31 augustus 2015

Op zoek naar oudstrijders uit uw familie ?

Ben je ook op zoek naar voorouders die tijdens WOI hielpen ons land verdedigen ?
Kijk dan gerust eens op de site van het Legermuseum


Mocht je op zoek willen gaan gesneuvelden tijdens WOI ? Ga naar volgende site  : https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/search
Vul dan de naam in en klik op 'uitvoeren.02 april 2015

Monument 7de linie ...

Vanavond schrok ik bij het naar huis rijden... Aan de Uniebrug stonden stellingen opgesteld rondom het monument van het 7de Linie....Eindelijk... of is er een anonieme sponsor opgedoken die wat medelijden had met die ganse situatie..
Gelijk hoe... het kan maar beter :)