24 december 2009

Kerstnacht aan de Ijzer

Vanavond staan we eventjes stil bij een kerstnacht van een gewone soldaat tijdens zijn wacht aan het ijzerfront.Uit Fragments from France Nr 3
By Capt Bruce Bairsfather


Kerstnacht 1916

't Is Kerstnacht! Aan de IJzer, in slijkvolle gracht,
De duisternis peilend, staat eenzaam een wacht.

Hij droomt .... : De familie zit weder geschaard
- Hij ook! - rond den kerstblok, die vlamt in den haard.

Hij droomt en vergeet, hoe alleen hij hier staat,
Hoe koud - bits de regen bespritst zijn gelaat.

Hij droomt .... en wijd over de Mandelgouw uit
Blij klangelt der klokken hoogfeestelijk geluid.

Een vuurpijl schiet op en besprankelt het zwerk:
Voor hem, als een spook, grijnst het puin van een kerk.

Hij ziet niet .... doch luistert. Een engelenstem! ....
Adeste! .... De vrede van Bethlehem!

Maar plots boemt geschut, als een vloek, wijd en zijd!
De jongen ontwaakt uit zijn droomen .... en schreit ....

't Is Kerstmis .... : Aan de IJzer, in regen en nacht,
Staat bibbrend en weenend een eenzame wacht.

Dit gedicht verscheen einde 1916 in het soldatenblad “Onze Iseghemnaar”. De dichter werd niet vernoemd maar het was Pieter MEERSSEMAN.
Hij werd in 1889 in Lendelede geboren, kwam in 1903 bij de Broeders Maristen, was broeder-onderwijzer vanaf 1909. Bij de mobilisatie in 1914 werd hij brancardier. Hij publiceerde heel wat gedichten onder de schuilnaam Pieter VAN MOERLANDE.
(Met dank aan Roger Verbeke.)

13 december 2009

Boek Burgemeesters 5-art-gemeenten komt eraan !


't Zit in de Familie.

Een boek dat gegroeid is uit de erfgoeddag van 2004 toen VVF-Westkust besliste het thema “’t Zit in de familie” uit te werken rond de vraag: zit politiek ook in de familie?. Het antwoord werd gezocht in de kwartierstaten van de 330 burgemeesters verkozen sinds 1830 in de 28 gemeenten van de vijf centrumgemeenten Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Alveringem. Ruim vijfduizend personen werden opgenomen in de vijf, zes, zeven generaties van deze kwartierstaten. Daaraan werden foto's en bidprentjes toegevoegd en een kanjer van zo'n 600 pagina's was na zes jaar klaar.
Sindsdien staat ontegensprekelijk vast: politiek zit in de familie. Neem nu de familie Demolder die onder de afstammelingen van Franciscus Ferdinandus Demolder (°Westvleteren, 1744, +Alveringem, 1820) tien burgemeesters telde, respectievelijk in Alveringem, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Hoogstade (2x), Steenkerke, Vinkem (+Beauvoorde), Zoutenaaie (2x). Gaan we nog verder in de tijd dan zien we de familie Streeck-Demolder met negen hoofdmannen en 14 burgemeesters. De familie Rooryck had twaalf burgemeesters in tien gemeenten. De stam Nollet met negen burgemeesters. En het staat buiten kijf dat, wie nog verder doordringt in het verleden of in het heden, nog meer familierelaties zal vinden.


Prijs : 42 € (excl. verzendingskosten)

Reserveer nu dit uniek stuk bij VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne.
E-mail : marc.derudder@vtiveurne.be

Bestellen kan door vooruitbetaling op rekening 979-6222864-28 (IBAN : BE37 9796 2228 6428 - BIC : ARSPBE22)

18 november 2009

DE PASTOOR VAN SINT-JORIS - Herinnering uit den Oorlog (Legerbode n° 680 14 dec 1919)


‘t was in October 1914.
De strijd woedde. Sedert dagen en nachten hield het regiment stand onder vlagen van ijzer
En in dit akelig veld en onder deze in lompen gehulde soldaten, verwilderd, dol van razernij, stond een arme zinnelooze, jammerlijk met zijn armen gebaren te maken.
Het was de pastoor van Sint-Joris. Arme ouderlng, wiens verstand in den storm van den slag geknakt was.. De eerste slag, en de hardste, was zijn kerk, instortend onder de lawinen van granaten. En de arme man, voor deze ramp, voor de dooden en de gewonden, voor deze afschuwelijkheid van bloed en slachting, had zijn verstand langzaam zien ontsnappen, met vezels en brokken.. Een geruit tafellaken als koormantel op den rug, zwierf hij op het slagveld rond, met groote gebaren de mannen zegenend en pogend, met kruistekens, het moorddadig werk der granaten tegen te houden.
Helaas, de arme man stelde slechts zijn leven aan de grootste gevaren bloot.
Zekeren morgen zelfs zag men hem op de borstweer der loopgracht van eerste linie loopen, op den dijk van den Yser, in naam des Hemels vervloeking roepend over de Duitsche horden…
Het regende kogels. En, wonder ! hij werd niet getroffen.
Onze colonel had hem willen doen wegbrengen, maar hardnekkig had de arme zinnelooze herder met kracht geweigerd zijn schaapstal en zijne kudde geloovigen te verlaten.
Een namiddag terwijl hij, tegen een huis in puinen aanleunend, weder de gewonden die op berries voorbij gedragen werden , zegende , kwam een granaat met de grootse hevigheid tegen het stuk muur botsen en begroef den priester die onder de instortende steenblokken verpletterd werd.
… En ‘s nachts, toen men het lichaam van den ongelukkige op eene berrie wegdroeg, kruisten twee vrouwen den stoet. Zij maakten een kruisteeken voor dit lijk, overdekt met een laken, meendend dat het dit van een onzer dappere soldaten was.
… Een dezer vrouwen was de zuster van den pastoor, die nog niet wist….

