22 februari 2012

Oud beeldmateriaal ontdekken via ‘NIEUWPOORT verbeeldt'

Vandaag ontving ik volgende oproep waar ik jullie  hulp wil voor inroepen. 
U hoort zeker nog van me !!!
groetjes,
Chantal

Oud beeldmateriaal ontdekken via ‘NIEUWPOORT verbeeldt'
Wil je gebeten worden door het verleden van je gemeente?


‘NIEUWPOORT verbeeldt’ zoekt enthousiaste medewerkers die oud beeldmateriaal willen opsporen, digitaliseren en/of beschrijven. ‘NIEUWPOORT verbeeldt’ wil via dit beeldmateriaal een tip van de sluier oplichten over de geschiedenis van Nieuwpoort, Ramskapelle en St.-Joris. Zowel bijzondere gebeurtenissen als het leven van alledag worden verzameld op www.westhoekverbeeldt.be.

Wil je meer te weten komen over dit project en wat je ervoor kan doen? Dan ben je welkom op twee informatiemomenten. Ofwel op woensdag 7 maart om 14 u., in het Cultuurhuis (Hoogstraat 2) ofwel op dinsdag 13 maart om 20 u. in d’Oude Schoole in Ramskapelle (Ramskapellestraat 86). Enthousiasme en interesse in je dorp volstaan. Voor wie wil meewerken wordt vanaf eind maart een gratis cursus georganiseerd.
‘NIEUWPOORT verbeeldt’ is een project van de stad Nieuwpoort in samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art en de koepel ‘WESTHOEK verbeeldt’. ‘NIEUWPOORT verbeeldt’ legt met de digitale versie van oude foto’s, affiches, postkaarten, dia’s, spotprenten, … een beeldbank aan met beelden uit Nieuwpoort, Ramskapelle en St.-Joris en ontsluit ze op verschillende manieren naar de bevolking en andere geïnteresseerden.
Voor meer inlichtingen:
Dieter David, info@5-art.be, 058 53 37 60
Bijlagen:
  1. ‘WESTHOEK verbeeldt’: een unieke regionale beeldbank
  2. De partners voorgesteld
  3. Samenstelling raden van bestuur
 ‘WESTHOEK verbeeldt’: een unieke regionale beeldbank

‘WESTHOEK verbeeldt’ is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Daarnaast wordt de beeldbank aangevuld met beelden uit publieke collecties zoals die van archieven en musea.

Vrijwilligerswerking
Via een netwerk van enthousiastelingen wordt het erfgoed zorgvuldig bewaard voor de toekomst. Zij gaan in hun eigen dorp op zoek naar unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten... De beelden, maar ook de verhalen die er aan vast hangen worden samen bewaard in een beeldbank: een digitale versie van de vroegere fichebak. Via de website www.westhoekverbeeldt.be komt het verleden zo op een toegankelijke manier weer tot leven.

Regionale werking met lokale toets

Je vindt ‘WESTHOEK verbeeldt’ niet alleen terug in een digitale omgeving. Ook in jouw wijk, dorp of stad kan je meegenieten van deze regionale schatkamer. Toonmomenten, tentoonstellingen, wandelroutes, affiches in het straatbeeld…De vrijwilligers vormen een groep per gemeente. Lokale insteek is belangrijk, zo wordt niet enkel op deelgemeenteniveau maar ook op dorpsniveau gewerkt. Per gemeente zijn er geregeld overlegmomenten met de volledige vrijwilligersgroep en als bedanking worden in sommige gemeenten ook extraatjes zoals een barbecue, receptie… georganiseerd. In een overkoepelende vergadering komen vertegenwoordigers van de diverse kernen enkele keren per jaar samen om praktische afspraken te maken, informatie uit te wisselen, ... Jaarlijks wordt een bedankingsmoment georganiseerd waar alle medewerkers elkaar kunnen ontmoeten.

Historiek ‘WESTHOEK verbeeldt’

In 2004 startte 'HEUVELLAND verbeeldt', waar vrijwilligers aan de slag gingen met IT en hun eigen erfgoed. Vanaf 2005 werd 'HEUVELLAND verbeeldt' in de schoot van het jonge intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7 uitgebreid naar de gemeenten Mesen, Ieper, Poperinge, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. 'HEUVELLAND verbeeldt' werd 'WESTHOEK verbeeldt'.

