31 oktober 2011

1 november 2011

Op de vooravond van allerheiligen wil ik even stilstaan bij de overledenen van dit jaar (afkomstig van of gewoond hebben in Sint-Joris).

Lucien Paqué (weduwnaar Judith Vansteenland) geboren op  05/09/1924 en overleden op  25/01/2011

Joseph Hennebert (echtgenoot Clara Dejonghe) geboren op  06/01/1931 en overleden op 18/03/2011

Noella Rots (weduwe Roger Devoogdt) geboren op  17/04/1927 en overleden op  04/06/2011

Elisa Vandenbohede (weduwe André Bonny) geboren op  24/08/1928 en overleden op 12/09/2011

Laten wij nog even in gedachten zijn bij hen …..
(met dank aan Pastoor Albert Devloo)


    

Aan hen draag ik volgend gedicht op :

Kerkhofblommen (Guido gezelle)

Zoo daar ooit een blomke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide:
zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een Lelie blank is,
vonklende als een roozenhert,
needrig als de needre ranke is
van de winde daar m' op terdt,
riekend, vol van honing, ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar 't, voor die U kende,
geen dat U gelijken mocht!