stephania Louisa.  Vermist op 9/10 mei 1915 nabij hoeve ‘Terstille’. (3772) 

DEMOOR, Achillus Petrus, Soldaat  2de Klasse OV, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie).  
Geboren te Drongen op 20 augustus 1888 als zoon van Constantinus en Maria Camilla Dewinter. Gehuisvest te Gent. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 10 maart 1918. Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne (graf nr. D 4). (133/1535) 

DE MOOR, Oscar Jozef, soldaat 2de klasse mil 1914, 3de karabiniers.
Geboren te Passendale op 19 maart 1894 als zoon van Carolus en Douchy Amelia.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 18 maart 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (grafnr. C0148). (133/972) 

DENDIEVEL, Achille François, Soldaat 2de klasse mil 1914, 2de Grenadiers.  Geboren te Bellegem op 3 juni 1894 als zoon van Pierre Jean en Derdievel Sylvie Marie. Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. (136/510) 

DE NEEF, Jacques, Soldaat 2de klasse, mil 1912, 7de Linie 1/1 (1ste Cie). Geboren te Leuven op 4 juni 1892 als zoon van Felix en  Costermans Maria Coleta. Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 15-17 oktober 1914. (57537) 

DENGIS, Oger-Herman, soldaat 2de klasse, milicien 1910, 5de linieregiment. Geboren te Rouvreux op 2 december 1890, woonde te Spirmont, gedood op de hoeve ‘de Violette’ eind oktober 1914 (56136). 

DE PARMENTIER, René-Charles,
Geboren te Beveren-bij-Oudenaarde, overleden te Ramskapelle, op de hoeve ‘de Violette’ op 30 september 1918. 

DEPAS, Alphonse Lambert Joseph, Korporaal mil 1909, 14de Linie. 
Geboren te Mons lez Liège op 26 februari 1889 als zoon van Eugene Lambert en Balues Marie Rosalie.  Gehuwd met Wisman Marie Anne.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris in een gemeenschappelijk graf met 83 anderen. (114/23503) 

DE PAUW, Achille-René, soldaat-milicien 2de Klasse  mil 1908, 7de linieregiment ¾.
Geboren te Ardooie op 15 februari 1888 als zoon van Constantijn en Declerck Theresia.  Gehuwd met Vinckier Leonie.  Gesneuveld op 24 oktober 1914 te Sint-Joris en er ook begraven (55267).  

DEPINCHART, Adolphe Rene, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 3de Linie.  Geboren te Huy op 11 februari 1893 als zoon van Alexandre en Pourbaix Sidonie.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (103/68752) 

DE POORTERE, Victor Joseph, Soldaat 2de klasse, V.M.P. 1907, 7 (27) Linie 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Rumbeke op 28 januari 1888 als zoon van Adolphe en  Verkempinck Sidonia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (55178) 

DEPPE, Charles Edouard Adrien Evarist, onderluitenant, 13de Linie. Geboren te Brussel op 29 oktober 1894.  Gesneuveld te Ramskaplle, Hoeve “Terstille” op 19 juni 1915. Ligt begraven op de Belgische Militaire Begraafplaats te Adinkerke (graf nr. 00142). 

DERIEMAECKER, Jules, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 4de Linie 1/3.
Geboren te Beselare op 25 augustus 1894 als zoon van Felix en Vancoillie Emmerence Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de hoeve ‘Violette’ op 7 januari 1915.(5492) 

DE RIJCKE, Maurice Joseph Corneel, soldaat 2de klasse mil 1914, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Poperinge op 26 juli 1894 als zoon vann Theophiel FLorentijn enn De Rijcke Octavia.  Gesneuveld te Sint-Joris op  22 maart 1918.  Begraven te  De Panne op de militaire begraafplaats Kerkstraat (graf nr. D 33). (133/1022) 

DE ROM, Jean, Soldaat, 14de Linie.
Geboren te Rumbeke op 28 januari 1888.  Vermist  te Sint-Joris op 24 oktober 1914 

DEROUSSEAU, Leo,  onderluitenant, 14de linieregiment, 3de legerdivisie. Geboren te Luik op 9 juli 1892 als zoon van Jules Joseph en Parys Dorothee Julie.  Gesneuveld te Sint-Joris (Nieuwpoort) den 23ste oktober 1914. (16038) 

DE RUDDER, Jeroom Oscar, Adjudant, 1ste Linie.
(55587) 

DE SCHIETER, David, soldaat 2de klasse mil 1912, 7de Linie. 
Geboren te Outrijve op 2 februari 1892  als zoon van Leonard en Velghe Pharailda. Gesneuveld te Sint-Joris op 16-22 oktober 1914. (58349) 

DE SCHUTTER, Pieter, soldaat 2de klasse mil 1909, 3de karabiniers.
Geboren te Brasschaat op 10 juli 1887 als zoon van Camille François en Philips Jeanne Marie. Weduwnaar van Van Hoof Emerence . Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 18 maart 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De panne (graf nr. D0022).(133/145) 

DESGUIN, Rene, Soldaat 2de Klasse mil 1911, 7de Linie 3/2 (10de Cie). Geboren te Jumel op 18 december 1891 als zoon van Leon en Lacourt Marie Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19-20 oktober 1914. (107/57419) 

DESMAELE, Oscar, Korporaal 1ste Linie. 
Geboren te Balegem op 25 september 1895.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918. (101/62332) 

DESMET, Astere Neree Joseph, Soldaat 2de Klasse mil 1912, 7de Linie ½  (2de Cie). 
Geboren te Deinze op 6 december 1892 als zoon van Justijn en Ryckeghem Maria Clementia.  Gesneuveld te Sint-Joris  op 22-27 oktober 1914.  Begraven op de hoeve van de burgemeester. (107/57592) 

DESNEYDER, Charles Louis, Soldaat 2de Klasse c. s. 1916, 2de Grenadiers (5de Cie). 
Geboren te Handzame op 14 maart 1887 als zoon van Pierre en Degrieck Maria Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 2 maart 1918.  Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne (graf nr. C 74). (136/1156) 

DEVAERE André, ingelijfd bij het 27ste linieregiment.
Geboren te Kortrijk op 27 augustus 1890. Muzikant.
Al op 10 november 1914 wordt hij nabij St.-Joris-aan-de-IJzer dodelijk in de longen getroffen. Hij wordt overgebracht naar het Pensionat Sophie Berthelot te Calais, waar hij in de vroege uren van
14 november 1914 aan zijn verwondingen overlijdt. Hij wordt begraven in het militair kerkhof van het Cimetière du Nord te Calais. Zijn graf kan nog altijd bezocht worden. Hij was amper 24 jaar oud. 

DE VALKENEER, Evariste, Soldaat  2de klasse , mil 1910, 14de Linie.  Geboren te Oetingen op 8 maart 1890 als zoon van Theodore en Van Daelen Jeanne.  Gehuwd met Bulteryst Marie Jeanne. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (24273) 

DE VEIRMAN, Petrus, Soldaat 2de klasse mil 1909, 7de Linie 2/1 (5de Cie).  Geboren te Eksaarde op 5 augustus 1889 als zoon van Joannes Franciscus en Van Laere Maria Clementia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 oktober 1914. Ligt heden begraven te Eksaarde. (55833) 

DEVIS, Joseph Henri, Soldaat 2de Klasse OV, Genie 6 D.A. (4de Cie). 
Geboren te Mechelen op 22 mei 1897 als zoon van Adolphe Polydoor en Bosmans Joanna Catherina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 10 maart 1918. Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne (graf nr. C 87). (179/2585) 

DEVOLDER, Charles Joseph, Korporaal mil 1913, 2de Grenadiers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Gent op 30 juni 1893 als zoon van Ivo en Bonne Maria Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat te De Panne (graf nr. C 136). (136/958) 

DEWEER, Gustaaf, Soldaat 2de klasse OV 1914, D/1CA (4de Linie). 
Geboren te Wielsbeke op 7 februari 1885 als zoon van Constantin (+) en Eyffers Clemence.  Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914.  Begraven op de militaire begraafplaats te Keiem op 31 maar 1924 (graf nr. 431). (367) 

DE WEIRDT, Edouard Honoré, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste Linie (2de Cie).
Geboren te Beveren-Oudenaarde op 10 december 1894 als zoon van Camiel en De Wambertie Elisa. Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918. moss(4494) 

DEWILDE, Theophiel, Soldaat 2de klasse, milicien 1907, 7 (27ste) Linie 1/3.  Geboren te Kemzeke op 18 juli 1885 als zoon van Charles Louis en Van Hooste Stephanie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914 (54869) 

DEWISPELAERE, Julien, Soldaat 2de Klasse mil 1913, 9de Linie (Cie Mitrailleurs). 
Geboren te Genk op 28 oktober 1893 als zoon van Carolus Ludovicus en Arens Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (109/59115) 

DE WITTE, Julien Pierre, soldaat 2de klasse OV, 4de D.A. 8ste Linie.
Geboren te Gent op 28 september 1895 als zoon van Augustin en Schuermans Clothilde.   In dienst getreden op 13 oktober 1914. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort  op de hoeve ‘Ter Stille’ op 10 mei 1915. Begraven op het Belgisch  Militair kerkhof te De Panne (graf nr. J0066).(108/60066 of 3941) 

DEWULF, Marcel, Gustaaf, sergeant BV 1906, 5de Line.
Geboren te Brugge op 14 mei 1888 als zoon van Desire en Puype Elisa Maria.  Gehuwd met Breuling Emma.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (105/52943) 

DEXTERS, Joseph Lambert, Soldaat 2de Klasse mil 1913, 14de Linie.  Geboren te Opgrimbie op 13 mei 1893 als zoon van Jacques en Duchateau Waltherina Isaura.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/26598) 

D’HOOGHE, Louis-Prosper, soldaat 2de Klasse mil 1907, kanonnier, artillerieregiment, 28ste batterij. 
Geboren te Sint-Niklaas op 3 mei 1887 als zoon van Jean François en Verbeke Maria Louisa. Gehuwd met Van den Branden Maria Francesca. Gesneuveld  te Sint-Joris op 21 oktober 1914 (1075). 

DIRICK, Gustave Paulin, Korporaal mil 1913, 2de Grenadiers ½ (2de Cie).  Geboren te Espinois op 14 oktober 1893 als zoon van Jules en Wautier Alexe Marie.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 12 maart 1918. (136/406) 

DOCKX François, soldaat milicien 1913, 9de linieregiment, 1ste gemengde brigade J, 3de legerdivisie. 
Geboren op 12 december 1893 te Mechelen, waar hij ook woonde.  Hij was de zoon van Jan en Cornelia Victorina Algoet. Hij is gesneuveld aan de Uniebrug aan de Yzer, op 22 oktober 1914. (59119) 

DOM, Joseph François, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 14de Linie 3/1 (9de Cie).  Geboren te Waarloos op 28 augustus 1885 als zoon van Jan Baptist Henri en Goeyers Desirée Catharina. Gehuwd met Stroh Blondina Ludovica.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (114/600) 

DOZIN, Arnold, Korporaal militair 1902,  7de linieregiment 3/1. 
Geboren te Luik  op 13 januari 1892 als zoon van Lamert en Sauveur Florentine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914 (57578) 

DRAELENS, Hector Nicolas Louis, Soldaat 1ste klasse mil 1904, 7de Linie.  Geboren te Brussel op 3 oktober 1883 als zoon van Victor Charles en  Van Eeckhaute Paulina Joanna.  Gehuwd met Van Grambeeck Maria Paulina. Gesneuveld te Sint-Joris op 18 oktober 1914. (53166) 

DRESSELAERS, J-Brigade, 2de regiment, 
Gestorven aan zijn verwondingen opgelopen te Sint-Joris op 5 november 1914.

DRUART, Victor, Soldaat 2de Klasse, OV, 5de Genie. 
Geboren te Hornu op 15 februari 1892 alsz oon van Juan en Fontaine Adelaide.  Gehuwd met Huon Amelie Flore. Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’ op 9 mei 1915.  (3452) 

DRYANCOUR, Juien Guillaume Alphonse, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie.  
Geboren te Brugge op 4 september 1882 als zoon van Dryancour Marie Louise.     Gehuwd met Willems Helena Maria Joanna. Gesneuveld  tijdens de nacht van 9 op 10 mei 1915 nabij de hoeve ‘Terstille’ (59729)

DUA, Hendrik Josephus, soldaat 2de Klasse OV,  8ste Linie.
Geboren te Gent op 5 november 1895 als zoon van Charles en Impens Maria Elodia.  Gesneuveld te Sint-Joris bij het hoeve ‘Terstille’  op 9 mei 1915.  Begraven op de  Belgische Militiare Begraafplaats te Steenkerke (graf nr. 00373).(108/60079) 

DU BOIS, Constant, Gerard, Sergeant BV 1910, 7de Linie (Cie Mitrailleurs)  Geboren te Berchem op 24 februari 1894 als zoon van Pierre Joseph en Goossens Marie Jeanne. Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 20 oktober 1914. (107/56294) 

DUBRU, Jules Jean Celestin Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 13de Linie. 
Geboren te Houffalize op 5 maart 1889 als zoon van Edmond en Philippin Marguerite Eugenie.   Gesneuveld op de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915. (23622) 

DUCHATEAU, Joseph Jean Marie Hubert , 1ste Wachtmeester BV 1907, Rijkswacht te Paard.
G
eboren te Brussel op  6/02/1889 als zoon van Jospeh en Holten Marie Anne. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914 tijdens gevechten met het 7de Linie.  Begraven tussen de hoeve van de burgemeester en de wegberm. (13357) 

DUMON, Jacques Joseph, Soldaat 2de klasse mil 1913, 14de Linie 4/1 (13de Cie). 
Geboren te Cholier op 19 maart 1893  als zoon van Jean en Hester Mathilde Marie Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/26621)

DUNGELHOEF, Henri  Joseph, kapitein-kommandant, 7de linieregiment.  Geboren te Schaarbeek op 6 maart 1872 als zoon van Henri Jean en Stevens Marie Hubertine.  Gesneuveld te Sint-Joris den 19 oktober 1914 en aldaar op het kerkhof begraven. Hij werd herbegraven op de Belgische Militaire Begraafsplaats te Ramskapelle (graf nr. 00519). (12909)

DUPUIS Luc, kapitein, 2de Grenadiers ½ (2de Cie). 
Geboren te Clermont lez Walcourt op 10 augustus 1892 als zoon van Victor en Adam Gerogine.  Gesneuveld  te  te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats ‘Duinhoek’ (graf nr. B 3/19).  

DUQUESNE, Henri Joseph, Sergeant milicien 1909, 8ste Linie ¾.  Geboren te Arc Ainières op 6 januari 1889 als zoon van Ursmar en Delfosse Leonie.  Vermist op 9-10 mei 1915 nabij de hoeve ‘Terstille’.  (53583)

 DUQUESNE, Omer Jules Elie, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 4de Linie 4/3. 
Geboren te Ransart op 12 september 1888 als zoon van Ernest Jean en Parfait Alice Nathalie.  Gehuwd met Gillart Julia. Gesneuveld tijdens de opdracht de Kleine en de Grote Hemme te verkennen op 16 december 1914.   Begraven op de hoeve ‘Violette’ te Sint-Joris. (54745)

DURY, vrijwilliger,
Zoon van het Beroepshof-raadslid, te Luik, gesneuveld te Sint-Joris-aan-den-IJzer.

DUTILLEU, Jean, Soldaat 2de Klasse, , oorlogsvrijwilliger 1914 , 9de linieregiment 1/1. 
Gesneuveld nabij Sint-Joris op 25/26 oktober 1914 (56329)

 

E


 
EECKHOUT, Adolf Jozef, soldaat 2de klasse mil c.s. 1915, 2de grenadiers.
Geboren te Zwevezele op 14 juli 1896 als zoon van François en Eecloo Leonie.   Gesneuveld  te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof van De Panne (graf nr. D0125). (136/706) 

ELSEN, Pierre François Michel, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Brussel op 2 maart 1891 als zoon van François en De Clercq Hortense.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/610) 

ENGELEN, Louis François Joseph, Soldaat 2de Klasse OV, 5de Jagers te Voet 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Antwerpen op 7 april 1887 als zoon van Jean François en Vanden Berghe Maria Theresia.  Gesneuveld te Sint-Joris op  24 augustus 1918.  Begraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats (graf nr. B 106). (129/1541) 

ERLINGEN Pierre Jean, Soldaat 2de Klasse V.P.M. (Vrijwilliger met premie) 1907, 5de Linie.
Geboren te Neeroeteren op 25 januari 1886 als zoon van Antoine en Peerlings  Anne Marie.  Gehuwd met Piedfort Marie Antonia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 oktober  1914.   Begraven te De Panne, Belgische militaire begraafplaats, (graf nr. K-11). (105/55028) 

ERNST, Pierre François Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV , 8ste Linie ¼.  Geboren te Dison op 14 april 1894 als zoon van Nicolas en Lhote Anne Catherine.  Vermist op 9-10 mei 1915 op de hoeve ‘Terstille’. (60491)

ETIENNE Leon Louis Pierre, Korporaal mil 1910, 5de Linie.
Geboren te Arendonk op 23 oktober 1890 als zoon van Emmanuel Joseph en Vanden Briele Nathalie.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 23 oktober 1914 en begraven op de Hoeve 'De Violette' .  Herbegraven te De Panne op de militaire begraafplaats (graf nr. J 227). (105/55982)  

EVERAERTS, Richard, Sergeant OV,  9de linie ¼. 
Gesneuveld ter hoogte van Sint-Joris op 25/26 oktober 1914 (1327) 

EVRARD Jean Gilles Joseph Julien, Soldaat 2de klasse, 14de Linie. Milicien 1910.
Geboren te Xhendremael op 27 augustus 1890 als zoon van Gilles Joseph en Defresne Marie Jeanne. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort , hoeve ‘Roedesterkte’ eerste onderwaterzetting, 27 oktober 1914.  (114/24357) 

F


 FACHE, Walter Desiré Joseph, Sergeant milicien  1914, 1ste Grenadiers.  Geboren te Moeskroen op 23 september 1894.  Vermist te Sint-Joris op 7 mei 1918 tijdens een patrouille. (52707) 

FLEMAL Alfred Joseph Ghislain, Majoor 3de Karabiniers E.M. 
Geboren te Vézin op 5 augustus 1872 als zoon van Auguste Joseph en Groyne Rosalie Therese Joseph.  Gesneuveld te Sint-Joris ‘tranchée des Chasseurs’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne om de militaire begraafplaats  ‘Duinhoek’  (graf nr. B 3/12).(12322) 

FOBE Yvan, Soldaat  2de Klasse, milicien 1914, van het 13de linieregiment ¾.    Geboren te Hamme op 14 juni 1894 als zoon van Amedé en Van Bossche Marie.  Overleed op de hoeve ‘Violette’  op 10 mei 1915 (2095). Hij ligt begraven te op de Belgische Militaire Begraafplaats te Ramskapelle (graf nr 0092). 