Dit verhaal ging over pastoor E. De Jonghe, die pastoor was te Sint-Joris van 1910 tot 1914

Hij ligt begraven op de begraafplaats van 't Oud Sint-joris

10 november 2009

Novembertijd op 't oud Sint-Joris

Tjdens deze tijd van 't jaar nemen we de tijd om eventjes stil te staan bij onze overledenen.
Ook dit jaar moesten we jammer genoeg afscheid nemen van enkele (oud) Sint-Jorisnaren :

 • Cecile Mahieu (we Denis Vanrafelghem) - overleed op 2 augustus 2009
 • Margriet Beyne (We Pierre Mattelin) - overleed op 2 september 2009
 • Georges Mouton (echtg Elisabeth Mortelé) - overleed op 9 september 2009


12 oktober 2009

Wie zoekt er mee ???

Hallo,

Voor een uitgave over de burgemeesters van de 5-art-gemeenten zijn we nog op zoek naar enkele foto's van oud-burgemeesters van Sint-Joris en Ramskapelle :

Sint-Joris :
Tavernier Karel Lodewijk - was burgemeester van 1921 tot 1926.
Werd geboren te Sint-joris op 23 aug 1866 en overleed te Lombardsijde op 27 maart 1955

Ramskapelle :
Vandewoude Ferndinandus Franciscus was burgemeester van 1860 tot 1870.
Hij werd geboren te Ramskapelle op 28 jan 1826 en overleed er op 28 juni 1892.

Cavereel Caroulus Ludovicus was burgemeester van 1873 tot 1879.
Hij werd geboren te Veurne op 2 mei 1820 en overleed er op 4 nov 1890.

Wie kan mij een foto bezorgen ? Gelieve mij te contacteren op 058 51 98 08 of via chantal.loones@telenet.be

Verder zoek ik ook nog allerlei fotomateriaal , bidprentjes, en artikels over oud-priesters. van Sint-Joris.

18 september 2009

Zondag 27 september 2009 - Brouwersfamilies in de Veurnse Regio

VVF (Vaamse Vereniging voor Familiekunde) Westkust nodigt u allen uit !!!


Op zondag 27 september gaat er een voordracht door over brouwersfamlies in de Veurnse Regio.

Alles gaat van start om 10:30 uur - in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek te Koksijde (casinoplein 10 - Koksijde-Bad)


Gastspreker is Chris Vandewalle, stadsarchivaris van Diksmuide tevens auteur van tal van historische uitgaven.

Na de voordracht volgt een proeverij.

TOEGANG GRATIS

05 september 2009

Margriet BEYNE overleden (We Pierre Mattelin)

Woensdag 2 september 2009 is Margaretha Beyne thuis te Ramskapelle overleden. Margriet werd geboren te Sint-Joris aan de Yzer op 1 augustus 1931. Ze was reeds 6 jaar weduwe van de heer Pieter Mattelin.

Lange tijd baatten Margriet en Pierre een hoeve uit te Sint-Joris langs de Brugse Steenweg. Een brand vernielde de ganse hoeve. Ze verhuisden nadien naar hun nieuwe hoeve in de Hemmestraat te Ramskapelle, waar zoon Luc nu nog landbouwer is.

Margriet krijgt een plechtige uitvaartdienst in de Sint-Laurentiuskerk te Ramskapelle op woensdag 9 september 2009 om 10:30 uur.

Mijn Innige deelneming aan haar kinderen Luc, Christine en Dirk, Nadine en Gerdy, en alle kleinkinderen

09 augustus 2009

Begraven op de begraafplaats van 't Oud Sint-joris

Hieronder vind u een lijst met alle begravenen op 't kerkhof' (dat eigenlijk een begraafplaats is, er is immers geen kerk ernaast). Klik op de foto en de lijst komt eraan.Ik ben in het bezit van foto's van alle zerken. Wens je een foto van een familielid, neem gerust contact met me op.

Overlijden Cecile MAHIEU (We Denis Vanrafelghem)

Gisteren vond de begrafenis plaats van Cecile MAHIEU in de parochie kerk van Sint-Joris. De mooie, ingetogen, dienst werd voorgedragen door EH Devloo en EH Lagast.
Ze was weduwe van de heer Denis VANRAFELGHEM .
Cecile werd geboren te Sint-Joris op 31 juli 1938. Ze overleed in het AZ Damiaan - Campus Sint-Jozef te Oostende op 2 augustus 2009.
Cecile en Dennis woonden op het dorpsplein van Sint-Joris en hadden een gezin van 7 kinderen.
Marc, Johan, Patrick(+), Luc, Marleen, Danny en Martine liepen school in de gemeenteschool van Sint-Joris.
Later vlogen ze het huis uit en werd Cecile oma van 13 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.
Haar laatste levensjaren bracht ze door samen met Joseph Duflou.

04 augustus 2009

MOLEN Sint-Joris - vervolg

Zag de molen er zo uit ?

Dank zij o.a. Lieven Denewet-eindredacteur Molenecho's ((tijdschrift, website http://www.molenechos.org/ vereniging Molenzorg Vlaanderen vzw) kreeg ik volgende informatie :

Uit de kadastrale registers, bewaard in de Gewestelijke Directie van het Kadaster te Brugge, kan volgende historiek opgemaakt worden :
 • Het zou een houten molen zijn die tot in 1818 in Nieuwpoort stond. Behoorde dan toe aan David Jansens. Door werken aan de vesting moest hij verdwijnen. Werd terug opgebouw aan de Brugse weg te Sint-Joris.
 • De molen stond op het kadasterperceel sectie B nr. 280, aan de "Chaussée de Nieuport à Bruges", de huidige "grote" steenweg dus.
 • De molen bestond al bij de instelling van het Belgisch kadaster, dus voor 1833.
 • Eigenaar in 1833 was Balthazar Thiberghein, molenaar te Sint-Joris.
 • Op 7 mei 1833 verkocht hij de staande werken van de molen aan Louis Bouvé-Vanisschot, molenaar te Sint-Joris (acte verleden voor notaris De Brauwere).
 • Op 11 september 1843 werd de molen verkocht aan Mauritius Danneel-Monteyne, eigenaar te Nieuwpoort (acte verleden voor notaris De Brauwere).
 • Oorspronkelijk was de molen een houten staakmolen om graan te malen.
 • Na de brand van 19 november 1848 werd hij in 1849 herbouwd als een stenen graanwindmolen.
 • De grond waarop de verbrande houten molen stond, was op 23 april 1849 verkocht aan Karel Devolder, zonder beroep te Wulveringem.
 • Op 11 april 1851 werd de molen verkocht aan Josephus Van de Casteele, molenaar te Sint-Joris (acte verleden voor notaris Michiel Jooris uit Nieuwpoort).
 • In 1855 kwam de molen na onteigening toe aan notaris Michiel Jooris-Degroote uit Nieuwpoort (registratie op 22.01.1855).
 • Na het overlijden van Michiel Jooris kwam de molen toe aan zijn erfgenamen.
 • Op 26 juli 1900 werd de molen geërfd door Clara Euphrasia Maria Jooris, kloosterlinge te Gent.
 • Op 16 juli 1903 werd de molen verkocht aan Hendrik Alexander Victor Claeyssens (weduwnaar Descat), stoker te Wambechies (F), acte verleden voor notaris Colens, waarin melding van: herberg 'In de Molen' met steenen koornwindmolen).
 • Begin 20ste eeuw volgde ene Henri Hazaert (Osaer) dhr Edouard Jansseune op als molenaar.
 • Bij deling via onderhandse acte van 18 oktober 1913 kwam de molen toe aan Eugeen Jan Claeyssens-Lefebvre, handelaar te Tournai.
 • Op 13 oktober 1914 werd de molen vernield door de Belgische genie.

In 19de-eeuwse kranten vonden we twee rampzalige gebeurtenissen, uit 1848 en 1858. uit Standaerd van Vlaenderen, donderdag 23 november 1848, p. 2, kol. 2.

Men schryft ons uyt Nieuwpoort, den 20sten november:" Gisteren wierd onze stad in opschudding gebragt, door de tyding van eenen brand, die uytgebrosten was te Sint-Jooris, in eenen molen, gebruykt door Edouaerd Bouckaerten toebehoorende aen den heer Mourasse, grondeygenaer te Nieuwpoort. Niettegenstaende den bystand welke men van alle kanten aenbragt, is den molen gansch verneitigd, en heeft de wooning veel geleden. Men berekent de schade op 9000 fr.


uit Standaerd van Vlaenderen, zaterdag 22 mei 1858, p. 2, kol. 2.

Zaterdag laatst het kind van Fransis Verriest, molenaar te St. Joris by Nieuport, onder het beluik der molenvlerken spelende, is door een derzelve aen het hoofd getroffen geworden,die het verscheidene stappen ver heeft gesmeten. Het kind isleelyk gewond maer laet toch nog hoop van redding.

Door een pijnlijk ongeval, kwam de molen in 1910 nogmaals in het nieuws :

"Door een molenwiek doodgeslagen : het tweejarig kind van Henri Hazaert, molenaar te Sint-Joris bij nieuwpoort, werd zondagnamiddag door een der molenwieken in den hals getroffen. De kleine is eenige uren nadien bezweken."

25 juli 2009

WANDELEN LANGS DE YZER


Voor wie van wandelen houdt, kun je misschien eens genieten van de Yzerloop. Van Nieuwpoort tot Buysscheure of omgekeerd. Langs prachtige paden kun je genieten van onze prachtige natuur.


06 juli 2009

Wie heeft foto's van volgende burgemeesters ????

Voor een uitgave over de burgemeesters van de 5-artgemeenten, zijn we op zoek naar fotomateriaal.

Zo ontbreken nog foto's van volgende personen :
 • Mus Henricus Josephus (gehuwd met x Juliana AERNOUDT) geboren te Slijpe, 05-05-1861, overleden te Nieuwpoort, 04-02-1950
 • Tavernier Karel Lodewijk (gehuwd met Irena VANHOUTTE), geboren te Sint-Joris, 23-08-1866, overleden te Lombardsijde, 27-03-1950
 • Hillewaere Henri Joseph (gehuwd met Elisa AVEREYN) geboren te Brugge, 10-06-1869, overleden te Sint-Joris, 11-06-1940

Heb je iets van volgende personen, neem dan dringend contact met me op aub !!!! (chantal.loones@telenet.be)

22 juni 2009

DNA-Project deelname te Oostende - 20 juni 2009

Vorige zaterdag trok ik met mijn broer richting VVF Oostende. Dit om mee te doen met het DNA-Project Oud-Hertogdom Brabant.