Dankzij een driejarige Vlaamse projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten bouwden 2 projectcoördinatoren 'WESTHOEK verbeeldt' samen met lokale ambtenaren en vrijwilligers uit.
In de periode september 2005 tot en met augustus 2008 werd in elk van de 7 gemeenten een ‘verbeeldt’-werking opgestart. Dit traject werd gradueel verbeterd en aangepast aan de specifieke omstandigheden en gevoeligheden van elk dorp, wijk, gehucht…
Het project is nu ook structureel ingebed in de lokale werking van de gemeente, waar een lokale coördinator (de cultuur- of archiefdienst) de vrijwillige medewerkers ondersteunt.
Erfgoedcel Ieper was van bij de start nauw bij het project betrokken en gaf ook een financiële ondersteuning. Het bleek ook een unieke kans om de mogelijkheden van een intergemeentelijke cultureel-erfgoedconvenant af te toetsen.
Toen Erfgoedcel Ieper dan ook in 2009 haar werking naar diezelfde CO7-gemeenten uitbreidde bij het afsluiten van zo'n intergemeentelijke cultureel-erfgoedconvenant, werd 'WESTHOEK verbeeldt' structureel binnen de werking van Erfgoedcel CO7 opgenomen.
In 2010 gaat ‘WESTHOEK verbeeldt’ nog een stap verder: van 7 naar 11 Westhoekgemeenten, in samenwerking met Hout- en Blooteland.
In 2011 sluiten de vijf 5-art gemeenten en Kortemark aan. Zeventien van de achttien Westhoekgemeenten maken nu deel uit van ‘WESTHOEK verbeeldt’.
In de loop van 2011-2012 wordt in elk van de 5-art gemeenten een actieve, lokale werking opgezet. In oktober 2011 werd begonnen met De Panne.
In 2012 komen achtereenvolgens Koksijde (januari), Nieuwpoort (maart), Alveringem (september) en Veurne (november) aan bod.

De partners voorgesteld

5-art
De intergemeentelijke samenwerking 5-art werd opgericht in 1998. Eerst als feitelijke vereniging, vanaf 2005 als projectvereniging werken de gemeenten en steden Alveringem, De Panne, Koksijde, Veurne en Nieuwpoort samen rond cultuur. 5-art wil door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren in de regio een culturele meerwaarde creëren en is gericht op het afstemmen van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie. Sinds 2008 maakt cultureel erfgoed een belangrijk deel uit van de werking.

Erfgoedcel CO7, grensverleggend voor cultureel erfgoed
Erfgoedcel CO7 wil alles in het werk stellen om het cultureel erfgoed in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge en vóór het voetlicht te halen. Thema's zoals mondelinge tradities en verhalen, de nabijheid van de grens, het landbouwleven en het leven van vóór de Grooten Oorlog, waar het jaartal 1913 symbool voor staat, zal ze in de kijker zetten. Daarnaast zal ze vooral de kaart trekken van digitalisering, internet en erfgoededucatie.   Daarnaast wil Erfgoedcel CO7 ook werk maken van een breed draagvlak voor erfgoed. Ze ondersteunt erfgoedspelers op haar grondgebied, mobiliseert vrijwilligers en stimuleert samenwerking over grenzen van instellingen en sectoren heen. Alleen een breed netwerk van erfgoedzorgers garandeert een duurzame toekomst voor het erfgoed.  

Hout- en Blooteland
Eind 2008 werd Hout- en Blooteland opgericht. De gemeenten Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Lo-Reninge vormen de basis voor deze samenwerking op cultureel vlak. Het hoofddoel van Hout- en Blooteland is het uitbouwen van een cultureel erfgoedbeleid vanuit een geïntegreerde aanpak om een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het culturele erfgoed te bekomen. In mensentaal komt het erop neer dat Hout- en Blooteland zich inzet om roerende (documenten, voorwerpen, foto’s,…) en immateriële (liedjes, processies, mondelinge getuigenissen,…) overblijfselen van het verleden van de vier betrokken gemeenten tracht te bewaren en onder de aandacht te brengen van het publiek.

Samenstelling raden van bestuur
  • Leden van de raad van bestuur - schepenen van de CO7-gemeenten: Geert Vandewynckel (Heuvelland), Marleen Baelde (Poperinge), Darline Van Eeckhoute (Mesen), Frans Lignel (Ieper), Lieven Vanbelleghem (Langemark-Poelkapelle), Frans Masson (Vleteren) en Franky Bryon (Zonnebeke)
  • Leden van de raad van bestuur – schepenen van de 5-art gemeenten: Martine Rabaey (Alveringem), Serge Vandamme (De Panne), Jan Loones (Koksijde), Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), Robert van Praet (Veurne)
  • Leden van de raad van bestuur - schepenen van de Hout- en Blootelandgemeenten: Peter Bossu (Diksmuide), Ann Vansteenkiste (Houthulst), Lena Merlevede (Lo-Reninge) en Kelly Tanghe  (Koekelare)

Geen opmerkingen: