15 maart 2009

Wie weet er meer over de molen van Sint-Joris ?

Deze week hoorde ik voor het eerst een verhaal over een molen die in Sint-Joris zou gestaan hebben. Zijn er mensen die daar nog weet van hebben of een foto ?

Zou hij er ongeveer zo uitgezien hebben ?

Hieronder staat er wat ik weet :

Het zou een houten molen zijn die tot in 1818 in Nieuwpoort stond. Behoorde dan toe aan David Jansens. Door werken aan de vesting te Nieuwpoort moest hij verdwijnen. Werd terug opgebouw nabij de "Toevlucht" aan de Brugse weg te Sint-Joris. In 1841 kwam er een stenen versie.
In april 1873 zou hij verkocht zijn. Begin 20ste eeuw volgde ene Henri Hazaert (Osaer) dhr Edouard Jansseune op als molenaar.

Door een pijnlijk ongeval, kwam de molen in 1910 in het nieuws : "Door een molenwiek doodgeslagen : het tweejarig kind van Henri Hazaert, molenaar te Sint-Joris bij nieuwpoort, werd zondagnamiddag door een der molenwieken in den hals getroffen. De kleine is eenige uren nadien bezweken."

En uit diezelfde bron vernam ik dat de molen op 13 oktober 1914 werd gedynamiteerd door de Belgische genie.

2 opmerkingen:

MC Vandevelde zei

De molen van Sint-Joris
Onlangs vond ik in een boekenantiquariaat een boek uit het Seminarie voor Vlaamsche Dialectologie van de Universiteit te Gent : IJzerfront en dialect. Het betreft een studie over de invloeden van oorlogs- en naoorlogsomstandigheden (1914 vv.) op de dialecten van het gewezen IJzerfront, inzonderheid van de gemeente St.-Joris-aan-den-IJzer. De auteur is R. Duponselle. Het boek is uitgegeven in 1942. In dat boek staat een oude kaart van Sint-Joris (rond 1914). Daarop is het symbool van een molen te zien. Deze was gelegen in de nabijheid van de Toevlucht. De overkant van de Toevlucht noemde de Molenhoek, naar de molen die daar stond. Hoe die molen eruitzag weet ik niet, er staan geen foto's in dat boek.
Verder staat te lezen dat er in 1914 335 inwoners waren, verdeeld over 52 gezinnen. Daaronder waren er 29 gezinnen van arbeiders en ambachtslieden. Tot de groep van de ambachtslieden behoorden : een kleermaker, een smid, een metselaar, een timmerman, een molenaar, een mandenmaker en een schoenmaker.
Zo, dat is toch al een aanzet om verder te zoeken.

Vanlerberghe zei

Eugenie Vanlerberghe, dochter van molenaar Carolus Ludovicus en Amelia Delpierre uit Klerken verhuist na haar huwelijk met Franciscus-Xaverius Vanhove naar Kasteelhoek nr.9 te Sint- Joris, waar deze molenaar is. Hij woonde in de molen en hield er café; Na de dood van Vanhove in 1895 kwam de molen in handen van Henri Osaer, gehuwd met de nicht van Eugenie Vanlerberghe, Eugenie Poublon.
Deze Henri Osaer (niet Hazaert) wordt vermeld in molenechos verdwenen molens Sint-Joris zodat ik vermoed dat het om dezelfde molen gaat.

Gilbert Vanlerberghe
Veurne