Wat dit juist is vind je hier.

Bij aankomst was het wat aanschuiven tot het onze beurt was. Mijn broer deed vrijwillig mee omdat ik het hem zo vriendelijk vroeg... er mochten geen vrouwen getest worden... wat een discriminatie zeg ! Maar soit... geen erg..

De rij werd steeds maar langer...

en langer.............................


Een nieuwe generatie genealogen is zich aan het ontwikkelen


... jammer dat we in afwachting geen opzoekingen mochten doen.. ... nog even geduld en het is aan ons.

Eerst de administratie in orde brengen....

Aan de volgende tafel was het 'echte werk'. Mijn broer vroeg zich op voorhand af of er 'naalden' aan te pas kwamen... ziehier hoe het in zijn werk ging.

Eerst de nummers controleren

Dan het 'schrapertje' op de juiste wijze uit de verpakking halen

Op afgemeten tijd werd gestart met 'schrapen' aan de binnenzijde van de kaak. Dit gedurende 15 sec. Vervolgens het 'schrapertje' in een genummerd buisje brengen en het borsteltje afwerpen door op het stopme uiteinde te drukken . En idem voor de andere kaak


Bedankt broertje om de familie Loones te vereeuwigen aan het genealogisch firmament !

20 mei 2009

Oproep foto's, rouwbrieven, bidprentjes....

Hallo,

Hiermee doe ik een oproep naar allerlei fotomateriaal, landkaarten, rouwbrieven en bidprentjes van Sint-Joris en z'n bewoners. Het is de bedoeling dat ik er een digitaal kopietje van neem voor een latere uitgave over Sint-Joris.11 mei 2009

Interesse in oude kaarten ? Mis deze unieke kans niet !

Voor diegenen die zich een uniek boek willen aanschaffen ... klik op de afbeelding voor meer informatie !Wens je eventjes te kijken op een online site hoe deze kaarten eruit zien ? Klik dan hier

Ze is alvast te verkrijgen in de Standaard Boekhandel. Ik heb de mijne daar eerst kunnen inkijken alvorens aan te kopen.

10 mei 2009

WIE was die Ferraris ?

FERRARIS, Jozef-Johann-Franz (graaf) de (1726-1814)
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden

Graaf Jozef de Ferraris (1726-1814) had nauwe banden met het Oostenrijkse hof. Hij was afkomstig uit Lotharingen, zoals onze latere gouverneur en schoonbroer van keizerin Maria- Theresia, Karel van Lotharingen (1712-1780). Op negen jaar al treedt hij in dienst van Oostenrijk en wordt schildknaap bij de toenmalige keizerin Amelia.
In 1757 wordt hij luitenant-kolonel benoemd in het regiment Prins Karel van Lotharingen en vervolgens directeur-generaal van de artillerie in onze provincies. In die hoedanigheid en op verzoek van Karel van Lotharingen is hij eind jaren 60 verantwoordelijk voor de opmetingen van de topografische kaart van het Zoniënwoud en omgeving en van het koninklijk domein van Mariemont.
Gesterkt door deze ervaringen stelt de Ferraris in 1769 aan Karel van Lotharingen een project voor om naar Frans model een kaart van de gehele Oostenrijkse Nederlanden op te meten. Het project van de Ferraris komt tegemoet aan de bekommernissen van het keizerlijk hof dat sinds 1749 was begonnen met de kartering van haar gebieden en in 1759 aan Karel van Lotharingen had laten weten te willen beginnen met de opmeting van de Oostenrijkse Nederlanden.
de Ferraris stelde voor een zeer gedetailleerde kaart (schaal 1:11.520) te maken die de lacunes in de bestaande topografische kaarten zou opvullen. Deze kaart was enkel bestemd voor de keizerin en haar ministers. Zij kreeg dan ook de naam Carte de cabinet. Maar het project van de Ferraris voorzag ook nog de publicatie van een minder gedetailleerde kaart bestemd voor het grote publiek op dezelfde schaal als die waarop de topografische kaart van Frankrijk van Cassini was uitgegeven (1:86.400).
Deze kaart noemt men de Carte marchande (ook Carte chorographique) en de verkoop ervan zou de kosten van de hele onderneming moeten dekken. In 1771 konden de opmetingen onder leiding van kapitein Cogeur beginnen. Ze zouden vier jaar duren. Maar de Ferraris baseerde zich niet enkel op de opmetingen uitgevoerd door zijn mensen van de artillerie. Als uitgangspunt nam hij de opmetingen van Cassini voor de kaart van Frankrijk die ook een deel van de Zuidelijke Nederlanden bestreken.
Verder gebruikte hij nog de kaarten die de Franse militaire geografen hadden opgemeten tijdens de talrijke oorlogen en conflicten die onze streken teisterden op het einde van de 17de en het begin van de 18de eeuw. Voor Namen, en misschien ook voor andere gebieden, ten slotte, gebruikte hij ook zeer gedetailleerde lokale kaarten, opgemaakt door regionale landmeters. De informatie uit opmetingen en andere bronnen werd systematisch overgetekend op grote bladen in het tekenbureau van Mechelen. Deze bladen vormen de Carte de cabinet. In Mechelen werd ook de Carte marchande gegraveerd.
Beide kaarten werden in 1777 voltooid. De kabinetskaart bestaat uit 275 folio's van ongeveer 91 op 141 cm. Elk folio is in vier gevouwen. Soms is hieraan nog een vijfde blad of strook toegevoegd. De Carte marchande telt slechts vijfentwintig folio's en is gegraveerd door L.A. Dupuis.
Van de kabinetskaart maakte de Ferraris drie exemplaren. De twee andere versies worden bewaard in de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen en in de Koninkiijke Bibliotheek van Den Haag. Het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek van België was bestemd voor Karel van Lotharingen. Bij de kaart horen ook de Mémoires historiques, chronologiques et oeconomiques in twaalf boekdelen. Dit werk bevat voor elk van de 275 folio's historische, geografische, economische, sociale en militaire inlichtingen en uitleg. Ze hebben als bijlage een tableau historique et chronologique des sièges, batailles, camps et autres faits militaires particuliers à chaque lieu. De lijst bestaat uit zeven grote folio's die de periode van 1567 tot 1748 beslaan. Bij dit document zijn zes kaarten gevoegd met verbeteringen naar de laatste herziening van de landsgrenzen uitgevoerd in 1777-1778 door specialisten ter zake, zoals kapitein Gillis, luitenant Wirtz, luitenant de Ruvigny, Navez en de Wacquant. Na de Oostenrijkse nederlaag tegen Frankrijk bij Jemappes verhuisde het exemplaar van Karel van Lotharingen in 1793 naar Wenen. Pas in 1922 werd de kaart in het kader van de naoorlogse vredesonderhandelingen en dankzij de inzet van Albert Tiberghien, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek van België en verantwoordelijk voor de kaartencollectie, teruggegeven aan België.
In de tweede helft van de jaren 60 bracht het Gemeentekrediet een facsimile uit van dit exemplaar op schaal 1:25.000.

Bron : http://belgica.kbr.be/

15 maart 2009

Wie weet er meer over de molen van Sint-Joris ?

Deze week hoorde ik voor het eerst een verhaal over een molen die in Sint-Joris zou gestaan hebben. Zijn er mensen die daar nog weet van hebben of een foto ?

Zou hij er ongeveer zo uitgezien hebben ?

Hieronder staat er wat ik weet :

Het zou een houten molen zijn die tot in 1818 in Nieuwpoort stond. Behoorde dan toe aan David Jansens. Door werken aan de vesting te Nieuwpoort moest hij verdwijnen. Werd terug opgebouw nabij de "Toevlucht" aan de Brugse weg te Sint-Joris. In 1841 kwam er een stenen versie.
In april 1873 zou hij verkocht zijn. Begin 20ste eeuw volgde ene Henri Hazaert (Osaer) dhr Edouard Jansseune op als molenaar.

Door een pijnlijk ongeval, kwam de molen in 1910 in het nieuws : "Door een molenwiek doodgeslagen : het tweejarig kind van Henri Hazaert, molenaar te Sint-Joris bij nieuwpoort, werd zondagnamiddag door een der molenwieken in den hals getroffen. De kleine is eenige uren nadien bezweken."

En uit diezelfde bron vernam ik dat de molen op 13 oktober 1914 werd gedynamiteerd door de Belgische genie.

13 maart 2009

PASTOORS van Sint-Joris door de eeuwen heen

De recentste wijzigingen zijn in het rood aangebracht.

Lijst van de gekende pastoors van Sint-Joris te Dijke(tot en met 1838 - geschreven door E.H. H. Vanhoutte)
  1. Laurentius van de Bout - gestorven in 1382
  2. Joannes Oosterlynck - pastoor in 1435
  3. Joannes Masin - gestorven in 1447
  4. Vincentius da Haga - gestorven in 1449
  5. Guilelmus Paradijs - gestorven in 1458
  6. Joannes de Roene - gestorven in 1481
  7. Nicolaas Meeze - gestorven in 1488
  8. Guilelmus Drinckewijn - gestorven in 1500
  9. Nikolaas Reyngoed - pastoor van ....tot 1559
  10. Petrus Boelaert - pastoor van 1593 tot 1601
  11. Judocus van Hecke - pastoor van ... tot 1603
  12. Aegidius Blomme - pastoor van 1642 tot 1647
  13. Joos de Brouwere - pastoor van 1649 tot 1653
  14. Jakobus Heyndrix - pastoor van 1658 tot 1670
  15. August Hardevuyst - pastoor van 1670 tot 1672
  16. Fredericus Swaene - pastoor van 1675 tot 1676
  17. Jacobus Belleynck - pastoor van 1676 tot 1678
  18. J.-B. Franque - pastoor van 1678 tot 1685
  19. Angelus Moens - pastoor van 1685 tot 1690
  20. Petrus Deyrickx - pastoor van 1690 tot 1691
  21. August Moens - pastoor van 1691 tot 1692
  22. Michael Portier - pastoor van 1692 tot 1704
  23. J.B. Reypkins - pastoor van 1704 tot 1705
  24. Frederik Canipel - pastoor van 1706 tot 1724
  25. Joannes Boudin - pastoor van 1724 tot 1730
  26. Petrus Rybens - pastoor van 1730 tot 1731
  27. Evrard de Vree - pastoor van 1731 tot 1737
  28. Remigius Duret - pastoor van 1737 tot 1751
  29. Thomas Vroome - pastoor van 1751 tot 1797
  30. Petrus Arnoldus Denecker - pastoor van 1797 tot 1818
  31. Everemondus (J.-B.) Noncklé - pastoor van 1818 tot 1838


