15 april 2010

Familie De Jaegher - Nieuwpoort

Door die toevalsvondst in het Archief van Sint-Joris, werd ik nieuwsgierig naar die familie De Jaegher.


Op internet vond ik al het volgende :

Jaegher (Frans de), geb. te Nieupoort in 1785 en overl. te Brugge 6 Mei 1852. Hij was koopman en aannemer van openbare werken, en sedert 1822 Hoofdman der Maatschappij van Rhetorica te Nieupoort. Hij verwierf bijval als tooneelliefhebber en in de dichtkunst werd hij menigmaal bekroond.

Voor het tooneel vervaardigde hij: De Graef Thesauro of het rechtsgeding, 1839; De Nieupoortsche Lepeldief; De Toovenaer by toeval; De Wraek; De Misstappen eens Jongelings; Het beleg van Nieupoort; Agneessens; Jacques en zyn zoon; Het bedrog; De Familie Weberstom; Jakje met zyn fluitje.

zo vond ik op wikipedia : Charles Amand Paul Louis De Jaegher (Nieuwpoort, 11 december 1875 - Tienen, 17 april 1945) was een Belgisch liberaal politicus en burgemeester. De Jaegher was arts en werd gemeenteraadslid (vanaf 1906), schepen (1920-1921) en burgemeester (1921-1945) in Tienen. Hij was tevens liberaal volksvertegenwoordiger (1921-1925 en 1932-1945) in het arrondissement Leuven.

Op de Ledenlijst 1885 van Willemsfonds afdeling Nieuwpoort vond ik :
De Jaegher mevr. wede Frans bijzondere
De Jaegher mej. Josephina bijzondere
De Jaegher-Meynne L. brouwer


op de site 'digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren' vond ik :
Rederykkamers van Veurne en ommestreken

Bundel of verzameling der dichtwerken en tooneel uitgalmingen, die medegedongen hebben in den luisterlyken pryskamp te Veurne. Veurne, by P. Ryckeboer, 1824. Vooraen staet een gedicht van den heer P. Van Duyse, aen de maetschappy opgedragen. Dan volgen de mededingende verzen van de heeren J.B. Bertein, van Wormhout; Lambin, Beequaert - Walwein, van Ypre; A. Meynne, van Nieuport; Ths Vermeirsch, van Oostende; J.B.J. Hofman, van Kortryk; F. De Jaegher, van Nieuport; P.J. Geysen, van Dixmude; Joseph Geysen, van Dixmude; Felix Priem, van Brugge; Bels, van Wormhout; J.C.J. Hubben, van Duinkerke.

In mijn opzoekingen naar boerderijen botste ik ook op diezelfde familie De Jaegher.

Verbrugges doeningsje (Deze hoeve noemde oorspronkelijk ‘den kalkoven’)


•Op notarisakten is terug te vinden dat de eigenaar ene Frans De Jaegher was. Zijn echtgenote noemde Xaveria Van De Casteele.

•Na hun overlijden werd deze eigendom toegewezen aan hun zoon Louis De Jaeger, die rijksveearts en grondbezittter was, wonende te Nieuwpoort.

•De hoeve werd (onder Frans De Jaeger) uitgebaat door Hendrik Verbrugge en zijn vrouw Anne-Marie le Roy. Bij akte van 17 april 1855, verleden bij Meester Désiré De Brauwere werden zij de eigenaars.

de Gentse Zwijger
....De liberale raadsleden Jan Gommers en Louis Maertens, die van 1903 tot 1907 zetelden, waren nog vrij gematigd. Maar brouwer en liberale voorman Louis De Jaegher, die van 1907 tot 1911 de enige liberaal in de gemeenteraad was, voerde een bikkelharde oppositie. Regelmatig werd in de debatten van de gemeenteraad verwezen naar het liberale bewind van 1879-1884, waar De Jaegher nog deel van uitgemaakt had als schepen. De strijd was ongelijk: zelfs gemeentesecretaris Dobbelaere was lid van de kerkfabriek en verschillende andere katholieke verenigingen.....

......Al bij de schepenverkiezing op 26 juli 1921 werd duidelijk dat de katholiek Huyghebaert dubbelspel speelde. Nadat hij verkozen was als 1ste schepen, werd niet de katholiek Cool, maar wel de liberaal Louis De Jaegher (dezelfde die al van 1881 tot 1884 schepen was geweest en van 1907 tot 1911 harde oppositie had gevoerd) verkozen als 2de schepen. Uit het verslag van deze raadszitting blijkt dat Huyghebaert vóór de verkiezingen aan Cool gevraagd had om samen met de liberalen scheep te gaan, maar deze had het aanbod geweigerd......

1 opmerking:

Anoniem zei

Chantal ,

Francois Pierre(=Frans) De Jaegher huwde met Xaviere Felicite (Xaveria) Van de Casteele op 23 maart 1808 te Nieuwpoort

Grt

Johan Vandewynckel