15 april 2010

Familie De Jaegher - Nieuwpoort

Door die toevalsvondst in het Archief van Sint-Joris, werd ik nieuwsgierig naar die familie De Jaegher.


Op internet vond ik al het volgende :

Jaegher (Frans de), geb. te Nieupoort in 1785 en overl. te Brugge 6 Mei 1852. Hij was koopman en aannemer van openbare werken, en sedert 1822 Hoofdman der Maatschappij van Rhetorica te Nieupoort. Hij verwierf bijval als tooneelliefhebber en in de dichtkunst werd hij menigmaal bekroond.

Voor het tooneel vervaardigde hij: De Graef Thesauro of het rechtsgeding, 1839; De Nieupoortsche Lepeldief; De Toovenaer by toeval; De Wraek; De Misstappen eens Jongelings; Het beleg van Nieupoort; Agneessens; Jacques en zyn zoon; Het bedrog; De Familie Weberstom; Jakje met zyn fluitje.

zo vond ik op wikipedia : Charles Amand Paul Louis De Jaegher (Nieuwpoort, 11 december 1875 - Tienen, 17 april 1945) was een Belgisch liberaal politicus en burgemeester. De Jaegher was arts en werd gemeenteraadslid (vanaf 1906), schepen (1920-1921) en burgemeester (1921-1945) in Tienen. Hij was tevens liberaal volksvertegenwoordiger (1921-1925 en 1932-1945) in het arrondissement Leuven.

Op de Ledenlijst 1885 van Willemsfonds afdeling Nieuwpoort vond ik :
De Jaegher mevr. wede Frans bijzondere
De Jaegher mej. Josephina bijzondere
De Jaegher-Meynne L. brouwer


op de site 'digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren' vond ik :
Rederykkamers van Veurne en ommestreken

Bundel of verzameling der dichtwerken en tooneel uitgalmingen, die medegedongen hebben in den luisterlyken pryskamp te Veurne. Veurne, by P. Ryckeboer, 1824. Vooraen staet een gedicht van den heer P. Van Duyse, aen de maetschappy opgedragen. Dan volgen de mededingende verzen van de heeren J.B. Bertein, van Wormhout; Lambin, Beequaert - Walwein, van Ypre; A. Meynne, van Nieuport; Ths Vermeirsch, van Oostende; J.B.J. Hofman, van Kortryk; F. De Jaegher, van Nieuport; P.J. Geysen, van Dixmude; Joseph Geysen, van Dixmude; Felix Priem, van Brugge; Bels, van Wormhout; J.C.J. Hubben, van Duinkerke.

In mijn opzoekingen naar boerderijen botste ik ook op diezelfde familie De Jaegher.

Verbrugges doeningsje (Deze hoeve noemde oorspronkelijk ‘den kalkoven’)


•Op notarisakten is terug te vinden dat de eigenaar ene Frans De Jaegher was. Zijn echtgenote noemde Xaveria Van De Casteele.

•Na hun overlijden werd deze eigendom toegewezen aan hun zoon Louis De Jaeger, die rijksveearts en grondbezittter was, wonende te Nieuwpoort.

•De hoeve werd (onder Frans De Jaeger) uitgebaat door Hendrik Verbrugge en zijn vrouw Anne-Marie le Roy. Bij akte van 17 april 1855, verleden bij Meester Désiré De Brauwere werden zij de eigenaars.

de Gentse Zwijger
....De liberale raadsleden Jan Gommers en Louis Maertens, die van 1903 tot 1907 zetelden, waren nog vrij gematigd. Maar brouwer en liberale voorman Louis De Jaegher, die van 1907 tot 1911 de enige liberaal in de gemeenteraad was, voerde een bikkelharde oppositie. Regelmatig werd in de debatten van de gemeenteraad verwezen naar het liberale bewind van 1879-1884, waar De Jaegher nog deel van uitgemaakt had als schepen. De strijd was ongelijk: zelfs gemeentesecretaris Dobbelaere was lid van de kerkfabriek en verschillende andere katholieke verenigingen.....

......Al bij de schepenverkiezing op 26 juli 1921 werd duidelijk dat de katholiek Huyghebaert dubbelspel speelde. Nadat hij verkozen was als 1ste schepen, werd niet de katholiek Cool, maar wel de liberaal Louis De Jaegher (dezelfde die al van 1881 tot 1884 schepen was geweest en van 1907 tot 1911 harde oppositie had gevoerd) verkozen als 2de schepen. Uit het verslag van deze raadszitting blijkt dat Huyghebaert vóór de verkiezingen aan Cool gevraagd had om samen met de liberalen scheep te gaan, maar deze had het aanbod geweigerd......

Wie kent herberg ' au repos des cyclistes' ?

Tijdens mijn opzoekingen in het Nieuwpoorts Archief stootte ik op een kleine ontdekking. Ik vond een aanvraag voor de wederopbouw van een vroegere herberg, die voor WOI op het 'oud Sint-Joris' stond en de naam 'AU REPOS DES CYCLISTES' meekreeg.Wie weet waarom die herberg er niet meer kwam ? Nochtans werd op aanraden van het toenmalig bestuur, door de heer De Jaegher reeds nieuwe grond aangekocht op het nieuw dorpsplein van Sint-Joris om de herberg weder op te bouwen.

Maar wie was die familie De Jaegher eigenlijk ?

07 april 2010

GENEALOGISCHE AVOND op zaterdag 10 april te Nieuwpoort - Cultuurhuis

Een project in het kader van de Frans-Vlaamse Dagen in samenwerking met de Orde van de Drie Koningen, VVF Westkust vzw, C.G.R.F.A., Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap, Stadsbestuur Nieuwpoort.

Familierelaties houden geen rekening met staatsgrenzen maar dat betekent niet dat er geen hindernissen op de weg kunnen liggen. In Zuidelijk West-Vlaanderen moeten de problemen ook de taalgrens over. Kristof Papin (VVF) en Hugo Ryckeboer (Orde Driekoningen) helpen u om de hindernissen onderweg te omzeilen en veilig uw doel te bereiken.

PROGRAMMA :

16:30 uur : onthaal

17 uur :’WAAR VIND IK MIJN VOOROUDERS ?’
door Kristof PAPIN

18:00 uur :pauze

19 uur:‘WAT ZIT ER IN MIJN FAMILIENAAM ?’
door Dhr. Hugo RYCKEBOER


Tijdens het onthaal, de pauze en achteraf is er mogelijkheid tot het bezoeken van een boekenstand van VVF Westkust vzw en Centre Genealogique du Région Flandes ‘Artois (CGRFA)

Er is tevens kans tot voorinschrijving op het grote naslagwerk over de voorouders van 330 Burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arr. Veurne van 1830 tot nu.


WAT ZIT ER IN MIJN NAAM - Dhr. Hugo RYCKEBOER


In onze familienamen ligt een belangrijk stuk geschiedenis van onze maatschappij en taal opgesloten. De herkomst en betekenis van die familienamen is vooral te achterhalen door archivalisch en taalhistorisch onderzoek. Dat is specialistenwerk en het heeft voor Vlaanderen en Noord-Frankrijk al zijn neerslag gevonden is het grote familienamenwoordenboek van dr. Frans Debrabandere.
Daarnaast leert de familienamengeografie gekoppeld aan de dialectgeografie ons nieuwe inzichten inzake de regionale variatie in vorm, uitspraak en woordkeuze bij onze familienamen.
Zo kan de vergelijking van varianten op zich een indicatie zijn voor de oorspronkelijke herkomst. (Vergelijk Maertens met Martens en Mertens, Van den Bossche, met Van den Bussche en Bosmans,Soenen met Suenens, Hubrecht met Huybrechts, Van Hecke met Vanderveken,Vandenheede of Vanhee met Vanderheyden,De Waele met Swaelen,Waeghemaeker met De Raeymaeker,enz.)
Van vele namen wordt de oudste betekenis behandeld en aan de hand van verspreidingskaarten en taalkaarten toegelicht. Speciale aandacht wordt besteed aan de migratie van namen over de taalgrens heen en hun aanpassing aan de respectieve taal- of spellingsystemen.

Heb je na deze uiteenzettingen meer ‘goesting’ gekregen om je eigen voorouders op te zoeken, maar weet je niet goed waar te beginnen ?
Dan ben je altijd welkom bij www.vvf-westkust.be
Gelegen in het CC Taf Wallet—Veurnelaan 109—8670 Sint-Idesbald/Koksijde

Op regelmatige tijdstippen organiseren we beginnerscursussen voor genealogen.
Heb je interesse om zo’n cursus te volgen? Neem dan contact op met :
VVF Westkust—Marc Derudder— 058 31 16 57

Ons bezoekerscentrum is steeds open op zaterdagnamiddag van 13:30 tot 17:30 uur
En elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 22 uur.