   "Nadien zorgde het bisdom voor de pastoors.Ik betwijfel sterk of al deze datums correct zijn. Er komen ook gapingen in voor. Misschien wordt hieromtrent iets meer gevonden iin de norbertijen-abdij te Grimbergen. In hun archief bezitten ze volgende stukken met betrekking tot de Sint-Niklaasabdij van Veurne :
 • een necrologium vanaf 1716 (= boek waarop de overlijdens voorkomen)
 • een soort dagboek vanaf 1660
 • een paar handschriften + zegel vanaf 1500


  Deze documenten worden in geen geval uitgeleend. Wel mag men ze ter plaatse raadplegen. Misschien geraak ik nog wel eens in Grimbergen ".
  aldus E.H. H. Vanhoutte
Pastoors van Sint-Joris na 1838
 1. Constantinus Ameye - pastoor van 1838 tot 1852
 2. Franciscus Vandemeulebrouck - pastoor van 1852 tot 1853
 3. Augustinus Vanhee - pastoor van 1853 tot 1858
 4. Joannes Baptista Koopman - pastoor van 1858 tot 1868
 5. Jacobs Van Daele - pastoor van 1868 tot 1893
 6. Pieter Dewitte - pastoor van 1893 tot 1901
 7. Richard Sansens - pastoor van 1901 tot 1910
 8. Emiel De Jonghe - pastoor van 1910 tot 1914
 9. Renatus Dupont - pastoor van 1920 tot 1922
 10. Jozef Vanden Abeele - pastoor van 1922-1924
 11. Arthur De Brie - pastoor van 1924 tot 1936
 12. Edward-Jozef Sanders - pastoor van 1936 tot 1957
 13. Albert Verstraete - pastoor van 1957 tot 1967
 14. Maurice Deleye - pastoor van 1967 tot 1972
 15. Henri Vanhoutte - pastoor van 1972 - 1979
 16. Raf Dely - pastoor van 1979 tot 1987
 17. Norbert Lagast - pastoor van 1987 tot 1997
 18. E.H. Bacquaert - pastoor van 1997 tot 2008
 19. Albert De Vloo - Pastoor van 2008 tot
bidprentje EH SANSEN met dank aan Bart Steelandt

Bidprentje Arthur De Brie - met dank aan Robert Geldhof - Sint-Joris

Foto's : Marc Peel - Westende
Kleine anekdote van Marc : Niettegenstaande wij niet echt zeer kerks waren en ik 11 jaar oud was toen hij stierf, herinner ik mij nog iets merkwaardigs over deze pastoor. Wij woonden schuin over de kerk en het viel op dat als hij langs de straat wandelde en de kerk wilde binnengaan, hij rechtdoor wandelde tot juist voor de deur en dan 90° draaide,zoals militairen dit doen tijdens de drill, en zo de kerk binnen ging.
Bidprentje E.H. M. Deleye - met dank aan mijn buren, René en Jeannine Vieren -Bacqué - Oostduinkerke
Bidprentje Pieter Dewitte met dank aan Bart Steelandt

Hebben jullie nog gegevens of beeldmateriaal over priesters, contacteer mij aub.

23 februari 2009

Militairen WO II begraven op Oud Sint-Joris

Volgende militairen liggen begraven op 't kerkhhof van Oud Sint-Joris (van links naar rechts ) :

 • BOYD T. overleden op 31 mei 1940 - Royal Air Force
 • PASCOE W.A. overleden op 13 maart 1942 - Royal Air Force
 • TURNOCK J.S. overleden op 13 maart 1942 - Royal Australian Air Force
 • WINTER G.N. overleden op 13 maart 1942 - Royal Air Force
 • HART I.E. overleden op 13 maart 1942 - Royal Australian Air Force
 • WOODWARD J. overleden op 13 maart 1942 - Royal Air Force
 • COONEY P.J.D. overleden op 13 maart 1942 - Royal N.Z. Air Force
 • WINTER R.H. overleden op 28 juli 1944 - Royal Air Force
 • HOFFMAN W.G. overleden op 28 juli 1944 - Royal Canadian Air Force

Klik op de foto hieronder om hun grafzerken van dichtbij te zien


15 februari 2009

Zondag 22 februari om 10u30 - Tuinen van eeuwige rust

Als VVF-bestuurslid wil jullie graag uitnodigen op onze volgende activiteit :

Geleid bezoek aan het kerkhof van Koksijde

met aandacht voor grafmonumenten, grafsymboliek,
lokale geschiedenis enz.

rondleiding door lic. Evy Van de VoordeEvy Vandevoorde studeerde in 2002 af als archeologe aan
de Ugent, waarna zij nog twee jaar vergelijkende cultuur-
wetenschap volgde. In 2006 inventariseerde zij als
wetenschappelijk medewerker het funerair erfgoed van de
gemeente Koksijde. Na diverse andere projecten voor het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, werkte zij in opdracht van
het Koksijdse gemeentebestuur de publicatie over het
funerair erfgoed af.

Afspraak op het Sint-Pietersplein te Koksijde-dorp om 10u30 !

Info: stekelorum@skynet.be

09 februari 2009

BOERDERIJEN

Hierbij doe ik een oproep tot iedereen om deze rubriek te helpen aanvullen - deze omvat de namen van de boerderijen van Sint-Joris met hun opeenvolgende uitbaters/eigenaars.