FOURNIER, Henri Charles Louis , Soldaat 2de klasse mil 1913, 2de Grenadiers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Hollain op 9 april 1893 als zoon van Charles Louis en Delplucq Stephanie.  Gesneuveld te  Sint-Joris op 12 maart 1918. (136/816)

FRICOT, Clovis Henri, Korporaal milicien 1913, 13de Linie. 
Geboren te  Jemelle of Femelle op 12 8of9 1893 als zoon van Emile.  Gesneuveld op de hoeve ‘Violette’ op 9/10 mei 1915.  (27055) 

G


GAILLET, Victor Marie Nicolas Joseph, Korporaal 8ste Linie. Oorlogsvrijwilliger 1914. 
Geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 6 december 1891. Gesneuveld tijdens een verkenning bij hoeve Violette in Ramskapelle op 12 juni 1915. 

GALAND, Hubert, Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 14de Linie.  Geboren te Celles op 31 december 1887 als zoon van Henri en Henrion Lambertine. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (14/22318) 

GALERE, Raymond Hector Emile, Onderluitenant, 2 Bn Genie 2 D.A.  Geboren te Gent op 2 maart 1892 als zoon van Jan Baptist en Van Buylaere Helena Josephina Ghislaina.  Gehuwd met Deblicquy Laura Paulina. Gesneuveld te Sint-Joris op 11 november 1914.  Begraven te Nieuwpoort nabij de kerk in graf nr 2218 (graf met 2 lichamen). Herbegraven te De Panne in Kerkstraat op Belgische militaire begraafplaats (graf nr. C 246). (15586)

GALICHET, Pieter, Reserve-Luitenant, 5de Regiment Jagers te Voet. 
Geboren te Oostende op 22 juli 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris op 16 augustus 1918.

GARDIEN, Arthur Jasmin, sergant milicien 1913, 1ste Linie 1/1 (1ste Cie).  Geboren te Meix-devant-Virton op 13 november 1893 als zoon van Jean Nicolas en Dupont Marie Anne.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 30 september 1918.  Begraven te Steenkerke op de Belgische Militaire Begraafplaats (graf nr. 00379).(101/58946)

GARRE, Florimond, soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste regiment te voet, 11de compagnie.
Geboren te Zwijnaarde op 17 december 1894, er ook gedomicilieerd. Gesneuveld voor de hoeve ‘de violette’ op 16 mei 1917.  Begraven te Adinkerke (29303)op de Belgische Militaire Begraafplaats (graf nr 00638).

GASPARD, Vital Antoine Ghislain, Soldaat 2de klasse, milicien 1907, 27ste Linie. 
Geboren te Pont à Celles op 9 september 1887.  Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914.(107/54838) 

GAVAGE, Arnould-François-Joseph,   korporaal-milicien 1913, 14de linieregiment 2/1. 
Geboren te Luik op 13 april 1893 als zoon van André Joseph en Stas Catherine Lambertine.Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 oktober 1914 (27406). Werd begraven op het Belgisch militair kerkhof te De Panne (graf nr. J0076). (114/27406) 

GEERAERTS, Benedikt, Soldaat 2de klasse, milicien 1912, 7de Linie 3/1 (9de Cie).
Geboren te Herenthout op 29 november 1892 als zoon van Ludovicus Simon en Bellemans Maria Catherina. Kreeg een speciale opleiding voor het laden van munitie. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (107/58114) 

GEERAERTS, R.,7de linieregiment, gesneuveld op 24 oktober 1914 te Sint-Joris en er ook begraven.  

GERARD, Arthur-Jozef, kapitein-commandant, 9de linieregiment, 3de legerdivisie.
Geboren te Patignies op 9 april 1870  als zoon van Joseph en Lambermont Catherine Joseph. Gehuwd met Freyers Jacobine  Rosa Gesneuveld te Sint-Joris op  900 m van hoeve ‘Violette’ op 26 oktober 1914. (12937) 

GHESQUIERE, Leon Victor Elie, Korporaal, milicien 1914, 2de Karabiniers 1/3 (3de Cie). 
Geboren te Komen op 27 januari 1894 als zoon van Victor Joseph en Borst Zelie Justine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/68 op 11 juni 1918. (5957) 

GHYSEN, Pierre, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie. 
Geboren te Erembodegem op 20 mei 1885.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914. 

GIET, Michel, soldaat 2de klasse –oorlogsvrijwilliger  1914, 9de linieregiment 3/. 
Gesneuveld er begraven te Sint-Joris op 25/26 oktober 1914, op 50 m van de brug. Herbegraven op het Belgisch militair kerkhof te Ramskapelle(109/792) 

GILBERT, Jules, Soldaat , 7de Linie, Cie Mitrailleurs.
Geboren te Fleurus in 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (57975) 

GILLES, Emile Joseph, soldaat 1ste klasse, milicien 1908, 14de linieregiment.  Werd geboren te Stoumont op 26 maart 1888.  Gesneuveld  te Sint-Joris/Nieuwpoort op 23 oktober 1914 (22886) 

GILLES  Romain Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 1ste Linie.
Geboren te Oosterzele op 14 mei 1894 als zoon van Alphonse en Lenssens Selema. Gehuwd met Roulleau Marie Louise.  Sneuvelde op de hoeve ‘Violette’ op 30 september 1918 (61149) 

GILLON, François Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1909, 14de Linie. Geboren te  Fraipont op 23 juli 1889. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(114/23479) 

GITS, Jan Baptist, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Karabiniers.  Geboren te  Brussel op 27 september 1897 als zoon van Constant en Van Snoekevelde Joanna Helena.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 mei 1918. (132/10184) 

GOBERT, Rene, Sergeant, 1ste Linie.
Geboren te Ligny op 11 maart 1894. Vermist  te Sint-Joris op 30 september 1918. (57361) 

GOEGHEBEUR, Charles, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Eernegem op 14 mei 1895 als zoon van Pierre en Rosseels Leonie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918 om 9u30. Begraven io de Militaire Begraafplaats te De Panne (graf nr. D 108).(133/896) 

GOEMAERE, Henri François Renier, 1ste Wachtmeester, Rijkswacht te Voet.  Geboren te Sint-Joris Nieuwpoort op 4 maart 1867.  Overleden op 16 juni 1918. Begraven op het kerkhof Père-Lachaise Crypte in Parijs (Fr). 

GOFFE, Leon Nicolas Joseph Ghislain, Korporaal OV, 2de Grenadiers (7de Cie). 
Geboren te Marchienne au Pont op 25 april 1892 als zoon van Stanislas en Fivet Alice.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. Begraven te De Panne op de Militaire Begraafplaats (graf nr. C 111). (136/1450). 

GOOSSENS, Ferdinand, soldaat 2de Klasse, milicien 1904, 7de of 27ste linieregiment. 
Geboren te  Etterbeek op 26 oktober 1884 als zoon van Jules Ernest en Bonnet Elise Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (107/53395) 

GORISSEN, Martin Hubert André, Soldaat 1ste Klasse, milicien 1910, 14de Linie 1/3 (3de Cie).
Geboren te Duisburg op 21 mei 1890 als zoon van André en Schurgers Hubertina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 november 1914.(114/24059) 

GOSSIEAU, Camile, Korporaal milicien 1909, 27ste Linie (4/3). 
Geboren te Ophain Bois Seigneur Isaac op 20 april 1889 als zoon van François Ghislain en Boulard Rosalie Ghislaine. Gehuwd met Senterre Marie Louise. Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (55977) 

GROVEN, Henri Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 14de Linie 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Groot Loon op 30 november 1892 als zoon van Herman en Smets Marie Christine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 december 1914.(114/25551) 

GUILLEAUME, Louis Jules, Onderluitenant OV 1915, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Luik op 7 uli 1894 als zoon van Paul Eugene en Bours Marie Valerie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart  1918.  Begraven op de Militaire Begraafplaats te De Panne ‘Duinhoek’ (graf nr. B ¾) op 23 maart 1918). (7578/1670/63063) 

GUILLAUME Marcel André, soldaat 2de klasse, milicien 1913, 1ste Linie. Geboren te Saint-Hubert op 5 november 1893 als zoon van Henri Jules en Felix Victorine.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 30 september 1918. Eerste begraafplaats te Sint-Joris op de hoeve de ‘Violette’. Herbegraven op 29 april 1919 op de Belgische Militaire Begraafplaats te Ramskapelle (graf nr. 00078). (58901)

GYNSTERBLOM, Camiel, sergeant, 7de linieregiment.
Geboren Saint-Georges (Liège)  op 19 september 1892  als zoon van Nicolas Joseph en Lambert Marie Barbe. Gesneuveld en begraven te Sint-Joris op 20  oktober 1914. (107/57981) 

GYSEN, Jan Theodoor, 1ste Sergeant BV 1908, 14de Linie 3/1 (9de Cie).  Geboren te Bree op 18 februari 1891 als zoon van Jan Joseph en Meyssen Wilhelmina Helena.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/22717) 

H


 HAEYMANS, Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7 (27ste) Linie 1/3.  Geboren te Etterbeek op 4 juni 1893 als zoon van Jacques en Opdenberg Maria Magdalena.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914. (59080)

HALLET, Fernad Eustache Ghislain, Soldaat 2de Klasse OV, 1ste Linie.  Geboren te Saint-Servais op 28 januari 1882 als zoon van Lambert en Lecomte Sidonie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (101/81012) 

HANCKE, Charles Joseph, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1913, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Antwerpen op 21 april 1893 als zoon van Joseph Antoon en Pel Maria Aloisia Josepha.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918 om 10u. Begraven op de Militaire Begraafplaats te De Panne (graf nr. C 173). (133/297) 

HANSSENS, Jan Baptist, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1911, 14de Linie.  Geboren te Buizingen op 16 maart 1891 als zoon van Henri en Wauters Catharina.  Gesneuveld op 23-24 oktober 1914 te Sint-Joris. (114/24835) 

HAUBRUGE, Henri Louis, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1912, 14de Linie.  Geboren te Tourinnes Saint Lambert op 15 oktober 1890 als zoon van Desiré en Spinette Marie Augustine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/26082) 

HAUTEKIET, Edmond-Bernard, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 3de Linie 3/3. 
Geboren te Steene op 31 december 1892 als zoon van August François en Goffa Barbara Leonia.  Gesneuveld  op Driekoningendag 1915, en op de hofdstede ‘La Violette’ ter ruste gelegd. Herbegraven op het militair kerkhof te Ramskapelle in de Ramskapellestraat, graf nr. 476 op 13 mei 1924. (57521) 

HAYMANS, Henri, soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de of 27ste linieregiment, 1/3. 
Geboren te Etterbeek op 4 juni 1893 als zoon van Jacques en Opdenberg Maria Magdalena.  Gesneuveld te Sint-Joris (IJzer) op  24 oktober 1914.(107/59080) 

HEBBELINCKX, Etienne, soldaat, 7de of 27ste linieregiment, ½,
Van Ledeberg (Gent), gesneuveld te Sint-Joris op 27 oktober 1914 (53745) 

HEINTZ, Albert Joseph Nicolas, Onderluitenant, 3de Karabiniers 2/3 (7de Cie).  In dienst getreden op 3 augustus 1914.
Geboren te Bastogne op 22 januari 1885 als zoon van Albert Joseph en Jacqmin Adèle.  Gesneuveld te Sint-Joris in loopgraaf te Nieuwendamme op 19 april 1918. Eerst begraven in De Panne op de militaire begraafplaats ‘Duinhoek’ (graf nr B 3/2). Herbegraven te Bastogne op de Gemeentelijke Begraafplaats op 22 februari 1922. (6150) 

HELSEN, Josephus Carolus, soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie).
Geboren te Antwerpen op 31 maart 1898 als zoon van Henri en Van den Broeck Marie Josephine Pauline.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 18 maart 1918. Gegraven te Wilrijk op de Stedelijke Begraafplaats (graf nr. L23-22). (132/2503) 

HENDERICKX, Louis Gustaaf, Korporaal milicien 1913, 3de Karabiniers 1/1 (1ste Cie).
Geboren te Sint-Joost ten Node op 2 mei 1893 als zoon van Joseph en De Joncker Catharina.  Gesneuveld te  Sint-Joris aan post nr 17 bij Fort Nieuwendamme op 22 maart 1918 om 16u.  Begraven op de begraafplaats ‘Duinenhoek’ te De Panne op 26 maart 1918 (graf nr 4/112). (132/425) 

HENDRICKX, Antonius, Onderluitenant 2de grenadiers.
Geboren te Mechelen op 9 november 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918.  Ligt begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (grafnr. C0013) 

HERMAN, Gustaaf Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 7de (27ste) Linie. 
Geboren te Kuurne op 31 januari 1886 als zoon van Constantijn en Couvreur Eugenia.  Gehuwd met Deprez Elodia. Gesneuveld te Sint-Joris op 1 november 1914. (107/54319) 

HERMANS, Petrus, Soldaat bij het 3de Linieregiment.
Geboren te Vorst op 31 mei 1886. Echtgenoot van Hermine Barbier. Gesneuveld in de nacht van 17 op 18 oktober te Sint-Joris. 

HERREMANS, Leon Daniel Gustaaf, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼. Geboren te Brugge op 17 januari 1898 als zoon van Gustaaf Karel en De Meester Louisa Marie.  Gesneuveld nabij hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915. (60499)

HERTAY, Hubert Emile Edmond, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 14de Linie ½ (2de Cie). 
Geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 28 juni 1880 als zoon van Marie Henri Joseph Edmond en Casteur Colette Caralie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/1744) 

HEYMANS, Benoît François, Soldaat 2de Klasse, 7de (27ste) Linie. 
Geboren te Sint-Niklaas Waas op 7 oktober 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(107/57871) 

HICK, Isidore François, Soldaat 1ste Klasse, milicien 1908, 14de Linie (3 D.A. Brigade J). 
Geboren te Lontzen (Duitsland) op 13 februari 1888 als zoon van François Isidore (B) en Born Anne Catherine Hubertine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. .(114/22842) 

HIRSCHBERG, William, Korporaal OV, 8ste Linie. 
Geboren te Anderlecht op 3 augustus 1887 als zoon van Abraham en Schwabinger Sara Lea.  Gesneuveld op de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915. (60089) 

HOBE, François Joseph Hubert, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1912, 14de Linie. 
Geboren te Branchon op 27 april 1892 als zoon van Louis Joseph en Jadooul Marie Flore.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/26080) 

HOLSTERS, Alphonse, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1911, 7de Linie ¼ (4de Cie).
Geboren te Boom op 23maart 1891 als zoon van François en Hellemans Rosalia.  Gehuwd met De Wachter Anna Maria Theresia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 100 m van de brug op 27 november 1914. (107/57034) 

HOTTELARD, Edmond Henri, Soldaat 2de Klasse milicien c.s. 1916, 2de Karabiniers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Maubray op 14 januari 1887 als zoon van Charles en Lebrun Dedirée.  Gehuwd met Marlewerde Rosalie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 5 juni 1918.  Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr. 1/42 op 7 juni 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, Militire Begraafplaats (graf nr. A63). (132/10068 of 12777) 

HOTTON, Felix Edouard Napoleon, Soldaat 2de Klasse OV, 14de Linie.  Geboren te Sint-Gillis Brussel op 30 november 1875 als zoon van Adriaan Napoleon en Vankeerbergen Maria Theresia.  Gehuwd met Plisnier Zelie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/1765)

HOUART, Juul Jozef, majoor, 7de linieregiment.
Geboren te Marcinelle op  15 april 1866  als zoon van François en Jacques Julienne.  Gehuwd met Van Thielt Josephine Françoise.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 23 oktober 1914.  Begraven op het kerkhof van Sint-Joris.  Momenteel begraven op de Belgische Militaire Begraafplaats te Ramskapelle graf nr. 00367. (11294) 

HOURANT, Georges Jean Jules, Sergeant, milicien 1913, 2de Karabiniers 1/1 (1ste Cie). 
Geboren te Brussel op 14 januari 1894 als zoon van Jules Joseph en Lecompte Sophie Rosalie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne op de begraafplaats ‘Duinhoek’ (grafnr D 3/12) op 28 mei 1918. (132/5177) 

HOUTMAN, Valere Hilaire Oscar, Soldaat 2de Klasse milicien c.s. 1916, 2de Grenadiers 2/3 (7de Cie).
Geboren te Alveringem op 27 mei 1887 als zoon van Jules Florimond en Villes Adelia Maria Charlotte. Hij was brouwer. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 maart 1918 tijdens een raid. Begraven te Alveringem op 18 maart 1918 op de gemeentelijke begraafplaats. (136/58) 

HUTEREAU, Joseph, kapitein-kommandant  14de linieregiment.
Geboren te Brussel op 30 maart 1875.  Overleden te Sint-Joris op 24 oktober 1914. Hij was de zoon van François en Dothey Josephine. Gehuwd met Stainier Marie Charlotte.  Hij sneuvelde te Sint-Joris ten zuiden van de Uniebrug op 24 oktober 1914. 

HUYGHEBAERT, August Alphonse, Soldaat 2de klasse, OV, 8ste Linie.  Geboren te Passendale op 31 mei 1895 als zoon van Charles Louis en Verstraete Mathilda.  Gesneuveld nabij de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915. (60505) 

HUYSMANS, Jean François, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, Depot 4 C.A. (6de Linie 2/2). 
Geboren te Nieuwenrode op 9 augustus 1895 als zoon van Jean Emile Louis en Timmermans Catharina Felicitia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(2084) 

I


 

ILIAS, Georges Corneel Emiel, Onderluitenant, 2de Karabiniers, 1 Cie. Geboren te  Ukkel op 19 januari 1892 als zoon van François en Larroumets Marie Anne Catherine.  In dienst getreden op 1 oktober 1912. Gesneuveld te Sint-Joris  “Boyau Vache Crevée”  op 26 mei 1918 om 03u00. Een eerste maal begraven op het militair kerkhof "Duinhoek" te De Panne graf n° C 2/14 op 29 mei 1918.  Herbegraven op de militaire begraafplaats in de kerkstraat (grafnr B0217). (6448)

 

J


 

JACOBS, Joseph-Henri-Louis, soldaat van het 14de linieregiment.
Geboren te Leuven op 21 april 1890, overleden op 2/3 mei 1915, in de handen van de Duitsers gevallen, begraven ten zuiden van de weg naar Mannekensvere, te Sint-Joris (24136)

 

JACQUES, Louis, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie.
Geboren te Tigny op 4 maart 1890.  Vermist op 24-25 oktober 1914 te Sint-Joris. (617)

 

JADOT, Constant Julien, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 9de Linie.  Geboren te Bourseigne Neuve als zoon van Elisee Joseph en Masson Marie Julie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914 (109/58747)

 

JADOT, Paul François Desiré Joseph, sergeant milicien 1907, 8ste Linie.  Geboren te Huy op 19 secember 1887 als zoon van François Laurent  en Lamberty Leonie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914 tijdens een aanval op de hoeve ‘Terstille’. (108/52622)

 

JANSSENS, Felix, Soldaat 2de Klasse OV 1915, 2de Karabiniers ¼ (4de Cie).  Geboren te Vilvoorde op 7 januari 1895 als zoon van Jacques en Serrien Maria Regina. Sneuvelde te Sint-Joris in de loopgraven 1ste lijn op 9 juni 1918 tijdens zijn wachtbeurt.  Begraven te De Panne, begraafplaats ‘Duinhoek’, graf nr 2/14 op 11 juni 1918.  Herbegraven te De Panne op de militaire begraafplaats (grafnr B 35).  (132/8652)

 

JANSSENS, Joannes Franciscus, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, Klaroen, 2de Grendiers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Koningshooik op 20 april 1889 als zoon van Jan Baptist en Goossens Johanna Catherina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr 3/111 op 13 maart 1918. Herbegraven op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat (graf nr. C 13). (136/1226)

 

JANSSENS, Josephus Gustavus Maria, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers 1/1 (1ste Cie).  
Geboren te Turnhout op 23 februari 1894 als zoon van Pierre en Kennes Joanna Melania.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918 nabij Boyau Kruisdijk.  Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr 3/156 op 22 maart 1918.  Herbegraven in deKerkstraat op de militaire begraafplaats (graf nr C 177).  (133/1167)

 

JANSSENS,Louis Joseph, Soldaat 2de Klasse V.M.P. 1910, 3de Karabiniers 3/3 (11de cie). 
Geboren te  Oplinter op 11 april 1890 als zoon van Pierre Edouard en Sacreas Paulina.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne  ‘Duinhoek’ graf nr 4/38 op 28 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, kerkstraat, militaire begraafplaats (graf nr. D 38).  (133/217)

 

JOASSART, Georges, soldaat  2de Klasse BV, 14de linieregiment.
Geboren te Luik op 25 juli 1895 als zoon van Georges en Doyen Marie Bernardine. Gesneuveld te  Sint-Joris op 24 oktober 1914. Een eerste maal begraven te Sint-Joris (graf nr 755) Herbegraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (grafnr. J0067) (114/1745)

 

JOCHMANS, Louis, Soldaat, 1ste Linie.
Geboren te Leefdaal op 7 maart 1889.  Vermist  te Sint-Joris op 30 september 1918.(60152)

 

JOOSTEN, Guillaume Pierre Jacques, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼ (ex 13de Linie). 
Geboren te Schaarbeek op 14 mei 1898 als zoon van Pierre Jacques en Guiset Marie.  Vermist op 9-10 mei 1915 te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’.Herbegraven op 25 juli 1924 op het militair kerkhof te De Panne, Kerkstraat, graf C 184. (68622)

 

 

K


 

KEPPENS, Rene, Soldaat 2de Klasse OV 1915, 3de Karabiniers ¼ (4de Cie).  Geboren te De Klinge op 2 maart 1897 als zoon van Jan Baptist en De Cauwer Paulina.  Gesneuveld te Sint-Joris ‘Nieuwendamme – Tranchée des chasseurs’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr 3/136 op 25 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats (graf nr C 184). (133/1756)

 

KISSELSTEIN, Joseph Celestin, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 2de Genie (Cie Pionniers). 
Geboren te Tilleur op 28 maart 1889 als zoon van Jean Joseph en Steffes Eve Catherine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18-19 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris (graf nr. 2491). (175/173)

 

KNEPPE, Pierre, Soldaat 2de Klasse OV 1914, 5de Linie. 
Geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 31 januari 1877 als zoon van François en Van Dijck Anna Catherina.  Gehuwd met Christiaens Stephanie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (105/62463)

 

KNOCKAERT, Cyrille Emile Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 2de Grenadiers 1/3 (3de Cie). 
Geboren te Nieuwkerke op 24 juli 1894 als zoon van Knockaert Celina.  Gesneuveld  te Sint-Joris in een loopgraaf 1ste lijn.  Begraven te Dranouter op 1 maart 1918 op de gemeentelijke begraafplaats. (136/833)

 

KOKE, Leonard, Soldaat 2de Klasse OV, 14de Linie. 
Geboren te Verviers op 25 mei 1891.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

 

KYNDT, Henri Joseph, Soldaat 2de Klasse, Milicien c.s. 1916, 3de Karbiniers 2/3 (7de Cie). 
Geboren te Zerkegem op 8 augustus 1890 als zoon van Lieven en Cailliauw Eugenie.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 19 april 1918.  Begraven te De Panne, Duinhoek, graf nr 4/164 op 22 april 1918. (133/2077)

 

 

L


 

LACROIX, Joseph Antoine Omer, Korporaal OV, 3de Karabiniers 3/3 (11de Cie).  
Geboren te Nijvel op 1 april 1889 als zoon van Omer Ghislain en Lurent Louise Françoise.  Gescheiden van Ligot Marcelle Françoise.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/155 op 22 maart 1918. (133/1769)

 

LAHAUT, Zenoble Jules, Soldaat 2de Klasse, milicien 1910, 7de Linie ½ (2de Cie). 
Geboren te Antheid op 27 oktober 1890 als zoon van Alexandre Joseph en Rosalie Joseph Pirlet.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (107/56819)

 

LAHOUTTE, Jeroom Amand, Soldaat 2de Klasse, milicien 1904, 7de Linie.  Geboren te Langemark op 26 oktober 1884 als zoon van Servaas en Carrein Rosalie.  Gehuwd met Landtsheere Eudoxia Sylvia.  Gesneuveld te Sint-JOris op 22 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris. (107/53640)

 

 

LAMBRECHTS, Frans, soldaat, 7de of 27ste linieregiment,
Van Heist-op-den-berg.  Gesneuveld te St -Joris op 24 oktober 1914 en is er ook begraven. (58125)

 

LAPIERRE, Clovis Alphonse Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV, 14de Linie.  Geboren te Moha op 1 februari 1895 als zoon van Hubert Joseph en Pirlet Ode Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/621)

 

LASSEAU, Maurice Isidore Joseph, Onderluitenant (H), 3de Karabiniers.  Geboren te Givry op 3 februari 1918.  Gesneuveld te Sint-JOris op 28 maart 1918. (6459)

 

 

LAUWERS, Leon Joseph Ghislain, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1912, 7de  (27) Linie. 
Geboren te Ekeren op 18 april 1892 als zoon van Joseph en Van de Poel Juliana Francesca.  Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914. (107/57769)

 

 

LAVAL, Achille, Soldaat 2de Grenadiers.
Geboren te Liège op 28 april 1897.  Vermist te Sint-Joris op 18 maart 1918.(564)

 

LAVEUVE, Lucien, Fusiliers Marins,  né le 2 septembre 1892 à PARIS Vème (Seine), Matelot de 3ème classe Chauffeur, tué le 10 mai 1915 à SAINT-GEORGES. M.P.F.

 

LECHARRIER, Armand, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1905, 7de Linie.  Geboren te Valenciennes (F) op 27 juni 1883 als zoon van Leandre (B) en Schouwelier Catherine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914. (107/53780)

 

LECOMPTE, Berardin, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1911, 1ste Linie 1/3. Geboren te Liévin op 5 februari 1888. Vermist op 30 september 1918 in de omgeving van  de hoeve ‘Violette’ (56912)

 

LEEMAN, Joseph, soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 7de Linie 1/3 (3de Cie).  Geboren te Jemappes op 22 september 1888 als zoon van Florian Jean en Leroi Philomene.  Gehuwd met Daniel Julia Odea.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de brug op 18 oktober 1914. (107/55214)

 

LEENAERTS, Camiel, Soldaat 2de Klasse V.M.P. 1910, 14de Linie. 
Geboren te Hechtel op 29 november 1890 als zoon van Jean en Braeken Elisabeth.  Gehuwd met Stalmans Marie Helene.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/24451)

 

LEFEVERE, François Alphonse, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 3/3 (11de cie). 
Geboren te Roeselare op 30 mei 1897 als zoon van François Joseph en Latré Pharaïlde.  Gesneuveld te Sint-JOris Nieuwendamme op 19 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 4/26 op 23 maart 1918.  Herbegraven te Roeselare op de stedelijke begraafplaats op 29 april 1921. (133/2531)

 

LEGON, Laurent Arthur, Sergeant BV 1908, 3de Karabiniers ½ (2de Cie).  Geboren te Brugge op 21 april 1889.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne , ‘Duinhoek’ graf nr A 3/18 op 20 maart 1918.  Herbegraven te Brugge op de stedelijke begraafplaats augustus 1921. (133/82)


LEJEUNE, Henri Gustave, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Karabiniers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Wasmes op 6 februari 1896 als zoon van Laurent en Mareteau Hortense.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 mei 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/14 op 3 juni 1918.  Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Wasmes. (132/10197)

 

LE LEU, Cyriel Amile, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 21ste Linie. Geboren te Passendale op 16 augustus 1886 als zoon van Bruno en Dekeyser Melanie.  Overleed te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 september 1918.  Werd begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/89 op 14 september 1918.  Herbegraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (grafnr. A0110). (121/2172)

 

LEMAÎTRE, Urgiste, Soldaat 1ste Linie.
Geboren te Ransart 4 januari 1890. Vermist te Sint-Joris op 30 september 1918. (57293)

 

LEMOINE, Jean Nicolas, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 14de Linie. Geboren te Housse op 27 december 1892.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(25695)

 

LENGLET, Nicolas, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 7de Linie 3/2. 
Geboren te Brussel op 4 november 1892 als zoon van Propser en Vanhaesenvelde Augustine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 november 1914. (57440)

 

LEQUIME, Georges,  5de Linie.
Geboren te Nijvel op 15 januari 1895. Vermist op 23 oktober 1914 tijdens gevechten om de inname van de hoeve De Violette.
http://www.europeana1914-1918.eu/nl/collection/search?q=%22De+heer+Yves+Verreydt%22&qf%5Bindex%5D%5B%5D=a


 

 

LEQUINNE, Georges Paul Arthur, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 11de Linie.  Geboren te Arquennes op 15 januari 1895 als zoon van Regnault en Dubrulle Marie Catherine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (72837)

 

LEROY Leo Juliaan, soldaat 2de Klasse, Milicien 1910, 23ste Linie.
Geboren te Passendale op 30 maart 1890 als zoon van Karel Lodewijk en Versavel Elodie Octavia , overleed op de hoeve ‘Violette’ op 24 oktober 1914. Begraven te Steenkerke op de Belgische Militaire Begraafplaats, graf nr. 00342. (55408)

 

LESPAGNARD, Jean Nestor, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 14de Linie.  Geboren te Grand Menil op 1 november 1889.  Vermist te Sint-Joris op 23-24 oktober 1914. (114/23611)

 

LEYSSENS, Edouard Louis, Korporaal BV 1915, 14de Linie. 
Geboren te Herent op 5 juni 1897 als zoon van Charles Joseph en Van Herck Marie-Angelina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  Begraven te Ramskapelle op de militaire begraafplaats, graf nr. 68 op 20 april 1923. (114/26308)

 

LIETAR, Henri Toussaint, Soldaat 2de klasse, milicien 1911, 14de linie 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Saint Georges sur Meuse op 7 februari 1891.  Zoon van Nicolas Victor en Graindorge Marie Celine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/25207)

 

LOCHT, Mathieu Denis Joseph Corneille, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 14de Linie.
Geboren te Clermont op 8 november 1886 als zoon van Mathieu Joseph en Chartier Anne Marie (+).  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (21876)

 

 LONGTON, Jean  Pierre Nicolas Joseph, Korporaal , Milicien 1907, 14de linie. Geboren te Aubel op 10 september 1887als zoon van Jean Mathieu en Damseau Anne Marie Catherine.  Gehuwd met Claessens Maria Horensia. Gesneuveld voor het vaderland op 28 oktober 1914. (22605)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOSVELT, J., soldaat 7de of 27ste linieregiment ½.
Van Roeselare, gesneuveld tussen den Ijzer en Nieuwpoort den 27 oktober 1914 (54776)

 

LORENT, Frederic, Soldaat 2de klasse milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Châtelet op 9 februari 1896 als zoon van Adolphe Joseph en Gendt Marie Therese.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/109 op 25 maart 1918.  Herbegraven te  De Panne, kerkstraat, militaire begraafplaats (graf nr. D 109). (133/2166 of 64421)

 

LORFEBRE, Désiré, Korporaal, 27ste linie 2/1. 
Geboren te Wasmes op 30 januari 1887, en er gedomicilieerd.  Zoon van Desiré Jean Baptiste en Musin Alphonsine.  Gehuwd met Saussez Julie. Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914 en er begraven. (54735)

 

LOSSEAU, Maurice Isidore Joseph, Onderluitenant, 3de Karabiniers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Givry op 3 februari 1893 als zoon van Maurice en Losseau Blanche Augusta.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. B 3/8 op 1 april 1918.  Herbegraven te De Panne , kerkstraat, militaire begraafplaats (graf nr. C 237).  (6459 of 62937)

 

LOTTIN, Ernest Ghislain Joseph, Sergeant BV 1912, fierier, 9de Linie, 2de Cie Mitrailleurs. 
Geboren te Spontin op 4 mei 1894 als zoon van  Antoine en Therifays Louise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (109/55772)

 

M


 

MACHIROUX, Victor Julien, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1915, 4de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Engis op 22 februari 1890 als zoon van Edouard Hubert en Soumillon Julie Marguerite.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19-20 juli 1918.  Begraven te Sint-Joris.  Herbegraven te Amay op de gemeentelijke begraafplaats op 27 juli 1919. (134/1754)

 

MAERTENS Maurice, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 13de Linie.
Geboren te Waardamme op 18 februari 1894 als zoon van August en Denys Mathilda. Sneuvelde  op de hoeve ‘Violette’ op 9 mei 1915. (113/28043)