Uit een 17-de eeuwse studie van annalist P. Heinderijcx bleek dat Sint-Joris een landbouwstreek is, "het zijn vande beste landen van Veurneambacht."
De eerste statistieken omtrent de verspreiding van de boerderijen dateren van 1697 en werden opgemaakt door Anthone van Uutterecht, hoofdman van Sint-Joris . Hij was zelf landbouwer en daardoor zijn we overtuigd dat de gegevens betrouwbaar zijn.
In 1697 telde Sint-Joris 15 hofsteden, waarvan er 2 verlaten waren.
Na 1845 tellen we 13 grote en 2 kleine hoeven. [7 Hoeves bevonden zich aan de rechterijzerdijk, 6 aan de linkerijzerdijk en nog 2 kleinere hofstedes (van de We Arthur Inghelbrecht en Maes Charles) ]
In 1914 telden we 13 grote hoeven en 5 kleine (na WOI kwamen er niet minder dan 15 hoeves bij !)
In 1952 waren er 20 grote hoeven en 13 kleine
.

1. De Violette - Violettestraat
De oudste datering van de hoeve 'de Violette' vinden we terug op een kaart van het kaartenboek Lowys de Bersacques uit 1653 (Rekeningen Ten Duinen, 172). Dit boek is terug te vinden in het Archief van het Seminarie te Brugge.
Voor 1914 stond de boerderij in de linkerhoek van de weide links van het huidig woonhuis. Door de grote ravage van WO I werd beslist in 1920 de boerderij herop te bouwen op de huidige hofplaats.
 • Loones Victor, zoon van Franciscus en Florizoone Amelia (° 28/09/1847 Oostduinkerke) huwde te Oostduinkerke op 25/10/1882 met Torreele Justine (° 13/08/1854 Oostduinkerke) In 1894 verhuisden ze van hun boerderij te Oostduinkerke naar de hoeve de Violette. Uiteindelijk moesten ze in 1914 de hoeve verlaten door WO I.
 • Loones Aimé, zoon van Victor (° 13/05/1897 Sint-Joris a/Yzer - + 19/08/1973 Oostende) - Huwde op 19/05/1926 te Stuivekenskerke met Peelman Mathilde (° 12/04/1903 Heusden-Gent - + 05/02/1964 Nieuwpoort). Aimé bouwde de Violette terug op in 1920 en zou er blijven tot 1962. Zijn zoon nam vanaf dan de boerderij over.
 • Loones Gentil, zoon van Aimé (° 29/06/1927 Sint-Joris a/Yzer - + 16/02/2004 Sint-Joris a/Yzer) huwde op 15/09/1953 te Nieuwpoort met zijn grote jeugdliefde Augustyn-Verbrugge Angeline (° 18/10/1928 - + 21/06/1987 Oostende). Na het overlijden van Gentil werd de hoeve verkocht.
 • Familie Rudi & Solange Swinnen (2005 -)

2. Hoeve familie Loones - Schoorbakkestraat - Transportbedrijf 'De Trekvogel'
Deze hoeve werd gebouwd na de eerste Wereldoorlog.

 • Loones Emiel ( neef van Loones Aimé, van de hoeve de Violette) & Dumon Alida
 • Loones Maria & Vansteenland Gentiel (dochter van Emiel )
 • Loones Florent & Vansteenland Maria (na overlijden van Gentiel, is broer Florent op de boerderij gekomen)
 • Loones Roger en zoon Loones Peter

3. Ter Stille - Schoorbakkestraat - Hoevetoerisme

 • Hoornaert Aloïs
 • Lammerant Marcel & Alice( -1967)
 • Stroo Gilbert & Sesier Marie-Rose (1967- )

4. Hoeve Ter Styllen - Schoorbakkestraat - Paardenpension

 • Defever Cyriel
 • Clarysse René & Roelens Emma
 • Provost & Vanoverschelde Romanie
 • Pruvost Kamiel & Martha
 • Pruvost Maria & Buysse Marc

5. Hoeve familie Mattelin - Brugse Steenweg
Boerderij brandde af na gasontploffing

 • Pitteljon Jerome
 • Beyne Louis & Alice
 • Beyne Margriet (dochter van Louis) & Mattelin Pierre (zoon Mattelin August)

6. Hoeve familie Maes - Brugse steenweg


Bestaat zeker al sedert 1845 als kleinere hoeve . Voor WOI was hier ook het gemeentehuis ondergebracht.

 • Maes Charles
 • Maes Charles
 • Kinderen Maes

7. Eendenhof - Brugsesteenweg - Catwalk Horse Team

 • Mus Henri
 • Hillewaere Henri & Averyn
 • Hillewaere Camiel & Elvira Willem
 • Hillewaere Willy & Loones Monique
 • Detry Stephan

8.

 • Esther Cerinius
 • Inghelbrecht Arthur &
 • Inghelbrecht Gerard &

9.

 • Meul Charles
 • Meul Florent (zoon van Charles) en Hilda

10. Laagland

Deze boerderij werd gebouwd na WOI op grond van de familie Vandevelde.
 • Stroo Cyriel & Alice Vanoverschelde
 • Stroo Simon (zoon van Cyriel) & Slembrouck Yvonne

11. Klein Nieuwlandpolderhof

 • Willem Maurice & Ramboer Yvonne (Willem is de broer van Elvira Willem die gehuwd was met Hillewaere Camiel)
 • Defruyt Lucien (1957-1990)
 • Defruyt Geert & Vanhee Dorine (1990 - )

12.

 • Portier Aloïs & Leonie
 • Mattelin August & Irma Vanderghote
 • Mattelin André & Godelieve Devreese
 • Mattelin Stefaan

13. Rode Poort

 • Vandevelde Michiel (°30/09/1721 in Booitshoeke). Hij trouwde, 27 jaar oud, in 1748 met Godelieve Victoria Provoost (°30/08/1719 in Oudekapelle). Zij was de weduwe van Pieter François Ketelers (+06/05/1747). Pieter François en Victoria boerden op de Roode Poort. Michiel Vandevelde was landbouwer, hooftman en kerkmeester. Hij overleed op 23/02/1777 in Sint-Joris. Godelieve Victoria is overleden op 03/02/1802 in Diksmuide.


 • Vandevelde Joannes Franciscus Eugenius (°14/11/1752 in Sint-Joris ; +10/03/1800 in Sint-Joris), zoon van Michiel en Godelieve Victoria. Hij huwde met Anne Therese Zwaenepoel (°1759 in Zoutenaaie ; + 17/12/1832 in Nieuwpoort).


 • Vandevelde Henricus Josephus (°23/05/1791 in Sint-Joris; + 25/10/1870 in Nieuwpoort), zoon van Joannes Franciscus Eugenius Vandevelde en Anne Therese Zwaenepoel. Hij trouwde op 03/04/1826 in Ramskapelle met Isabella Rosalia Jonckheere (°10/06/1805 in Ramskapelle ; +21/04/1827 in Sint-Joris).Henricus Josephus hertrouwde op 26/10/1835 in Schore met Sophia Christina Vandamme (°03/12/1810 te Schore).


 • Vandevelde Carolus Ludovicus (°06/05/1844 in Sint-Joris), zoon van Henricus Josephus en Sophia Christina Vandamme. Carolus Ludovicus is overleden in 1907. Hij huwde met Amelia Feys (°1849 in Sint-Rijkers ; + 1924). Beiden zijn begraven in Sint-Joris.


 • Vandevelde Cyrille Emile (°30/01/1878 in Sint-Joris), zoon van Carolus en Amelia. Hij is overleden op 29/05/1973 in Ramskapelle. Hij huwde met Alice Broucke (°19/05/1882 in Eernegem ; + 01/03/1967 in Ramskapelle).
 • De volgende Vandevelde was mijn vader André Jules Marie Vandevelde (°26/07/1911 in Sint-Joris). Hij huwde Alice Kerckhof (°24/08/1920 in Stalhille ; +24/11/1992 in Oostende).


 • De huidige landbouwer van de Roode Poort is mijn broer Charles Vandevelde, gehuwd met Lieve Vanwalleghem.( auteur M-Christine Vandevelde)

14.

 • Ryckewaert Hyppoliet
 • Meul Alfons
 • Meul Gilbert & Paula Dieleman
 • Meul Johan & Ria Coolaert

15.

 • Portier Emiel
 • Dezaeyer August & Sarrazijn Louise
 • Dezaeyer Pieter & Hubrecht Irma
 • Dezaeyer André & Houthoofd Marcella

16.

 • Tavernier Karel
 • Slembrouck Gaston & Rabaey Maria
 • Slembrouck Pierre & Houthoofd Andrea

17. Deze hoeve werd na 1918 verplaatst naar de hofstede van E. Jacobs
Verstegen Lodewijk


18. Deze hoeve werd na 1918 verplaatst naar de hofstede van Ch. Meul

 • Denecker Ernest

19. Verbrugges doeningsje


Deze hoeve noemde oorspronkelijk ‘den kalkoven’.

 • Op notarisakten is terug te vinden dat de eigenaar ene Frans De Jaegher was. Zijn echtgenote noemde Xaveria Van De Casteele.
 • Na hun overlijden werd deze eigendom toegewezen aan hun zoon Louis De Jaeger, die rijksveearts en grondbezittter was, wonende te Nieuwpoort.
 • De hoeve werd (onder Frans De Jaeger) uitgebaat door Hendrik Verbrugge en zijn vrouw Anne-Marie le Roy. Bij akte van 17 april 1855, verleden bij Meester Désiré De Brauwere werden zij de eigenaars.
 • Na het overlijden van Hendrik en zijn vrouw Anne-Marie le Roy, werd de boerderij toebedeeld aan zoon Frans Verbrugge en z’n vrouw Sophia-Rosalia Legein (dochter van burgemeester Ludovicus Legein).
 • Na hun overlijden baatten de Kinders Verbrugge de boerderij verder uit. Tot de laatste thuiswonende Verbrugge overleed.
  Op dit moment waren dan mijn grootvader Joris Verbrugge en neef Georges Verbrugge de enige erfgenamen-eigenaars.Er werd overgegaan tot een openbare verkoop op 31-10-1968.
 • Het hofstedeke werd toegewezen aan mevrouw Jeanne-Madeleine Claeyssens (van ‘les Pommiers)
 • Na het overlijden van Mevr. Claeyssens werd in 1981 alles toegewezen aan haar zoon Michel Moens. Die zou het later verkopen.
 • Uiteindelijk werd op 6 juni 1984, Johan Vandewynckel de nieuwe eigenaar.

09 januari 2009

Foto 1917 - Eddy Lambrecht

Vandaag ontving ik van Eddy Lambrecht een Duitse foto uit het jaar 1917. Daarop zijn terug te vinden : hoeve de Violette (fam Swinnen) , Terstille (fam Gilbert Stroo) en de Rijckenhoek (JP Vermeulen)