 

MAERTENS, Leo August, soldaat 2de Klasse, Milicien 1914, 2de karabiniers 1/3 (3de Cie). 
Geboren te Zerkegem op 3 februari 1894 als zoon van Pieter en Beene Maria Louisa (+). Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof van De Panne , graf nr. A0067. (132/5409)

 

MAES, Alphonse Joseph Corneel, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Grenadiers 3/3 (7de Cie). 
Geboren te Oostduinkerke op 13 oktober 1888.  Zoon van Karel  en Zwaenepoel Octavia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te Adinkerke op de gemeentelijke begraafplaats op 16 maart 1918.  Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Oostduinkerke op 31 augustus 1921. (136/1631)

 

MAES, Joseph, korporaal 4de regiment karabiniers.
Uit Sint-Niklaas.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 juli 1918

 

MAES, Paul Alphonse Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 4 D.A.. 
Geboren te Dendermonde op 18 november 1890. Zoon van Bernard François en Waytens Clementia. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (1536)

 

MAHIEU, Charles Louis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 7de (27ste Linie).  Geboren te Wervik-Zuid (F) op 31 augustus 1888 als zoon van Cyrille Emile en Claeys Marie Louise.  Gehuwd met Braem Celine Justine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914. (107/55474)

 

MAILLARD, Charles Henri, Korporaal, milicien 1906, 7de Linie 3/1 (9de Cie).  Geboren te Ieper op 4 april 1886 als zoon van Charles Louis en Dehollander Emerence.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24-29 oktober 1914. (107/54365)

 

MAILLARD, Fernand-Alphonse-Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV 1914,  9de vrijwilligerskorps  ½, 2de gidsen. 
Geboren te Hoei op 3 maart 1895 als zoon van Lambert Joseph en Famiel Valerie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. (103/67160)

 

MAKA, Jacques Antoine, Soldaat 2de Klasse, milicien 1910, 7de Linie 1/3 (3de Cie). 
Geboren te Hermalle sous Argenteau op 14 oktober 1890.  Zoon van Alfred Henri Joseph en Frijns Marie Barbe Elisabeth.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (107/56817)

 

MALFAIT, Oscar Frederic, Ruiter, 2de Klasse, milicien 1913, 2de Gidsen /1ste Groep / 2de Escadron. 
Geboren te Sint-Amandsberg op 6 augustus 1892 als zoon van Serafijn Jozef en Geylens Maria Colette.  Gesneuveld te Sint-Joris langs de baan van Nieuwpoort naar Sint-Joris op 4 november 1914.  Begraven te Sint-Joris, langs de baan naar Nieuwpoort, 300 m ten westen van Sint-Joris.  Herbegraven te Ramskapelle in 1925 op de militaire begraafplaats in de  Ramskapellestraat, graf nr. 473. (140/8418)

 

MANDERICK, Edouard Gentiel, Soldaat 2de Klasse, BV 1909, 7de Linie (Gemengde Brigade). 
Geboren te Deerlijk op 23 juni 1889 als zoon van Adolphe en Dujardin Marie Adeline.  Gesneuveld te Sint-Joris op 28 oktober 1914. (107/55316)

 

MARCOUX, Auguste Ghislain, Soldaat 2de Klasse, milicien 1902, 7de Linie.  Geboren te Henruyères op 14 juli 1882 als zoon van Jean Baptiste en Wasnaire Elise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 28-30 oktober 1914. (107/52416)

 

MARCUS, Pierre, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie (Brigade J, 3de D.A.)  Geboren te Antwerpen op 9 februari 1892 als zoon van Marcus Apolonia.  Pierre woonde te Antwerpen.  Sneuvelde te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (114/625)

 

 

MARECHAL, Guillaume Lambert Laurent, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 14de Linie. 
Geboren te Villers Saint Siméon op 19 april 1893 als zoon van Guillaume Joseph en Hella Josephine Noëlle.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 oktober 1914.  Begraven te Keiem. Herbegraven te Villers Saint Siméon op de gemeentelijke begraafplaats op 9 september 1924. (114/26956)


 

MARIAGE, Casimir, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 3de Karabiniers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Taintignies op 13 juni 1893 als zoon van Casimir en Guelton Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/143 op 21 maart 1918.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats (Graf nr. C 164).  (133/455)

 

MARIN, Alexis Marie Alphonse, Onderluitenant OV 1914, 2de Karabiniers 1/3 (3de Cie)
Geboren op 19 januari 1895te Sint-Gillis, als zoon van Ferdinand Auguste Joseph en Roosens Julie Françoise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918.  Begraven te De Panne op de militaire begraafplaats (Graf nr. C 2/8). (6465 of 8242)

 

MARNETTE, Lodewijk-Nikolaas, Majoor, 14de linieregiment, 3de legerdivisie.
Geboren te Vottem op 10 september 1862 als zoon van Nicolas Louis Joseph en Libert Marie Agnes.  Weduwnaar van Lacomble Marie Josephine.  Gesneuveld te St Joris aan den IJzer op 24 oktober 1918. Achtergebleven in vijandelijke handen. (11279)

 

MASSART, Charles, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 8ste Linie.
Geboren te Gilly op 17 oktober 1892, als zoon van Jules en Dependale Maria.  Gesneuveld te Ramskapelle op de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915. (60527)

 

MASSCHALK, Emiel, Soldaat, 5de Jagers te voet, 3de Kompagnie.
Geboren te Saffelaere op 10 juni 1892.

Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 14 oogst 1918.

 


 

MASSCHELEIN, Omer Silveer, soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1915, 2de karabiniers 1/3 (3de Cie) .
Geboren te Beselare op 5 januari 1895.  Zoon van Jules Cyriel en Denecker Emilie Lucie. Overleden te Sint-Joris Nieuwpoort nabij ‘Maison Blanche’ op 26 mei 1918.  Ligt begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. B0044). (132/7811)

 

MATHIEUX Albert Edouard Victor,  kapitein, ‘ en second van het  13de linie-regiment. 
Geboren te Barbençon op 4 juni 1883, overleed op de hoeve ‘Violette’ op 9 mei 1915.  Begraven te Wulpen  (113/14083)

 

 


Meer op :
http://ceuxde14-18.skynetblogs.be/archive/2014/09/09/un-hommage-a-tous-ceux-qui-sont-morts-le-capitaine-mathieux-8277768.htmlMATHIJS, Florent,  Korporaal, milicien 1911, 14de Linie 4/1 (13de Cie) 
Geboren te Tongeren op 17 februari 1891,als zoon van Jerome Joseph en Hotmans Jeanne Catherine.  Gehuwd met Baerten Anne Elisabeth. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/24874)

 

MATTHEESSENS, François Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 2de Grenadiers ¼ (4de Cie). 
Geboren te Hoevenen op 5 november 1892 ams zoon van Frederic Louis en Van der Jonkheid Adriana.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne op de begraafplaats ‘Duinhoek’ graf nr. 3/47.  Herbegraven te De panne op de militaire begraafplaats in de kerkstraat (Graf nr. C 118).  (136/178)

 

MATHEEUSEN, Jean, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 5de Linie. 
Geboren te Essen op 9 juni 1888 als zoon van Antoon en Van Ginderen Maria Madelena.  Gehuwd met Anna Catherina Vandersanden.  Gesneuveld te Sint-Joris op 13-14 oktober 1914. (105/54558)

 

MAZEREEL, Gaston, Soldaat 2de klasse, milicien van 1914, 14de linieregiment.
Geboren te Oost-Vleteren op 25 november 1894, gedood aan de Roodepoort op 13 september 1915, begraven te Adinkerke (28380)

 

MECHELS, François Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 2de Grenadiers ½ (2de Cie). 
Geboren te Neerharen op 1 maart 1888 als zoon van Mechels Marie Agnes.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne , Duinhoek’ graf nr. 3/86 op 13 maart 1918.  Herbegraven te Neerharen op 6 augustus 1921 op de gemeentelijke begraafplaats. (136/429)

 

MEJOR (MEYOR), Charles Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 11de Linie (Brigade J). 
Geboren te Antwerpen op 18 augustus 1894 als zoon van Jean Baptiste (+) en Galle Eugenia Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23-24 oktober  1914. (111/71500)

 

 

MELOTTE, Arthur Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 14de Linie ½ (2de Cie).  Geboren te Châtelet op 13 januari 1893 als zoon vann Eugene Joseph en Stachoin Marie Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (114/27567)

 

MELOTTE, Laurent Lambert M. Joseph, Korporaal, milicien 1914, 2de Grenadiers. Geboren te Herstel op 28 juni 1894.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.(687)

 

MENIGER, Victor Edouard Jean Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de Linie 3/1 (9de Cie).  Geboren te Shênée op 11 april 1893 als zoon van Edouard Joseph en Schiepers Marie Catherine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  (107/59239)

 

MENU, Alphonse-Victor, milicien 1903, 9de linieregiment.  Geboren op 6 november te Frameries, er wonende, gesneuveld te Sint-Joris op 25/26 oktober 1914 (51769)

 

MEROTTE, Pierre Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 14de Linie.  Geboren te Flemalle Grande op 12 april 1891 als zoon van Jean François en Sior Marie Catherine Augustine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/25208)

 

MEUS, Benedict, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Veurne op 18 september 1891.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

 

MEYLAERS, Jan M., soldaat 5de jagers te voet. Hij werd geboren te Neerpelt op 1 oktober 1889. Sneuvelde te Sint-Joris op 21 augustus 1918.  Hij ligt begraven op het Belgisch Militair kerkhof van De Panne (graf nr. A0140).

 

MEYOR, soldaat 14de  linieregiment, brigade J, geboren te Antwerpen in 1894, gesneuveld te Sint-Joris op 23/24 oktober 1914.

 

MICHEL, Rene Alexis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 5de Jagers te Voet 3/1 (9de Cie).  Geboren te Etalle op 31 maart 1888 als zoon van Hippolite Leopold en Rock Marie Elisa. Gehuwd met Adam Marie Josephine. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 augustus 1918. Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr 2/87 op 9 juli 1918.  Herbegraven in zijn toenmalige woonplaats Halanzy op de gemeentelijke begraafplaats op 9 juli 1921. (129/1591)

 

MICHIELS, Joannes Jacobus, Adjudant BV 1905, 2de Grenadiers 2/4 (8ste Cie).  Geboren te Borgerhout op 9 maart 1889 als zoon van Victor en Sempels Josephine.  Gehuwd met Mevr. Van Rompaey. Voor WOI had   hij als beroep : special politieagent en woonde te Schaarbeek.  Hij sneuvelde te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Werd begraven te De Panne in de Duinhoek, graf nr. A3/12.  Werd herbegraven te Laken op de gemeentelijke begraafplaats. (136/922)

 

MICHIELS, Petrus, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 2de Grenadiers 2/2 (6de Cie).  Geboren te Ruisbroek op 9 augustus 1891 als zoon van Jean Baptiste en Grimonpont Sabine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 2 maart 1918.  Begraven te De Panne, Duinhoek graf nr. 3/52 op 5 maart 1918.  Herbegraven in de Kerkstraat te De Panne graf nr. C 73. (136/1262)

 

MIESSE, Fernand, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 14de linieregiment 1/3.  Geboren te Marchienne-au-Pont op 24 juni 1889 als zoon van Gaston Armand en Collet.Nelly Odile Wonende te Luik, rue Ambiorix 81.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. Begraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats graf nr. J 78 op 23 juli 1924. (114/1746)

 

MIGGENS, Charles-Louis, Soldaat 2de Klasse OV 1914 ,   8ste linieregiment 4/3.  Geboren te Laarne op 14 september 1896 als zoon van August en Rooms Stephania.  Gesneuveld op de hoeve ‘Terstille’ op 17 juni 1915.  Begraven te Wulpen bij Nieuwpoort. Momenteel ligt hij begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne graf nr. B0240. (2853)

 

MINDORFF, Jules Pierre Etienne, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 8ste Linie ¼ (4de cie).  Geboren te Liège op 6 januari 1894 als zoon van Pierre en Mercenier Octavie Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.  (108/60076 of 4011)

 

MINTEN, Hendrik Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 3de Linie (3de Vrijwillgerskorps).  Geboren te Schaarbeek op 13 april 1889 als zoon van Mathieu en Leloup Leonie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (103/68757)

 

MOENS, Gustaaf-Maria, Korporaal BV, 5de Linie ½ (2de Cie) . Geboren te Dendermonde op 25 maart 1889 als zoon van Benedikt Camiel en Borms Rosalia Victorina.  Gesneuveld nabij de Noordvaart te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (105/63812)

 

MOLFEE, Louis Henri, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Brussel op 14 mei  1887.  Zoon van Joseph en Dumont Gertrude. Gehuwd met Wellens Louisa Cornelia. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/624)

 

MOMMENS, Hector Marie Pierre, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Waver op 26 maart  1893 als zoon van Jacques Emile Gustave en Gillet Marie Josephine Rosalie.  Wonende te Luik.Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 24 oktober 1914.  Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne graf nr. J0096. (114/1743)

 

MONTREUIL, Joseph, Soldaat  14de Linie.  Geboren te Sint-Pieters Jette op 2 mei 1894.  Vermist  te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

 

MOORS, François Joseph, Soldaat, 2de klasse, Milicien 1913, 14de Linie.  Geboren te Xhendremael op 3 december 1893. Gevallen op het veld van eer te Sint-Joris Nieuwpoort op 26 oktober 1914 bij de Uniebrug, kilometerpaal 3 aan de IJzer. Begraven te Xhendremael op de gemeentelijke begraafplaas op 3 januari 1922. (114/26958)

 

MOREL, Joseph Maria, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1915, 3de Karabiniers ¼ (4de Cie).  Geboren te Antwerpen op 21 juli 1896 als zoon van Petrus Franciscus en Vinck Leonia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918 in Nieuwendamme, ‘Tranchées des Chasseurs’.  Begraven te De Panne ‘Duinhoek’ graf nr. 3/162 op 22 maart 1918.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats graf nr. C 183. (133/1871)

 

MOULIN, Paul Omer, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie ½ (2de Cie).  Geboren te Sint-Gilles Brussel op 9 juli 1891 als zoon van Jules Desire en Abrassart Aline Sophie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/1754)

 

MOYAERTS, Felix, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 14de Linie.  Geboren te Landen op 16 december 1885 als zoon van Franciscus en Ulens Maria Virginia. Gehuwd met Munten Malvina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/22345)

 

MUYLAERT, Benoit-Louis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 9de linieregiment 4/ 1.  Geboren in Nieuwerkerken op 8 mei 1886 als zoon van Joseph Leopold en Baeyens Amelia. Gesneuveld te  Sint-Joris, op 26 oktober 1914 (53812)

 

N


 

 

NEDERGEDAELD, Alphonse, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie 3/1 (9de Cie).  Geboren te Oudergem op 1 april 1894 als zoon van Franciscus en Alsteen Maria Madeleine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/626)

 

NICOLAY,   Arthur Joseph, Soldaat 2de  Klasse, milicien 1911, 8ste Linie.  Geboren te Lierneux op 6 oktober 1891 als zoon van Henri Joseph en Georges Marie Barbe Leonie. Gesneuveld te Ramskapelle, hoeve ‘Terstille’ op 9/10 mei 1915.   (55272)

 

NOËL, Ulysse Hubert Joseph, Soldaat 2de Klasse OV, 2de Grenadiers ¼ (4de Cie).  Geboren te Havelange op 27 september 1889 als zoon van Jules en Lambert Florence. Gehuwd met Louis Leona Elise. Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/98 op 16 maart 1918.  Herbegraven te On op de gemeentelijke begraafplaats op 9 juli 1921.  (136/913)

 

NOUWENS, Leopold Ghislain, Korporaal, milicien 1906, 1ste Linie. Geboren te Gouy-lez-Piéton op 17 juli 1886.  Zoon van Leopold en Adolphine Ramelot. Gehuwd met Tondeur Marie Barbe. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 30 september 1918.  Eerst begraven nabij hoeve ‘Terstille’ achter abri nr 3.  Herbegraven op de Belgische Militaire Begraafplaats te Ramskapelle, graf nr. 00488. (101/55040)

 

NYFFELS, Valeer Julien, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie 2/2 (6de Cie).  Geboren te Kortijk op 28 september 1896 als zoon van Alphonse en Nuyttens Maria Elodia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (114/628)

 

NYS Frans Louis,   Soldaat 2de Klasse, OV, 1ste Linie 3/2 (10de Cie).  Geboren te Berlaar op 17 augustus 1896.  Overleed te Sint-Joris nabij de hoeve ‘De Violette’ op 1 oktober 1918.  Begraven in de omgeving van de hoeve ‘De Violette. (101/60515)

 

O


 

OGEN, Karel, Soldaat 2de Klasse, 14de Linie.
Geboren te  Tessenderlo op 7 augustus 1892.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

 

OGER, Hubert Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 14de Linie 4/3 (15de Cie).
Geboren te Romsée op 16 oktober 1889 als zoon van Charles Joseph en Louise Saugier.  Gehuwd met Debattice Henriette.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris.  Herbegraven te Ramskapelle in de Ramskapellestraat op de militaire begraagplaats graf nr. 65 op 20 april 1923.
(114/23544)

 

ONGENA, Alphonse, soldaat 2de Klasse, milicien 1905, 7de/27ste linieregiment 3/3 (11de Cie).  Geboren te Lokeren op 14 december 1882 als zoon van Carolus en Pieters Maria Julia. Gehuwd met Vackeryck Maria Louisa.   Gesneuveld te Sint-Joris en er ook begraven
(53980).

 

ORBAN, Alphonse Henri Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 14de Linie. 
Geboren te Laroche op 3 oktober 1886 als zoon van Eugene Joseph en Dumont Marie Joseph Melanie.  Gehuwd met Laurent Clemence Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  (114/21824)

 

ORBAND Bernard Albert Ghislain, Sergeant, milicien 1916, 1ste Linie (1ste Cie)
Geboren te Leuven op 7 augustus 1887, Gesneuveld  te Ramskapelle op de hoeve ‘de Violette op 30 september 1918. Begraven aan de boorden van de hoeve ‘Violette’.  Herbegraven op 12 augustus 1924, op het militair kerkhof van Ramskapelle in de Ramskapellestraat, graf nr. 599.
(63668)

 

 

 

P


 

PAERMENTIER, Emil Henri Barbara, Soldaat 2de Veldgeschut. 
Geboren te Antwerpen op 19 augustus 1892.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.

 

PASQUE, Antoine Maximilien, Sergeant Majoor BV 1902, 14de linie 2/2.
Geboren te Luik op 19 januari 1882 als zoon van Louis en Leonard Anne Marie Catherine. Gehuwd met Gérard Eugenie Marie Agnes Marguerite.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 (19696)

 

PASSELECQ, Zephir Alexis Jean Baptiste, Soldaat 2de Klasse, OV, 2de Karabiniers 1/3 (3de Cie).
Geboren te Hornu op 5 november 1898 als zoon van Zephir Charles en Augusta Marie Desirée.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘Maison Blanche’ op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 2/2 op 28 mei 1918.  Herbegraven te Hornu op de gemeentelijke begraafplaats op 9 juli 1921. (10079)

 

PATERNOSTER, Adolphe, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 1ste Karabiniers 1/3 (3de Cie).  Geboren te Petit Enghien op 11 oktober 1893 als zoon van Jean Joseph Barthelemy en Cochez Lucie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 juni 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 2/81 op 2 juli 1918.
(131/59502)

 

PATRIS, François, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers (7de Cie). 
Geboren te Châtelineau op 23 oktober 1897 als zoon van Jean Baptiste en Préat Marie Barbe.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘Tranchée de Nieuwendamme’ op 19 april 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/1444 op 22 april 1918.
(2177)


PAUWELS, Adeline Jean
Sergeant OV 1914, 3de Karabiniers 3/3 (11de Cie). 
Geboren te Brussel op 14 oktober 1894 als zoon van Charles Adolphe Louis en Dierickx Barbara.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. C 3/14 op 26 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 216.

(133/2410)

 

PAUWELS, Gustave,
Soldaat 2de Klasse, milicien 1905, 7de  linieregiment 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Châtelineau op 30 september 1885 als zoon van Charles en Servais Justine Ghislaine.  Gehwud met Motte Bertha Marie Therese. Gesneuveld te  Sint-Joris op 24 oktober 1914 en er ook begraven.
(54148)

 

PEETERS, Louis
Soldaat 2de Klasse, V.M.P. 1909, 7de Linie 2/1. 
Geboren te Geel op 24 augustus 1881 als zoon van Joseph en Aerts Maria Carolina. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  Begraven achter de rijk van de Yzer op ong 300 m ten zuiden van de Uniebrug (linkeroever)
(56190)

 

PEETERS, Theodoor Hendrik
Soldaat 2de Klasse, OV, 1ste Grenadiers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Loozen (Bocholt) op 1 augustus 1896 als zoon van Petrus Arnold en Clauwers Marie Aldegonda.  Gesneuveld te Sint-Joris op 4 mei 1918 nabij ‘tranchées des Canards’.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 4/141 op 6 mei 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. D 141.
(54132)

 

PERIER, Albert Paul Emile
Onderluitenant (H), 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Doornik op 11 februari 1888 als zoon van Adolphe Benjamin Joseph en Reumont Victoire Heloise Flore.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. B 3/13 op 22 maart 1918.
(6477)

 

PERRON, Antoine-Odon-Auguste
Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 7de linieregiment 2/1.  
Geboren te Zelzate op 23 juni 1881 als zoon van Antoon en Rosalia De Groote. Gehuwd met Van Eenaeme Bertha Joanna.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  Begraven achter de Yzerdijk op ongeveer 200 m ten zuiden van de Uniebrug (linkeroever)
(57371).

 

PERSAN, Maurice Achiel
Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Wondelgem op 4 september  1894 als zoon van Theophiel en Declercq Nathalia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/97 op 1 april 1918.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. D 97.
(133/1273)

 

PIETTE, Victor Joseph
Sodaat 2de Klasse, milicien 1908, 14de Linie. 
Geboren te Spa op 11 mei 1888 als zoon van Jean François en Legros Marie Victorine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. J 75 op 25 juli 1924.
 (114/22894)

 

PINOY, Edouard
Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 5de Linieregiment.
Geboren te Oudergem op 28 oktober 1893. Zoon van Henri en Tol Marie Lucie. Vermist te Sint-Joris tussen 16 en 20 oktober 1914.
(105/58828)

 

PINTELON, Hendrik Antoon, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼.
Geboren te Boechout op 5 november 1895 als zoon van Hendril en Aerts Catharina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 9/10 mei 1915 te Ramskapelle hoeve ‘Terstille’.
(3999)

 

PIROTTE, Lucien Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 21ste Linie 2/4 (8ste Cie). 
Geboren te Longchamps op 29 mei 1893 als zoon van Victor Joseph en Berguers Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 29 september 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 6/27 op 30 september 1918.  Herbegraven te Bastogne op de gemeentelijke begraafplaats op 3 juni 1921. (58996)

 

PISSEVIN, René, 3e cuirassiers.
Gevallen op het veld van eer te Sint-Joris op 30 oktober 1914, 21 jaar oud.

 

POCHET, Joseph-Georges, Sergeant B.V. 1910, 7de linieregiment 1/3 (3de Cie).
Geboren te Gesprimont (Frankrijk) op 9 maart 1894 als zoon van Jean Baptiste en Dumonceau Marie Joseph Cecile. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober en begraven op 24 oktober 1914.
(58806)

 

POCHET, Toussaint Charles Constantin, Korporaal, milicien 1918, 14de Linie. 
Geboren te Vaux sous Chèvremont op 8 juni 1888 als zoon van Hyacinthe en Deville Jeanne.  Gehuwd met Schepers Marie Louise.  Gesneuveld te Sint-Joris op  24 oktober 1914.
(22995)

 

POËS, Arthur Lambert Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 14de Linie 2/2 (6de Cie).  Geboren te Ampsin op 24 november 1892 als zoon van Jean Louis en Morsa Eugenie Joseph.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  
(25847)

 

POLART, Achile Edouard, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 5de Linie. 
Geboren te Ecaussinnes d’Enghien op 21 januari 1891 als zoon van Elie Edouard en Maréchal Aline Marie.  Vermist te Sint-Joris op 25 oktober 1914.
(56572)

 

POLARD, Leon Arthur, Korporaal, milicien 1913, 2de Karabiniers 1/3 (3de Cie).
Geboren te Ecaussines d’Enghien op 2 november 1893 als zoon van Camile Desire en Legrand Florine.  Wonende te Mignault. Gesneuveld te Sint-Joris op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne ‘Duinhoel’ graf nr. 2/24 op 28 mei 1918.  Herbegraven te Mignault op 6 augustus 1921.
(132/710)

 

POLASTER, Pierre Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de Linie 3/1 (9de Cie). 
Geboren te Blanden op 17 januari 1893 als zoon van Jan Baptist en Devyvre Virginia Julia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.  Begraven te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’.  Herbegraven op 25 juli 1914 te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. K 149. (59130)

 

POLLYN, Louis François, Hulp-Onderluitenant, 2de grenadiers.
Geboren te Brussel op 25 januari 1892 als zoon van Jan Baptist en Stopler Sophie. Gekwetst te Sint-Joris op 28 oktober 1914. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918. Ligt begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, graf nr. C0247.
(49744)

 

PONCIN, Alfred, Sergeant,  Milicien 1911, 8ste Linie 4/1.
Geboren te Charleroi op 3 januari 1891.  Gesneuveld te Ramskaplle op 17 augustus 1915 en begraven op het militair kerkhof ‘Terstille’.  Herbegraven op 25 juli 1924 op het militair kerkhof in de Kerkstraat te DePanne, graf nr. J 72.
(5565)

 

POPLIMONT, Demosthène-Edmond-Aimé, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 9de linie.
Geboren te Enghien op 22 augustus 1892 als zoon van Aime Louis Joseph en Vincart Marie Adeline.  Gesneuveld  te Sint-Joris op 26 oktober 1914.   Begraven nabij de brug.  Herbegraven te Ramskapelle, Ramskapellestraat op de militaire begraafplaats, graf nr. 94 op 9 juli 1923.
(58237)

 

PRIEM, Achille Georges, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 2de Grenadiers (3de Cie).
Geboren te Ardooie op 24  oktober 1894.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. Begraven te De Panne, Duinhoek.  Herbegraven op de militaire begraafplaats te De Panne, Kerkstraat, graf C 83.
(843)

 

 

PROVOOST Richard, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Grenadiers 3/2 (10de Cie). 
Geboren te Gistel op 27 augustus 1889 als zoon van Hendrik en  Vyvei Rosalia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 16 februari  1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, grafnr. C0100.
(2114)

 

PUTMAN, Jean Adolphe, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 8ste Linie ¼ (4de Cie).  
Geboren te Lille op 6 september 1889 als zoon van Remi en Van den Bossche Charlotte Lievine. Gehuwd met Dupret Emelie. Gesneuveld te Sint-Joris nabij hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.  Begraven op het kerkhof ‘Terstille’.  Herbegraven te Tourcoing (F) op de gemeentelijke begraafplaats op 25 juli 1924.
(56464)

 

PUTZEYS, Nestor-Joseph, Soldaat  2de Klasse, milicien 1910, 14de linieregiment.
Geboren te Lincent  op 20 september 1891 als zoon van Clement joseph en Sauvage Marie Angelique.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.
(24229)

 

Q


 

QUIVREUX, Ivon, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 4de Linie.
Geboren te Ertvelde op 8 januari 1888 als zoon van  Bruno en Baerdemacker Vitalia .  Gesneuveld nabij de hoeve ‘Violette’ op 16 december 1914.
(54546)

R


 

RAEYMAEKERS, Jozef Lambert, Soldaat 2de Klasse, OV 1915, 2de Grenadiers.
Geboren te Antwerpen op 20 juni 1889 als zoon van Jean Alphonse en Verheyden Philomena. Gehuwd met Wollens Theresia. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 augustus 1918. Begraven Te De Panne , ‘Duinhoek’ graf nr. 8/110 op 13 maart 1918. Werd herbegraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, graf nr. C0131.
(1591)

 

REGHEM, Isidore Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 9de Linie.
Geboren te Givry op 5 april 1893 als zoon van Maximilien en Bardiau Philippine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.
(58722)

 

REMELS, Edmond Gustave, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 5de Linie. 
Geboren te Jodoigne op 21 augustus 1886 als zoon van Eugene Jean Baptiste en Idiane Marie Therese.  Gehuwd met Grimard Berthe Aimee Marie Ghislaine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914.
(53825)

 

REMIENCE, Gustave Lucien Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 14de Linie. 
Geboren te Juseret op 17 september 1887 als zoon van Nicolas Joseph en Krantz Marie Adele.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.
(22265)

 

REYNVOET, Maurice Aloïse, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie). 
Geboren te Petegen bij Deinze op 18 Februari /maart 1891 als zoon van Camiel en Schittekatte Leonie.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme nabij ‘Tranchée de Passendale’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/128 op 23 maart 1918.  Herbegraven op de militaire begraafplaats graf nr. C 149 in de Kerkstraat te De Panne.
(57479)

 

ROBERT, Jules Leon, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914 Kanonnier, 14de Linie.
Geboren te Solre sur Sambre op 10 juli 1890 als zoon van Jules en Rondeau Zulma.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.
(8571)

 

 

ROBIN, Jean, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914 , 7de linieregiment 4/3.  
Geboren te Huy op 8 mei 1885 als zoon van Edouard Gilles en Dubois Louise Emile.  Gesneuveld aan de Uniebrug te Sint-Joris op 19 oktober 1914
.
(70144)

 

ROBYNS, Raoul Gaston Albert, Kapitein ‘en 2nd’, 9de Linie. 
Geboren te Liège op 25 december 1896 als zoon van Alphonse Leopold en Vanderstraeten Eulalie Marie Antoinette. Gehuwd met Vanderstraeten Henriette Anne Victor Albertine.  Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914.
(13698)

 

ROLAND, Richard,  Soldaat 2de Klasse, Genie 4 DA. 
Gesneuveld te Ramskapelle op de hoeve ‘Violette’ op 10 mei 1915.

 

 

ROLIN, Jean, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 7de Linie. 
Geboren te Huy op 8 juni 1885.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 19 oktober 1914.

 

ROMBAUTS, Dominicus, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger, 21ste Linie.
Geboren te Mechelen op 7 februari 1896 als zoon van Joannes Franciscus en Van der Veken Maria Lucie.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 29 september 1918.  Begraven te De Panne op 30 september 1918 graf nr. 7/37. Herbegraven op de Stedelijke Begraafplaats te Mechelen.
(1001)

 

ROSSEL, Hippolyt, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 3de Karabiniers 1/3 (3de Cie). 
Geboren te Gaasbeek op 24 december 1893 als zoon van Josse en Danau Therese.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/25 op 23 maart 1918.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. D 25. (405)

 

ROSSEY, Camiel Engelbert, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie).  Geboren te Krombeke op 5 mei 1887 als zoon van Charles Louis en Becuwe Sophia Amelia (+).  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme nabij ‘Tranchée de Passendale’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/132 op 22 maart 1918.  Herbegraven te Krombeke op de gemeentelijke begraafplaats op 6 maart 1922.
(2180)

 

RUBBRECHT, Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 7de linieregiment 3/2.  
Geboren te Erembodeghem op 6 juli 1892 als zoon van Petrus Camillius en Philips Joanna Catharina. Gesneuveld te Sint-Joris op 22 oktober 1914, begraven achter de IJzerdijk ter hoogte van de grenspaal 6.
(58382)

 

RYCKAERT, Maurice, soldaat, 5de linieregiment 2/2.
Geboren te Sleydinge op 30 juni 1893, gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914
(58168)

 

S


 

SAINTFIET, Petrus Jacobus, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 5de Linie.
Geboren te Berchem op 6 februari 1893 als zoon van Pierre Jacques en Gysbrecht Elisabeth.  Gehuwd met Diels Hendrika Jacoba. Gehuisvest te Borgerhout. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 1 oktober 1914.  Begraven te Pervijze op de gemeentelijke begraafplaats graf nr. 2468.  Is herbegraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, graf nr. M0137 op 17 september 1924.
(58408)

 

SALIGO, Jules, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, brancardier, T.A.S.I. 
Geboren te Schendelbeke op 24 november 1891 als zoon van Victor en Van Liefferinge Marie Rosalia.  Gesneuveld te Sint-Joris in de loopgrachten op 24 augustus 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 2/107 op 26 augustus 1918.  Herbegraven te De Panne, kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. B 128.
(21579)

 

SALMON, Maximiliaan, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 1ste Grenadiers. 
Geboren te Ukkel op 27 mei 1883 als zoon van Ernest Henri en Vanboom Rosalia.  Gehuwd met Huwaert Maria Rachel.  Vermist te Sint-Joris op 25 oktober 1914.
(66110 of 47034)

 

SCHMITZ, Jean Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 14de Linie. 
Geboren te Beho  op 4 juni 1877 als zoon van Nicolas en Andrianne Marie Jeanne.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.
(22701)

 

SCHOONJANS, Jean François, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 3de Karabiniers. 
Geboren te Sint-Katharina Lombeek op 7 januari 1891 als zoon van Benoit en De Backer Elisa.  Gehuwd met Timmermans Serphine en had reeds één kind.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme nabij ‘Tranchée de Passendale’ op 18 maart 1918.   Begraven te De Panne op 21 maart 1918 op begraafplaats ‘Duinhoek’ grag nr 3/165.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 186.
(133/493)

 

SERONVAL, Henri Albert, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 14de Linie 2/3 (7de Cie). 
Geboren te Ternayen op 29 maart 1891 als zoon van Henri Eustache en Lacroix Marie Josephe.  Gehuwd met Cloes Gerardine Marguerite.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.
(24810)

 

SERRURIER, Jean Baptiste, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 2de Kakrabiners 1/3 (3de Cie).  Geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 30 mei 1891 als zoon van Charles (+) en Robie Clemence Desirée.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘Maison Blanche’ op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 2/22 op 28 mei 1918.
(132/4602)

 

 

SMAL, Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 14de Linie. 
Geboren te Huy io 21 juli 1889 als zoon van Jules en Robert Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.
(23659)

 

 

SMEESTERS, E. J. , soldaat, 7de of 27ste Linie.
van Montegnée, gesneuveld te S. Joris den 24 oktober 1914
(53501
)

 

SMET, Adolphe, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 7de Linie. 
Geboren te Ledeberg op 22 januari 1892 als zoon van Edmond en Brison Emma Melania.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.
(58290)

 

SMETS, Alphonse Louis, Soldaat 2de Klasse, BV 1903, 8ste Linie 1/1. 
Geboren te Tielt op 6 februari 1883 als zoon van Isidoor en Thielens Anna Coleta.  Gehuwd met De Winter Joanna Maria.  Gesneuveld te Ramskapelle op de hoeve ‘Terstille’ op 10 mei 1915.
(61476)

 

SMOLDERS, François, Soldaat 2de Klasse, milicien 1910, 7de Linie 2/3 (7de Cie).  Geboren te Turnhout op 8 januari 1890 als zoon van Joseph Hendrik en Melis Maria Catherina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (56618)

 

SNOECKX, Jean Baptiste, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 3de Linie.  Geboren te Sint-Gillis op 2 februari 1897 als zoon van August en Fiermans Catharina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 oktober 1914. (65739)

 

SOMERS, Jacques, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 21ste Linie ½ (2de Cie).  Geboren te Kampenhout op 22 februari 1894 als zoon van Petrus Josephus en Verstraeten Maria Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 1 oktober 1918.  Begraven te De Panne, Kerkstraat, graf nr. G 27. (61680 of 5139)

 

SOUGNE, Hubert Nicolas Julien, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, Klaroen, 14de Linie.  Geboren te Stavelot op 7 juli 1893 als zoon van Gilles Joseph Julien en Servais Catherine Joseph.  Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (26389)

 

SPELTENS, Pierre, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 14de Linie (2de Cie). Geboren te Brussel op 26 juli 1889 als zoon van Ferdinand en Mary Maria Theresia  . Gesneuveld te Sint-JOris op 24/25 oktober 1914.  (24954)

 

SPIELMAN, Michel, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 14de Linie.  Geboren te Tintange op 9 oktober 1886 als zoon van Block Catherine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (21860)

 

SPINNOX, Jean-baptiste,  Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 9de linieregiment.  Geboren te Mechelen op 17 augustus 1893 als zoon van Jean François en Scheers Joanna Viginia. Gesneuveld te Sint-Joris aan de pont de l’Union op 23 oktober 1914. (59238)

 

SPITAELS, Florimond Joseph, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1915, 2de Grenadiers 3/2 (10de Cie).  Geboren te Everbecq op 4 maart 1887 als zoon van Camiel en Vannieuwenhove Sophia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 16 februari 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/80 op 19 februari 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 101. (2060)

 

SPRIET, Kamiel Victor, Soldaat 2de klasse, milicien 1914,  2de Grenadiers. Geboren te Oostrozebeke op 22 mei 1893 als zoon van Joseph en De Bo Barbara.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. C0117. (870)

 

STAQUET, Emile-François-Ghislain, Soldaat 2de Klasse, BV 1912, 7de linieregiment 1/3.  Geboren te La Louvière op 6 mei 1892 als zoon van François en Waroquier Elise Romanie. Gesneuveld op 23 november 1914 te Sint-Joris (57801)

 

STASSIN, François, 5de linieregiment 2/2, geboren te Dampreny op 26 februari 1891, woont te Marchienne-au-Pont.  Gesneuveld te Sint-Joris (56822).

 

STEENO, Georges Leopold Alphonse, Onderluitenant (H), 1ste Linie. Geboren te Antwerpen op 27 oktober 1894 als zoon van François en Profs Catharina Maria Anna.  Gesneuveld te Sint-Joris op 30 september 1918.  Begraven te Sint-Joris, Hoeve ‘Terstille’ achter 3de abri.  Herbegraven te Antwerpen. (62364)

 

STESSELS, Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 5de Linie.  Geboren te Leuven op 17 oktober 1886.  Gesneuveld nabij hoeve ‘Terstille’ op 26 oktober 1914 en er ook begraven. Herbegraven te Leuven op de Stedelijke begraafplaats , crypte, graf nr 56, op 8 april 1922. (53832)

 

 

STRAUWEN, Louis Gillis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie).  Geboren te Saint-Nicolas-lez-Liège op 1 september 1894 als zoon van Pierre Joseph en Bats Marie Barbe Melanie.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘Tranchée des Canards’ op 19 april 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 4/73 op 22 april 1918.  Herbegraven te Liège op de begraafplaats van Sint-Gilles. (1053)

 

STROEYBANS, Alfons Hubert, soldaat 2de Klasse, milicien 1908,  3de Karabiniers. Geboren te Sint-Truiden op 20 september 1888 als zoon van Jacques Joseph en Menten Maria Antoinette.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 18 maart 1918. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, graf nr. C0185. (95)

 

T


 

 

TAFFIN, Henri Charles, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Grenadiers 3/2 (10de Cie).  Geboren te Wijtschate op 29 september 1888 als zoon van Jules August en Reynaert Julia Mathilda.  Gesneuveld te Sint-Joris 16 februari 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/81 op 19 februari 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 102. (2105)

 

TASSET, Jean François Hubert, Soldaat 1ste Klasse, milicien 1908, 14de Linie.   Geboren te Slins op 17 april 1888 als zoon van Pierre en Collette Maria. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 23 oktober 1914. Begraven te Sint-Joris op de Hoeve ‘Terstille’.  Herbegraven te Slins op de gemeentelijke begraafplaats op 28 maart 1924. (23128)

 

TERRYN, François, Soldaat 2de klasse, Oorlogsvrijwilliger,  14de Linie – Brigade Y.  Geboren te Gent op 27 juli 1894.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 oktober 1914.  Begraven nabij de Uniebrug te Sint-JOris. Herbegraven te Ramskapelle, Ramskapellestraat, militaire begraafplaats, graf nr. 91 op 9 juli 1923.

 

TESSIN, Desire Joseph, Soldaat , 9de Linie 1/3. Gesneuveld te Sint-Joris op 26-26 oktober 1914.

 


TEUWEN, Léon Marie Constant of Marie Constant Pierre Leon, geboren te Tongeren op 1 april 1892, Luitenant, Regiment  2de Karabiniers 4 Cie oorlogsvrijwilliger, heel ernstig gewond op zijn strijdpost op 9 juni 1918 te Sint-Joris Nieuwpoort. Overleden op 11 juni 1918 in de ambulance van ‘L’Océan’ te De Panne.  Eerste maal begraven te Steenkerke op 13 juni 1918 om 10 uur (graf nr. 17)

 

 

 

 


 

THESIN Desideratus-Jozef, geboren te Erembodegem op 5 oktober 1892. Desideratus Joseph sneuvelde op 25 oktober 1914 te St-Joris aan den IJzer.
Hij zou soldaat geweest zijn bij het 9de linieregiment.

Hij ligt begraven op het Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle tussen de 631 gesneuvelden.

 

 

 

 

THIERY, François Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 9de Linie.  Geboren te Mechelen op 9 april 1885 als zoon van Louis Clement en De Raedemaecker Barbara.  Gehuwd met Egbert Philomena.  Gesneuveld te Sint-Joris op 17 oktober 1914. (53487)

 

THIRION, Joseph Emile, soldaat 2de Klasse,milicien 1907, 14de Linieregiment. Geboren te Sain-Georges-sur-Meuse op 21 april 1887.  Hij was de zoon van Gilles en Marie Delvenne.  Sneuvelde te Sint-Joris Nieuwpoort op 24 oktober 1914. (22360)

 

THIRY, Jules Corneel Joseph, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Alveringem op 28 maart 1893 als zoon van Emiel August en Couttenier Helena Henrica.    Gesneuveld te Sint-Joris op 26 oktober 1914. (1776)

 

THISQUEN, Leon Lucien Louis, Soldaat 2de KLasse, OV, 21ste Linie (12de Cie).  Geboren te Spa op 7 januari 1891 als zoon van Camille(+) en Jérôme Melanie..  Gesneuveld op 30 augustus 1918 te Sint-Joris.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 92/2 op 2 september 1918. (1360)

 

THONET, Albert Joseph Adelin, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 14de Linie.  Geboren te   Beyne Heusay op 4 juli 1889 als zoon van Guillaume en Dony Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(23546)

 

THYSENS, Frans, Soldaat 4de regiment Jagers te voet.
Geboren te Ternat op 23 augustus 1894 als zoon van Philemon den Prudentia Van Hecke. Gesneuveld op het ereveld te Roode Poort (aan de Ijzer) op 12 oktober 1915. Begraven op het kerkhof van Eggewaartskapelle. Herbegraven te Steenkerke.

 

TIMMERMANS, Edouard, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 2de Karabiners (2de Cie).Geboren te Brussel op 14 juli 1889 als zoon van Pierre (+) en Vander Meuter Petronilla (+).  Gesneuveld te Sint-Joris op 4 juni 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/41 op 7 juni 1918.  Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te De Panne, Kerkstraat , graf nr. A 62.    (9054)

 

TOMSON, Pierre Joseph Louis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 6de Linie 2/2. Geboren te Verviers op 23 juli 1886 als zoon van Pierre (+) en Wankenne Lambertine Josephine Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 25-26 oktober 1914. (68468)   14-02-201 HIER VERDER WERKEN…..

 

TONDEUR, Fernand Leon Victor Joseph, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 14de Linie.  Geboren teLiège op 20 maart 1893 als zoon van Leon Ferdinand en Deprets Leonie Elisabeth Victorine.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij de Uniebrug op 24 otober 1914. (1794)

 

TORFS, Henri, soldaat milicien 1911, 7de linieregiment 4/1.  Geboren te Lier op 4 maart 1891 als zoon van Joseph en Liekens Maria Elisabeth. Gesneuveld op het veld van eer te Sint-Joris op 20 oktober 1914 en er begraven (57159)

 

TREVE, François-Leopold, serg-fourr. Bij het 5ste linie 2/4.  Geboren op 18 september 1889 te Oostduinkerke als zoon van Charles François en Vandeputte Maria Louisa, waar hij ook woonde.   Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914 (53450)

 

TYTECA, Alphonse Camiel, Soldaat 2de Klasse, c.s. 1916, 2de Grenadiers (3de Cie)  Geboren te Rumbeke op 1 mei 1887 als zoon van     Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. Begraven te De Panne op 13 april 1918 in ‘Duinhoek’ graf nr 4/103.  Later herbegraven op de stedelijke begraafplaats te Roeselare. (1602)

 

TYTGAT, Adolphe, Soldaar 2de Klasse, milicien 1906, 7(27ste) Linie.  Geboren te Anzegem op 1 september 1886 als zoon van Jules en De Baene Maria Virginia.  Gehuwd met Vyncke Maria Adela. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914 en ter plaatse begraven, links van de brug. (54566)

 

U


 

ULSER, Gustaaf Ernest, Soldaat 2de Klasse, 14de Linie. Geboren te Sint-Gillis Brabant op 31 augustus 1877 als zoon van August en De Prince Louisa Francesca.  Gehuwd met Wyninx Maria. Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.

 

UYLENBROEK, Jozef, geboren te Stroppen, St-Pieters-Leeuw op 2 april 1893, overleden te Sint-Joris op 12 maart 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVAES, Corneel Gerard, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 14de linie. Geboren te Overpelt op 23 juli 1886 als zoon van Jan Theodoor en Ieven Maria.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914. Gehuwd met Matthys Dorothea en  had twee kinderen: Theodoor (facteur) en Jaak (leraar). Gerard was net zoals zijn vader sigarenmaker. Hij woonde met zijn gezin op 't Haspershoven.
Gerard werd als 28-jarige bij het begin van WO-I opgeroepen als soldaat-milicien en diende bij het 14de Linieregiment. Zijn kinderen waren toen 3,5 en 2 jaar oud. Het regiment was afgedeeld bij de 3e Legerdivisie, die door de Duitsers verdreven was en achter de IJzer in de omgeving van Sint-Joris Nieuwpoort lag. Op 25 oktober 1914 hadden ze daar te lijden onder een zwaar artilleriebombardement. Nadat het regiment vele Duitse aanvallen had afgeslagen moest het uiteindelijk door het hevige kanonvuur uitwijken achter de Noordvaart. Gerard Vaes sneuvelde tijdens de Duitse aanval. Zijn lichaam werd echter niet teruggevonden en hij werd opgegeven als MIA (missed in action). Pas geruime tijd na de oorlog werd hij officieel overleden verklaard. Zijn naam komt voor op het oorlogsmonument van Overpelt, (22032)  

 


 

VALENTIN, Alexandre, korporaal, milicien 1907,  7de of 27ste linieregiment.  Geboren te Morlanwelz op 2 oktober 1887als zoon van Auguste Joseph en Michaux Clarisse.Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 (54861)

 

VAN AELST, Joseph (Jozef-Karel-Joannes) , Soldaat 2de Klasse, 7de linieregiment 2/3. 
Geboren te Antwerpen op 29 november 1891, woont er in de Prinsstraat 17. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914.  Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, graf nr. H0077. (56961)

 

VAN ASSCHE, Adolphe Louis, Sergeant, milicien 1913, 3de Karabiniers 2/4 (8ste Cie). 
Geboren te Etterbeek op 30 augustus 1893 als zoon van André en Machuraux Fanie Antoinette.  Gesneuveld te Sint-Joris op 10 april 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. D 3/3 op 13 april 1918. (59695)

 

VAN AVERMAET, Camiel, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 2de Karabiniers (3de Cie). 
Geboren te Zele op 25 januari 1893 als zoon van Isidoor enRoels Maria Celestina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 9 juni 1918. Begraven te De Panne ‘Duinhoek’, graf nr. 1/67 op 11 juni 1918. Herbegraven te De Panne op het militair kerkhof in de Kerkstraat, graf A 88. (953)

 

VAN BLAERE Isidoor. Soldaat 2de Klasse, c.s. 1916, 3de Karabiniers (10de Cie)
Geboren te Diksmuide op 4 april 1887 als zoon van Desire en Thiry Clemence.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 29 maart 1918. (2211)

 

VAN  BRUYSSEL, Edmond,  Soldaat 2de Klasse milicien 1907. 
Geboren te Ingene op 9 maart 1887 als zoon van Victor en De Witte Johanna.  Gehuwd met Van den Bossche Clementia.  Vermist te Sint-Joris op 26 juni 1918.  . (53722)

 

VAN CAECKENBERG Robert Angelus, Soldaat 2de Klasse V.M.P. 1910. 7 (27ste) Linie 3/3.
Geboren te Aalst op 12 juni 1889 als zoon van Jacques Martijn en Van Hecke Maria Emerence.  Gesneuveld te Sint-Joris op 14 oktober 1914.  Ligt begraven te Keiem op de Belgische Militaire Begraafplaats , graf nr. 0622. (56298)

 

VANCKAN, Gerard Armand Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1908, 14de Linie.
Geboren te Juprelle op 16  mei 1888 als zoon van Daniël en Haleing Marie Aily . Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 (22929)

 

VAN CASTER, Jan August Jozef,  Soldaat 2de Klasse, O. Vrijwilliger 1914,  11de Linie. 
Geboren te Antwerpen op 15 april 1897 als zoon van François Vincent en Leysen Maria Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris in oktober 1914. (71936)

 

VAN CAUWENBERG, François, Soldaat 1ste Linie.
Geboren te Dilbeek op 17 januari 1893.  Vermist  te Sint-Joris op 30 oktober 1918.(60341)

 

VAN CUTSEM, Charles Louis, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 2de Grenadiers (3de Cie).  Geboren te Meerbeke op 31 mei 1891.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr 4/124 op 13 maart 1918. Herbegraven op het militair kerkhof te De Panne , graf D 124. (747)

 

VAN DAMME, Fernand Josse Marcel Ghislain, soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 2de Linie 2/4.  Geboren te Geraardsbergen op 6 februari 1892 als zoon van François en Van den Bossche Zaïre Marie.  Gesneuveld te St Joris op 19 oktober 1914 (58312)

 

VAN DAMME, Jules  Alfons, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916,, 3de karabiniers. Geboren te Roeselare op 17 maart 1883 als zoon van Felix en Beheydt Maria Louisa.   Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 19 maart 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/5 op 23 maart 1918. Werd herbegraven te De Panne op het Belgisch Militair kerkhof graf nr. D 5. (2387)

 

VAN DAMME, Roland Petrus Octaaf, Soldaat 2de Klasse, O.V., 8ste Linie ¼.  Geboren te Oudenaarde op 26 oktober 1897 als zoon van Alphonse Jean Octaaf Joseph en De Buysscher Victoria Christina.  Gesneuveld te Sint-Joris op de hoeve ‘Ter Stille’ op 9-10 mei 1915 (60214 of 4411)

 

VANDECAUTER, Jean Gustaaf, Soldaat 2de klasse, milicien 1908, 2de Linie. Geboren te Rotselaar op 6 mei 1880 als zoon van Vandecauter Caroline.  Was schrijnwerker . Gesneuveld door een obusscherf in het hoofd te Sint-Joris op 5 juni 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr 1/21 op 7 juni 1918. Herbegraven te De Panne op het militair kerkhof in de kerkstraat, graf C-108. (3860)

 

VANDEKERKOVE, Adolphe Firmin Emile, Korpolraal Oorlogsvrijwilliger, 2de Grenadiers (8ste Cie).  Geboren te Ellezelles op 9 februari 1894 als zoon van Adolphe (+) en Meunier Marie Helene (+).  Gesneuveld in de loopgraven 1ste lijn te Sint-Joris op 12 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/85 op 13 maart 1918.  Herbegraven te De Panne op de militaire begraafplaats graf nr. C 108 in de Kerkstraat. (1664)

 

VANDEMAEL, Gustave, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Brussel op 19 juli 1899 als zoon van Joseph Theodoor en Kilbert Emma Dorothea.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23-24 oktober 1914. (1520)

 

VAN DE MAELE, René Leon, soldaat 2de Klasse,  oorlogsvrijwilliger, 14de linieregiment 2/2.  Geboren te Gent op 3 februari 1889 als Marijn en Hoste Emilienne Marie.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914 (650)

 

VANDENBOSCH, Michel  Jean Joseph, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 2de Linie.  Geboren te Liège op 11 oktober 1895 als zoon van Jean Baptiste en Frater  Sidonie Marie.  Vermist te Sint-Joris einde oktober 1914.

 

VANDEN BOSSCHE, Jean, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste Linie. Geboren te Gent op 11 oktober 1894 als zoon van   Vermist te Sint-Joris op 30 september 1918. (61317)

 

VAN DEN DAELE, Oscar Gustaaf, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 4de Jagers te Voet 2/1.  Geboren te Ledeberg op 19 maart 1891 als zoon van Martijn en Spitael Maria.  Gehuwd let De Geyter Rachel Clementina. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(25628)

 

VAN DEN EEDE, François Jacques, Korporaal V.M.P. 1907, 2de Karabiniers (4de Cie).  Geboren te Steenhuffel op 18 april 1885 als zoon van Andre Jacques en Leemans Catharina.  Gehuwd met Adriaenssens Catharina FrancineGesneuveld te Sint-Joris op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 1/29 op 28 mei 1918. Herbegraven op ‘t militair kerkhof in de Kerkstraat te De Panne, graf A-50. (9573) 

 

VAN DEN HEUVEL, Guillaume François, Soldaat 2de klasse, BV 1910, Genie 2 D.A. (1ste Cie pionniers).  Geboren te Haacht  op 31 december 1891 als zoon vann Pierre Jean Hubert en Ploegaerts Josephina.  Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  Gehuwd met Horckmans Anna Catharina. (28967)

 

VANDENWOUWERT, Joseph Ernest Raoul, Soldaat 2de klasse, OV 1914, 1ste Karabiniers.  Geboren te Brussel op 9 oktober 1896 als zoon van Ernest Clement François en Lejeune Marie Catharine Josephine.    Vermist te Sint-Joris op 18 oktober 1914 ten zuiden van Fort van Nieuwendamme.  (737722)

 

VANDEPEUTTE, Alfred, Soldaat  2de Klasse, milicien 1913, 7de linieregiment 2/1.  Geboren te Wattrelos (F)  op 19 september 1893, woont te Escanaffles, rue de la Station. Gesneuveld  te Sint-Joris op 21 oktober 1914 nabij de uniebrug.  Begraven te Sint-Joris op de linker Ijzeroever, in een obuskrater.  (59213)

 

 

VAN DE PUTTE, Prosper Justin Ghislain, Hulp Onderluitenant, 1ste Linie 2/2 (6de Cie).  Geboren te Asse op 26 juni 1884 als zoon van Jan Baptist Maria en Crick Leonie Josephine.  Gesneuveld te  Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’ op 30 september 1918.  Er ook begraven in graf nr. 5141.  Herbegraven te Asse op de Stedelijke begraafplaats op 6 april 1919. (60168)

 

VAN DER DONKT, Abel August, Soldaat 2 de Klasse, OV 1914, 8ste Linie ¼.  Geboren te Deinze op 19 februari 1896 als zoon van Louis en Sergeant Maria Theresia.  Gesneuveld te Ramskapelle op de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.   (60210)

 

VANDERGHOTE, Albert Henri Leon Marie, Soldaat 2de Klasse, milicien, 1913, 9de Linie 1/1.  Geboren te Brugge op 13 juni 1893 als zoon van Leon Marie Joseph en Laviolette Marie Josephine.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.     (59962)

 

VANDERHOFSTADT, Charles Camille Edouard, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie 3/1.  Geboren te Luik op 4 december 1894 als zoon van Charles Bernard Marie en Sancy Marie Louise Camille    Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (645)

 

VAN DER MEERSCH, Charles, soldaat 2de klasse, milicien 1911, 7de ¾ linie.  Geboren te Mechelen op 5 augustus 1891 als zoon van François en Vermeiren Maria Clementia.  Gesneuveld op 24 oktober 1914 te Sint-Joris en er tevens begraven.(56999)

 

VAN DER MEERSCH, Romaan,  Soldaat  2de Klasse, milicien c.s., 3de Karabiniers. Geboren te Klerken op 21 november 1886 als zoon van Edouard en Gouwy Emilie.  Gehuwd met Castelein Henrietta. Was wagenmaker van beroep. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 19 april 1918 in de ‘Tranchée de Nieuwendamme’.  Ligt begraven op het Belgisch Militair Kerkhof in de Kerkstraat te De Panne grafnr. D0145. (1938)

 

VANDERSTRAETEN, Luis Julien, Soldaat 2de klasse; OV 1914, 1ste Grenadiers 2/8.  Geboren te Wegnez op 12 januari 1895 als zoon van Guillaume en Mouliing Marie Gertrude Antoinette.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 april 1918.Hij was schoenmaker. Begraven te De Panne, Duinhoek, graf nr 4/50 op 22 april 1918. Herbegraven op het militair kerkhof te De Panne, Kerkstraat, graf D-51.  (53972)

 

VANDERSTUKKEN, Jan Lodewijk, Soldaat  2de Klasse, milicien 1904, 3de Karabiniers 1/2.  Geboren te Antwerpen op 15 juli 1894 als zoon van Jean Adrien en Schumpaert Maria Theresia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 19 maart 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 3/151 op 23 april 1918.  Herbegraven om het militair kerkhof te DePanne, Kerkstraat, graf C 172.(1190)

 

VANDERVAEREN, Georges Henri, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 8ste Linie ¼ (4de Cie).  Geboren te Brussel op 5 september 1892 als zoon van Theodoor enn Eggerickx Suzanna.  Vermist te Sint-Joris op dehoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.  Begraven te Sint-Joris op hoeve ‘Terstille’.  Herbegraven te Sint-Jans-Molenbeek op de gemeentelijke begraafplaats op 11 april 1922. (55617)

 

VAN DE STEENE, Pierre François, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers 2/1 (5de Cie).  Geboren te Aarsele op 16 november 1883 als zoon van Ivo en De Backer Rosalia.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘Boyau de l’Yser’ op  18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 3/102 op 30 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 123. (13558)

 

VAN DE WALLE, Charles Alphonse, Soldaat 2de Klasse, milicien 1908, 2de Karabiniers (1ste Cie).  Geboren te Gotthem op 12 februari 1888 als zoon van Henri en Opsomer Rosalia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 26 mei 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 1/28 op 28 mei 1918.  Herbegraven op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat te De Panne, graf nr. A 49. (3777)

 

VANDEWALLE, Eugene, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 8ste Linie ¼.  (3992)

 

VAN DORPE, Camille, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 5de Jagers te Voet. Geboren te Nevele op 25 juni 1894 als zoon van Eduard en Kneuvels Clemence.  Gesneuveld te Sint-Joris op 11 augustus 1918. Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 2/44 op 14 augustus 1918.  Herbegraven te DePanne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. B 65. (56214)

 

VAN DURME, Emiel, Soldaat 2de Klasse, OV, 8ste Linie ¼.  Geboren te Sint Amandsberg op 5 februari 1895 als zoon van Cyriel en Malfait Melania.  Vermist te Ramskapelle op de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.(60590)

 

VAN DYCK, Edouard, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 7de linieregiment, 2/1.  Geboren te Geel op 18 april 1886 als zoon van Franciscus Ludovicus en Vangheel Coleta.   Gehuwd met Meeus Maria Paulina. Hij was landbouwer. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.

 

VAN ECHELPOEL, Jan Baptist Alphonse, Soldaat 2de Klasse, milicien 1906, 27ste Linie ¼.  Geboren te Geel op 26 juli 1886 als zoon van Ludovicus en Cauwenberghs Maria. Gehuwd met Van Gauwbergenn Anna Barbara Carolina.  Gestorven te Sint-Jori s op 20-22 oktober 1914. (54445)

 

VAN EERTEGHEM, Pierre, Soldaat 1ste Linie. Geboren te Lebbeke op 17 augustus 1894.  Vermist  te Sint-Joris op 30 oktober 1918.

 

VAN GEERT, Pierre Frans, soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 2de karabiniers. Geboren te Aalst op 27 november 1891 als zoon van Jan Baptist en Van de Maele Maria Joanna. . Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 9 juni  1918.  Ligt begraven op het Belgisch Militair Kerkhof te De Panne , graf nr. A0069. (4842)

 


VAN GORP Augustinus Clementius, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de linie ½.  Geboren te Arendonk op 23 april 1893 als zoon van Simon Charles en Brabans Marie Livine.  Gesneuveld te Sint-Joris bij Nieuwpoort op 21 oktober 1914 en er ook begraven. (58958)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HAEREN, August François, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 2de Grenadiers (7de Cie).  Geboren te Vlissegem op 2 oktober 1895 als zoon van Medard François en Praet Julie Françoise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 12 maart 1918. Begraven te De panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 3/95 op 15 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat , graf C 116.(1646)

 

VANHAGENBORGH, Jean Louis, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de Linie. Geboren te Herent op 3 september 1893 als zoon van Pierre Felix en Declercq Joanna. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914.(59569)

 


VAN HASSELT, Léon Joseph Gislain, Oorlogsvrijwilliger, Hulp-Onderluitenant 3de karabiniers, 11 Cie. Geboren te Haut-Ittre op 5 november 1891 als zoon van Jean Baptiste en Painblanc Marcelle Ghislaine. Stierf voor het vaderland te Sint-Joris Nieuwpoort op 18 maart 1918 om 10u30.  Eerste begrafenis op de militaire begraafplaats “Duinhoek” te De Panne op 23 maart 1918, graf B 3/3. (grafnr. C0232)
Werd een eerste maal ernstig gewond op 22 oktober 1914 te Stuivekenskerke. Hij was bankbediende. (133/7579 of 1858)


 

 

VAN HAUTE, Adolphe-Auguste, Soldaat 2de Klasse, 7de linie-regiment 1/2, geboren te Sint-Pauwels op 1 februari 1887.  Gesneuveld te Sint-Joris   op 24 oktober 1914.(54893)

 

VAN HERCK, Joseph Armand, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de Linie.  Geboren te Kontich op 1 mei 1893 als zoon van François en Bruggeman Virginia.  Gesneuveld te Sint-Joris bij Nieuwpoort op 19 oktober 1914.  Begraven te Nieuwpoort op 15 m van de ‘Boterdijkbrug’. (59359)

 

VAN HEURCK, Alponse Josep Jules, Soldaat 2de klasse OV, 8ste linie ¼.  Geboren te Antwerpen op 21 juli 1895 als zoon van Jacques Joseph en Ludovicus Coleta. .Gesneuveld op 9/10 oktober 1915 nabij de hoeve ‘Tersille’. Hij was dokwerker. (60202)

 

VAN HOOL, Alphonse, Soldaat 2de klasse, milicien 1905, 7de Linie 4/2, Klaroenblazer.  Geboren te Hallaar op 10 januari 1885 als zoon van Louis en Van Noten Rosalia. Gehuwd met De Groot Maria. Gesneuveld tussen 25 en 30 oktober 1914 te Sint-Joris.   (54012)

 

VAN HOUT, François Louis (Lodewijk), soldaat 2de klasse, milicien 1903,  7de linieregiment, geboren te Diegem op 14 oktober 1882 als zoon van Jean Henri en Watzeels Maria Louisa. Hij was de echtgenoot van Anna-Maria-Theresia Buelens.  Hij was mecanicien. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 en er begraven. (52964)

 

 

 

VAN HOUT, Henri Alphonse, Soldaat 2de klasse, milicien 1905, 7de Linie.  Geboren te Hersselt op 24 augustus 1885 als zoon van François en Pluys Joanna.   Hij was landbouwer. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 (54056)

 

 

VAN HOUTE, Adolphus Augustus, Soldaat 2de klas, 7de Linie.
Geboren te Sint-Pauwels op 1 februari  1887. Zoon van Alphonsus Emmanuel en Zama Maria Leonia.  Gehuwd met Verdickt Florence.  Hij is overleden te Sint-Joris op 24 oktober 1914. Ligt heden begraven te Sint-Pauwels.

 

VAN HULLE, Frederic  Maria August, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1915, 3de Karabiniers 2/4 (8ste Cie).  Geboren te Antwerpen op 6 augustus 1896 als zoon van August en Bellis Catharina.  Gesneuveld te Sint-Joris nabij ‘C.R. de la Briquetterie M1’ op 10 april 1918.  Begraven te De Panne op 13 april 1918 in ‘Duinhoek’ graf nr. 4/55.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. D 55. (7421)

 

VAN IMSCHOOT, Theophiel, Soldaat 2de klasse, milicien 1903, 7de Linie. Geboren te Wetteren op 17 juuli 1883 als zoon van Joseph en Bogaert Maria Josepha. (52916)

 

VAN INGH, Pierre, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de Linie.  Geboren te Leuven op 27 september 1893 als zoon van Martijn en Soyez Cornelia Petronilla.  Gesneuveld te Sint-Joris, hoeve Terstille, op 20 oktober 1914. Op 24 februari 1923 begraven op de Stedelijke begraafplaats te Leuven, crypte , graf nr. 86 (59153)

 

VAN LINT, Jan Baptist Gustaaf, Soldaat 2de Klasse, milicien 1909, 2de Linie. Geboren te Wolvertem op 29 juni 1888 als zoon van Jean François en Verdickt Maria Catharina.   Hij was schilder. Gesneuveld op de hoeve Terstille op 21 oktober 1914. (55741)

 

VAN MEELE, Desire, Korporaal, 14de Linie.  Geboren te Gent op 3 juni 1890. Vermist te Sint-Joris op 24 oktober 1914. Tevergeefse opzoekingen.

 

VAN MIEGHEM, Georges, soldaat.  Begraven nabij de Uniebrug te Sint-Joris

 

VAN NIEUWENHOVE, Henri/Hendrik,  Soldaat  2de Klasse, milicien 1907,   7de linieregiment, 3de bataljon,1ste  compagnie (hoofdkwartier in Antwerpen). Op 4 augustus 1914 wordt het 7de Linie samen met het 27ste Linie, ingevoegd in de 7de Gemengde Brigade van de 2de  Legerdivisie.

Tijdens de slag  aan de IJzer staat deze  opgesteld vanaf de Noordzee tot Noord  Diksmuide, onder leiding van Luitenant-Generaal Dossin. Hendrik werd geboren te Ruisbroek op 17 januari 1887 als zoon van Jean Joseph en De Bondt Emma Leonia.  Was metselaar. Gesneuveld te Sint-Joris op 19 oktober 1914. Hij is dan 27 jaar oud... begraven op het kerkhof van Sint-Joris (54729)

 

VAN NUVEL, Desiré Marie François, Soldaat 2de Klasse, Oorlogsvrijwilliger 1914, 8ste Linie ¼ (4de Cie).  Geboren te Anderlecht op 5 januari 1891 als zoon van Jean François Joseph en Barbouiux Therese Jeanne Stephanie.  Gesneuveld te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’ op 9-10 mei 1915.  Begraven op de hoeve Terstille  graf nr. 2453.  Herbegraven te De  Panne op 25 juli 1924 in de kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. J 123. (60190)

 

VAN OOTEGHEM, Gaston, Arthur, Soldaat 2de klasse, OV, 14de Linie. Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 14 juni 1898 als zoon van Eugeen Cyriel en Braeckman Elisabeth, Leopoldina Maria Henrietta . Gesneuveld te Sint-Joris op 25 oktober 1914. (648)

 

VAN OUDENDYCK, Joseph-Philippe-Aloïs, sergeant, BV 1913, , 7de linieregiment 3/1, geboren te Lier op 20 juni 1894 als zoon van Jean Henri August en Van Nuffelen Joanna Theresia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914 59761). Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne, grafnr. J0069. (59761)

 

VAN OVERTVELDT, Remi Jan Baptist, Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 1ste Linie 3/13.  Geboren te Ronse op 25  januari 1893.  Vermist op de hoeve de Violette te Sint-Joris op 30 september 1918. Ongehuwd.   (59563)


VAN PEE, Louis Jean Florimond, soldaat 2de klasse, milicien 1906, 7de Linie.   Geboren te Neerijsse op 14 september 1886  als zoon van Jean Louis en Huybrechts Anna Maria Theresia. Gesneuveld te Sint-Joris op 27 oktober 1914. (54594)

 

VAN PETEGHEM, Theodoor, Soldaat 2de klasse, milicien 1901, 7de Linie.  Geboren te Eksaarde op 4 januari 1881 als zoon van Petrus en Paelinck Maria Thersia. Gehuwd met De Coster Maria Leontina. Gesneuveld te Sint-Joris op 18 oktober 1914. (52405)

 

VAN PLOEG, Simon, Sergeant OV 1914, 14de Linie. Geboren te Anderlecht op 19 juni 1891 als zoon van Abraham en Stokers Alida.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (651)

 

VAN ROBAEYS, Achiel Cyriel,  Soldaat 2de  Klasse, milicien 1914, 2de Grenadiers. Geboren te Staden op 9 februari 1894 als zoon van Constantinus en Vandecandelaere Sylvie. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918.  Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne , Kerkstraat, graf nr. C110. (847)

 

VAN ROOSE, Kamiel, soldaat, 2de Klasse, milicien c.s. 2de grenadiers. Geboren te Esen op 24 februari 1898 als zoon van Rene en Cornette Louisa. Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwpoort op 12 maart 1918. Hij was landbouwer. Begraven op het Belgisch Militair kerkhof te De Panne (graf nr. D0126). (12418)

 

VAN SCHEPDAEL, Dominiek Nicolas Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 7de Linie ¼.  
Geboren te Brussel op 1 april 1884 als zoon van Jan Baptist en Fallier Albertina.  Gehuwd met Bigaré Aline Jeromie Rosalie. Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.  Begraven te Ramskapelle. (53521)

 

VAN STEENKISTE Jean Emile, Soldaat 2de klasse, milicien 1910, 3de Linie. Geboren te Izegem op 1 november 1889 als zoon van Gustaaf Jules en Baes Philomena.  Was Schoenmaker. Was Gehuwd met Priem Maria. Sneuvelde op de hoeve ‘Violette’ op 24 oktober 1914.

 

VAN TONGERLOO, Guillaume, geboren te Meerle, overleden te Sint-Joris op 26 oktober 1914

 

VAN TONGERLOO, John, geboren te  Baarle-Nassau op 21 april 1892, stierf op 26 oktober 1914, tijdens een artilleriebeschieting in St.-Joris a/d IJzer. Tot januari 1914 woonde hij in Meerle, waarna hij als bakkersgast naar Gilze-Rijen vertrok. John was soldaat van het 9de linieregi­ment.

 

VANVLAENDEREN, Richard, Soldaat 2de Klasse,OV, 7de Linie. Geboren te Eeklo op 4 februari 1897 als zoon van Ivon en Van Overmeire Silvie. Vermist te Sint-Joris eind oktober 1914.

 

VAN WIELE, Alphonse, Soldaat 2de klasse, milicien 1905, 7de Linie.  Geboren te Nieuwkerken op 13 april 1885 als zoon van Pierre Aloys en Vertenten Maria Leonia.  Gesneuveld te Sint-Joris op 4 november 1914. Begraven op het kerkhof van de Breedstraat 483 te Nieuwkerken. (54050)

 

VAN WOENSEL, Alfons Edouard Mathilde, soldaat, 8ste Linie. Geboren te Antwerpen en gesneuveld aan de hoeve ‘Terstille’ op 9 mei 1915.  Beraven op de Belgische Militaire Begraafplaats te Steenkerke, graf nr. 00370.

 

VANWYMELBEKE, August, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie).  Geboren te Rekkem op 14 juli 1894 als zoon van Jules en De Jonghe Emma.  Gesneuveld te Sint-Joris Nieuwendamme op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’ graf nr. 4/34 op 26 maart 1918.  Herbegraven te De Panne in de Kerkstraat op de militaire begraafplaats, graf nr. D 34.  (818)

 

VAN ZIELEGHEM, Cyriel, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 1ste Grenadiers. Geboren te  Ingelmunster op 14 augustus 1894  als zoon van Charles Louis en Vanthuyne Leonia Maria. Hij was landbouwer. Gesneuveld te Sint-Joris op 4 mei 1918 (langs de baan naar Brugge – tranchée des Canards)  Herbegraven op de begraafplaats Duinhoek graf nr 4/162 op 6 mei 1918 te De Panne. (53436)

 

VERBORGH, Silveer Jeroom, Soldaat 2de klasse, milicien 1912, 3de Linie 1/1.  Geboren te Beselare op 21 december 1892 als zoon van Carolus Ludovicus en Debeuf Mathilda.  Gesneuveld op 24 oktober 1914 te Sint-Joris op de hoeve ‘De Violette’.      (57031)

 

VERBRUGGE, Remi, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 13de Linie 2/1.   Geboren te Ingelmunster op 31 mei 1894 als zoon van Camiel en Bultynck Romanie.  Gesneuveld op de hoeve ‘de Violette’ te Ramskapelle op 10 mei 1915.  Begraven te Wulpen op de gemeentelijke begraafplaats, graf nr 7.  Herbegraven op 12 maart 1924 op het militair kerkhof in de Kerkstraat te De Panne, graf nr B-234.  (2111)

 

VERCAEMST, Valeer Albert, Soldaat 2de klasse, milicien 1913, 4de Jagers te Voet.    Geboren te  Wortegem op 15 maart 1893  als zoon van Emiel en Van Assche Maria Mathilda. Vermist te Sint-Joris tussen 17 en 31 oktober 1914.(27325)

 

VERDONCK, Marcel Charles, Soldaat 2de Klasse, milicien c.s. 1916 3de Karabiniers. Geboren te Gent op 13 maart 1897 als zoon van Charles Joseph en Van Crombrugge Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918. Begraven te De Panne, Duinhoek, graf nr 4/91 op 26 maart 1918.  (2197)

 

VERHEYEN, Laurent Eugeen, soldaat 2de klasse. Milicien 1904, 7de Linieregiment. Geboren te Dworp op 1 juni 1884.  Gestorven aan de Uniebrug te Sint-Joris op 21 oktober 1914. (53807)

 

VERHULST, Gaston François, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie.  Geboren te Dendermonde op 24 september 1895 als zoon van Charles Joseph en Lamiroy Emma Coleta.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914. (114/649)

 

VERMEIRE, Firmin Pierre Jean, Soldaat 2de Klasse, 8ste Linie.  Geboren te  Zele op 5 mei 1890   als zoon van Pierre Joseph en Rooms Catharina Benoîte.  Vermist op 9-10 mei 1915 op de hoeve ‘Terstille’  (60191)

 

VERMEULEN, Felix Jules, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 5de  Jagers te Voet.  Geboren te Vinkt op 13 september 1894 als zoon van Camiel en De Smet Maria Louisa.  Gesneuveld te Sint-Joris op 24 augustus 1918. Begraven te De Panne, begraafplaats ‘Duinhoek’ graf nr 2/86 op 26 augustus 1918. Herbegraven op het militair kerkhof te De Panne, Kerkstraat, graf B-107(1666)

 

VERSCHAFFEL, Remy,    Soldaat 2de Klasse, milidien 1912, 7de Linie, mitrailleurs. Geboren te Moerbeke op 12 januari 1892 als zoon van Nicodemus en Van den Houten Hortensia.   Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914 en er ook begraven.  Hij was landbouwer. (57912)

 

VERSLYCKEN, Joseph Polydoor,  Soldaat 2de klasse, milicien 1908, 7de Linie.  Geboren te Eksaarde op 3 maart 1888 als zoon van  Jan Batist en Verhulst Leonia Rosalia.   Gesneuveld te Sint-Joris op 17 oktober 1914.(55515)

 

VERTONGEN, Louis François, Soldaat 2de Klasse, OV, 1ste Linie.  Geboren te Grimbergen op 20 september 1888 als zoon van François (+) en Ost Virginia. Overleden op 30 september 1918 en begraven te Sint-Joris.  Herbegraven op het militair kerkhof van Ramskapelle in de Ramskapelle-straat, graf nr 339 op 22 oktober 1923. (60179)

 

 

VERWIMP, Jozef, Soldaat 2de Klasse, Milicien 1906, 7de Linieregiment.  Geboren te   Geel op 19 maart 1886 als zoon van Joannes Baptist en Smets Ludovica Rosalia. Vermist te Sint-Joris aan de Ijzer op 21 november 1914.(54282) Meer info op http://www.kempenseklaprozen.be/kerf/soldaten/verwimp-jozef

 

 

VEYCKEMANS, Edouard Isidoor, Korporaal, Beroepsvrijwilliger 1914, 8ste Linie ¼ (4de Cie).  Geboren te Brussel op 30 augustus 1891 als zoon van Louis Philip (+) en De Brule Silvie.  Gehuwd met Vekemans Maria Laura.  Woonde in Vorst. Gesneuveld te Sint-Joris op de hoeve ‘Terstille’ op 9 mei  1915. Begraven te Wulpen op de gemeentelijke begraafplaats, graf nr. 26.  Herbegraven te Vorst op de gemeentelijke begraafplaats op 17 januari 1924. (60096)

 

VILAIN, Octave Georges Ghislain, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, T.A.S.I. Geboren te Leernes op 7 februari 1892 als zoon van  Octave en Lepage Marie Ghislaine.  Hij was onderwijzer en gehuwd met Becker Marthe Mathilde. Gesneuveld te Sint-Joris op 24 oktober 1914.(34675)

 

VINDEVOGEL, Emilien-Auguste-Josse-Flore, soldaat milicien 1912, 22ste linie-regiment 2/2, geboren te Nijvel op 27 mei 1892, woonde te Gent.  Gestorven op 18 augustus 1914.  Begraven te Tienen (58101)

 

VIGNERONT, Emile Silvain, Soldaat 2de Klasse, milicien 1911, 5de Linie.   Geboren te Thisnes op 3 september 1890 als zoon van Vigneront Flore Marie.  Hij was schilder. Vermist te Sint-Joris op 25 oktober 1914 en werd als gesneuveld opgegeven.(57508)

 

VLERICK, Henri René, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, OV, 1ste Linie (2de Cie).  Geboren te Drongen op 23 februari 1893.  Zoon van Theophiel (+) en De Paepe Melanie. Stiefzoon van Landsgraeve Petrus.Hij was landbouwarbeider.   Gevallen op het veld van eer op 30 september 1918. Oorspronkelijke begraafplaats Sint-Joris. Herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Drongen, graf nr 18.(101/59545)

 

VOET, Guidon Achiel, Soldaat 2de klasse, milicien 1914, 3de Karabiniers .  Geboren te Bellegem op 11 september 1894 als zoon van  Remi en Herpoel Elodia.   Gesneuveld te Sint-Joris op 18 maart 1918.Begraven te De Panne, Duinhoek, graf nr 3/161 op 21 maart 1918.  Herbegraven te De Panne op de militaire begraafplaats in de Kerkstraat, graf C-182.(1112)

 

VOET, Leopold, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 14de Linie. Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 19 januari 1892 als zoon van Jean Andre en Vermunicht Joanne Maria.   Vermist te Sint-Joris op 23-24 oktober 1914 (1508)

 

VOLMER, Simon Jaak, Adjudant,milicien 1902,  7de Linie 1/2.  Geboren te Sint-Gillis (Brabant) op 31 december 1881 als zoon van Simon Jacques en Stomp Virginia Josephina. Gehuwd met Génot Margareta. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.Begraven op ong 200 m ten zuiden van de Uniebrug.(52183)

 

VOLVERT, Léon Henri Joseph, soldaat 2de klasse, milicien 1913, 14de linie. Geboren te Buisson-Ortho op 16 februari 1893 als zoon van Hubert Joseph Desire en Gérard Amelie Catherine (+). Overleden voor het Vaderland te  Sint-Joris-aan-de-IJzer op 24 oktober 1914.(27606)


VYNCKIER Joseph Remi, soldaat 2de Klasse, milicien 1910, 4(24)de Linie.  Geboren te Izegem op 15 augustus 1890 als zoon van Petrus en Debruyne Maria Theresia. Hij was landbouwer. Vermist op de hoeve ‘Violette’ op 15-16 december 1914.(55732)

 

W


 

WATERLOOS, Charles, Soldaat 2de klasse,V.M.P. (Vrijwilliger met Premie) 1904, 7de Linie. Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 31 juli 1882 als zoon van Jacques en Vanhumbeek Clementina . Hij was behanger. Gehuwd met Maes Celina. Gesneuveld te Sint-Joris op 20 oktober 1914. (53207)

 

WAUTRECHT, Joseph, Soldaat 2de klasse, milicien 1911, 4de Jagers te Voet. Geboren te Couillet op 31 augustus 1890 als zoon van Constantin en Thise Julie. Hij was gehuwd met Pamart Louise.  Gesneuveld te Sint-Joris op 23 oktober 1914.(25833)

 

WEERTS, Jacques, Soldaat 2de klasse, milicien 1912, 5/25ste linieregiment . Geboren te Antwerpen op 2 januari 1892 als zoon van Adrien Jean en De Vos Elisabeth Constantina. Woont te Luik.  Binnenschipper. Gesneuveld te Sint-Joris tussen 23 en 30 oktober 1914.(57509).

 

WILLAERT, Oscar, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 3de Karabiniers ½ (2de Cie).  Geboren te Moerzeke op 25 januari 1893 als zoon van Pierre Joseph en Heirman Nathalia.  Gesneuveld te Sint-Joris in ‘Boyau Kruisdijk’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 3/166 op 21 maart 1918.  Herbegraven te De Panne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf nr. C 187. (565)

 

WILLEMIJNS, Hendrik Gommaar, Soldaat 2de klasse, milicien c.s. 1916, 3de Karabiniers,.  Geboren te Kruishoutem op 2 april 1886 als zoon van  Camiel en Debaere Mathilde(+). Gesneuveld te Sint-Joris  ‘Tranchée de Nieuwendamme’ op 19 april 1918. Begraven te Sint-Joris. Herbegraven te De Panne op de B.M.B. (graf nr. D143) (133/2278)

 

WILMET, Emile Adelin Joseph, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 7de of 27ste linieregiment.  Geboren te Aiseau op 7 november 1892 als zoon van Wilmet Eugenie.  Gesneuveld te Sint-Joris op  23 oktober 1914 (57677).

 

WOETERS, Joseph Leon, Korporaal, milicien 1913, 7de Linie.  Geboren te Kruishoutem op 19 november 1893.  Gesneuveld te Sint-Joris tussen 23-24 oktober 1914.Herbegraven op de stedelijke begraafplaats van Halle in februari 1925.(56164)

 

WORBRUSEN, overleden op 17 december 1915, begraven in de omgeving van Sint-Joris, langs de baan bij het  huis Crenelès.

 

WOUTERS, Theophiel, Soldaat 2de Klasse, OV 1914, 8ste Linie. Geboren te Antwerpen op 26 januari 1897 als zoon van Egidius en Jacobs Maria Theresia.    Vermist in de nabijheid van de hoeve ‘Terstille’  op 9-10 mei 1915. (4261)

 

WUYTACK, Ghislain, Soldaat 2de Klasse, milicien 1914, 2de Jagers te Voet.  Geboren te Sint-Niklaas op 10 januari 1894 als zoon van Eugeen en Windey Josepha.  Gehuwd met Bracke Martha Mathilda.   Gesneuveld te Sint-Joris op 12 september 1918.Begraven te De PAnne, Duinhoek, graf nr 2/122 op 14 september 1918. Herbegraven te De Panne op het militair kerkhof, Kerkstraat, graf B-143. (55562)

 

WYNANTS, Pierre-Joseph, soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 7de linie-regiment 2/1, geboren te Geel op 18 april 1893 als zoon van Guiielmus en Segers Marie Elisabeth. Hij was landbouwer. Gesneuveld te Sint-Joris op 21 oktober 1914.  Is begraven achter de Yzerdijk, op ongeveer 300 m te zuiden van de Uniebrug (linkeroever) (58740)

 

WYNANTS, Pieter Jan, Soldaat 2de Klasse, milicien 1907, 14de Linie. Geboren te Zepperen op 8 februari 1885 als zoon van Corneel en Degros Anna Catherina.  Gehuwd met Castermans Anna Elisa.  Hij was mijnwerker. Vermist  te Sint-Joris op 24-25 oktober 1914. (22510)

 

WYNS, Felix, Soldaat 2de Klasse, milicien 1913, 3de Karabiniers 2/2 (6de Cie).  Geboren te Oudenaken op 15 maart 1893 als zoon van Martijen en Belen Maria Adela.  Hij was metser. Gesneuveld te Sint-Joris - Nieuwendamme bij ‘Tranchée de Passendale’ op 18 maart 1918.  Begraven te De Panne, ‘Duinhoek’, graf nr. 4/111 op 26 maart 1918.  Herbegraven te DePanne, Kerkstraat, militaire begraafplaats, graf D 111. (481)

 

ZONNEKEYN, Henri François, Soldaat 2de Klasse, milicien 1912, 3de Linie.   Geboren te Adinkerke op 15 maart 1892 als zoon van   Louis Leopold en Pyson Justina. Hij was hulpmatroos bij de verboten.  Gesneuveld nabij de hoeve ‘Violette’ op 24 oktober 1914 en begraven op 200m van Violette hoeve. (57051)

Ik ben me ten zeerste bewust dat deze lijst nog niet compleet is. Heb je aanvullend materiaal ?